Politikere er kommet nærmere fremtidens børnehus - Riis håber at undgå nybyggeri

NYHED | ABONNENT | 2. SEP 2023 • 11:00
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
2. SEP 2023 • 11:00

Idéen om et nybygget børnehus i Rønne Syd ser ud til at være lagt på is. Politikerne foretrækker at renovere eller lave en mindre tilbygning til de eksisterende daginstitutioner ved den tidligere Østre Skole. Begge de foretrukne idéer er billigere, men kræver samtidig, at kommunen skal købe jord eller bygninger, som blev solgt fra med skolen i 2021.

Fra 2025 bliver der for lidt plads i vuggestuer og børnehaver i Rønne. Ifølge kommunens prognoser vil der om otte år mangle pladser til over 100 børn – eller 138 børneenheder, som det hedder i kommunens terminologi.

Kommunalbestyrelsen har de seneste måneder arbejdet på at finde en løsning. Blandt de tidlige forslag var byggeriet af en ny institution i Rønne Syd, der skulle dække det samlede behov og skaffe 140 børneenheder. Børne- og skoleudvalget støttede i maj denne idé til en anslået anlægssum på 47 millioner kroner, men kommunalbestyrelsen besluttede at få administrationen til at kigge på andre forslag.

På ekstraordinære møder i flere udvalg har politikerne i denne uge besluttet at prioritere og arbejde videre med to af disse billigere alternativer. Forslagene er sendt over til næste uges budgetforhandlinger.

Den ene mulighed består i at opføre en tilbygning til Signalhuset, mens den anden mulighed er at tilbagekøbe og istandsætte institutionen Vildanden samt halvdelen af en tidligere skolebygning ud til Svanekevej.

Signalhuset og Vildanden ligger få meter fra hinanden ved den lukkede Østre Skole, og forslagene har det til fælles, at de kun vil fremskaffe 68-70 ekstra børneenheder.

Af den grund er anlægsudgifterne væsentligt lavere end i de forslag, der skaber dobbelt så mange nye pladser i børnehuse.

Vælger politikerne at bygge til Signalhuset, skal børnene genhuses i pavilloner ved Natur- og Skovbørnehuset. Prisen for byggeriet vurderes til 22,5 millioner kroner. En udfordring ved forslaget er, at tilbygningen ikke efterlader areal nok til en legeplads, og derfor vil det ifølge børne- og skoleudvalgets forperson, Morten Riis (EL), blive nødvendigt at tilbagekøbe en del af sportspladsen, som kommunen solgte sammen med Østre Skole.

Vildanden

Da kommunen solgte Østre Skole i 2021, blev det samtidig aftalt at leje Vildanden i op til tre år.

Vildanden er etableret som en midlertidig institution, og permanent brug af kræver en renovering, som anslås at koste lidt over 10 millioner kroner. Oveni skal lægges prisen for at købe Vildanden og nabobygningen. Ved at anskaffe halvdelen af bygningen ud mod Svanekevej kan børnehuset udvides, hvis børnetallet stiger hurtigt. Dermed får kommunen ”et sikkerhedsnet”, skriver administrationen.

”Kapacitetsbehovet vurderes løbende i forhold til, om der er behov for at tage resten af bygningen ud mod Svanekevej i brug. Såfremt resten af bygningen ikke tages i brug som et børnehus, kan denne benyttes af andre”, står der i dagsordenen, hvor det nævnes, at der i Rønne er stor mangel på lokaler til både administration og borgere/foreninger.

Renoveringen af Vildanden er den billigste af løsningerne, selvom renoveringen i 2025/26 kræver en genhusning i lejede pavilloner. De øvrige børnehuse i Rønne vil nemlig være fyldt op.

Børne- og skoleudvalget fik i alt otte scenarier at forholde sig til, og de fem medlemmer var ikke enige om, hvad der var bedst at gøre. Morten Riis fortæller, at de i mindelighed valgte både at prioritere forslagene om tilbygningen ved Signalhuset og renoveringen af Vildanden inklusiv køb af nabobygningen. Det kan dog ikke helt udelukkes, at andre scenarier såsom et nyt børnehus i Rønne Syd bliver valgt.

– Det står jo partierne frit for, hvad de vil have med i det endelige budget. Men det er sandsynligt, at det bliver et af de to, siger Morten Riis, der af hensyn til økonomi og bæredygtighed går ind for at renovere Vildanden.

– Klimamæssigt er de bedste bygninger de bygninger, man ikke bygger, siger han.

Solgt af S og V

I begge scenarier vil kommunen være nødt til at købe bygninger eller jord tilbage, som kommunen solgte fra sammen med Østre Skole for under to år siden. Morten Riis mener, at det sætter beslutningen om at sælge skolen i et tvivlsomt lys. Det var et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre, som på et møde efter kommunalvalget besluttede at sælge Østre Skole.

– De gjorde det, velvidende at de efter nytår ikke ville have flertal for salget. Skulle vi så stå last og brast med den beslutning, som i dag viser sig at være forkert, fordi vi faktisk havde brug for noget af den kapacitet? spørger Morten Riis retorisk.

Med de to nye forslag vil Rønne kun have tilstrækkelig mange daginstitutionspladser frem til 2028, hvis prognoserne holder stik. Med 140 børneenheder ville behovet være dækket tre år mere. Embedsværket peger på tre grunde til at nøjes med halvdelen i første omgang: Befolkningsprognosen kan ændre sig på grund af energiøen, der skaber ekstra usikkerhed om fra- og tilflytningen af børnefamilier til Bornholm. Bo42 har luftet planer om at bygge et børnehus ved DGI-stadion, og endelig kan en udvidelse af dagplejen begrænse behovet.

Budgetforhandlingerne finder sted mandag og tirsdag.

Politikernes to foretrukne muligheder

Disse to bud på at forøge kapaciteten i vuggestuer og børnehaver er sendt over til budgetforhandlingerne:

1: Tilbygning til Signalhuset samt leje af pavilloner til genhusning placeret ved Natur- og Skovbørnehuset i byggeperioden.

Anlægspris: 22,5 mio. kroner

Driftsudgifter: 1,47 mio. kr. om året.

Ekstra kapacitet: 70 børneenheder

2: Køb og istandsættelse af Vildanden og køb af halvdelen af bygningen ud mod Svanekevej samt leje af pavilloner til genhusning i renoveringsperioden.

Anlægspris: 14,9 mio. kr.

Driftsudgifter: 2,39 mio. kr. om året.

Ekstra kapacitet: 68 børneenheder

Obs.: Købet af bygningen ud til Svanekevej giver mulighed for at udvide børnehuset, men det vil kræve en særskilt renovering og ekstrabevilling.

Et børnehavebarn svarer til en børneenhed, mens et vuggestuebarn svarer til godt halvanden børneenhed.