Stor pengegave på vej til købmandsbutik i Østerlars

Stor pengegave på vej til købmandsbutik i Østerlars
Arbejdet med at etablere Min Købmand i Østerlars får tilsagn om næsten 200.000 kroner fra LAG-Bornholm. Foto: Dagrofa
NYHED | 28. MAJ 2024 • 13:54
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
28. MAJ 2024 • 13:54

Butikshuset Østerlars fik det største tilsagn, da LAG-Bornholms bestyrelse fordelte 461.617 kroner.

Der lå ansøgninger for mere end en million kroner, da bestyrelsen i LAG-Bornholm holdt indstillingsmøde, men der var kun knap en halv million kroner at fordele. De gik til fem projekter, der kan gavne både livskvaliteten og jobskabelsen på Bornholm.

– Alle projekterne understøtter vores udviklingsstrategi, men vi har desværre igen været nødsaget til at prioritere midlerne benhårdt, da vi står med begrænsede midler, siger bestyrelsesmedlem Karsten Westh i en pressemeddelelse.

Sekretariatet har modtaget otte velkvalificerede ansøgninger, hvor seks var erhvervsprojekter, og to var almennyttige projekter. Ifølge bestyrelsen viser interessen for at søge og kvaliteten af projekterne med alt tydelighed, at der er et stort behov for LAG-midler på Bornholm.

Fem projekter slap igennem nåleøjet og blev indstillet til tilsagn i anden ansøgningsrunde, fordi de passer særlig godt ind i den lokale LAG-strategi og opnåede den højeste score. To projekter understøtter kunsthåndværk, og tre har relation til oplevelser, kultur og fællesskaber.

Støtte til værksted

Kunsthåndværksduoen Gerner Jahncke i Nexø får tilsagn om 90.000 kroner til investering i maskiner, der gør det muligt at genbruge vinflasker og på den måde producere kunstværk på en mere bæredygtig og miljøvenlig måde.

Projektet lægger blandt andet op til samarbejde med andre virksomheder og fremme nye produktionsteknologier inden for det bornholmske kunsthåndværk.

I Nexø finder man også Alf Ceramics, som får tilsagn om 61.617 kroner til oprettelse af et keramisk værksted, færdigudvikling af Donut-kanden samt lancering af denne. Projektet lægger op til at øge kvaliteten, afsætningen og kendskabet til det bornholmske kunsthåndværk ved at samarbejde med andre udøvende kunstnere.

Hos Bornholms Kulturuge kan man glæde sig over et tilsagn om 60.000 kroner til et forløb, hvor skoler, uddannelsesinstitutioner og kulturaktører på Bornholm samarbejder om at hjælpe og inspirere børn og unge. Forløbet kulminerer med en række koncerter og kulturaktiviteter i kulturugen, hvor de unge talenter bliver involveret. Tanken er blandt andet, at projektet skal bygge bro mellem generationer.Alf Ceramics i Nexø har fået tilsagn om godt 60.000 kroner til oprettelse af et keramisk værksted samt færdigudvikling og lancering af en kande. Pressefoto


Største tilsagn til butikshus

Et tilsagn om 60.000 kroner er også, hvad Gudhjem By- og Museumsforening har fået. Beløbet er støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for Gudhjems havnefront og byen som en bæredygtig helårsby.

Helhedsplanen skal være et værktøj til styring af fremtidige projekter og investeringer i området. Projektet understøtter blandt andet LAG-Bornholms fokus på at gøre Bornholm til et bedre sted at bo og forskønnelse af et bevaringsværdigt kulturmiljø.

Fem kilometer fra Gudhjem kan folkene bag Butikshuset Østerlars glæde sig over ansøgningsrundens største tilsagn. Projektet om byens nye købmandsbutik står til at modtage 190.000 af de i alt 461.617 kroner, der er givet tilsagn om. Støtten går primært til indkøb af inventar og inddragelse af 898 frivillige timer, fremgår det.

Butiksprojektet skal skabe et fremtidssikret og attraktivt salgs- og lagerareal samt parkeringsareal med henblik på drift af butikken. Det vil sikre borgerne i Østerlars en moderne købmandsbutik, hvor der også vil være plads til at tilføje lokale produkter. Det understøtter udviklingsstrategien på flere parametre, da det har fokus på jobskabelse og at fremme lokale fødevarer. Derudover er det hensigten at etablere et caféområde i butikken, som vil kunne bidrage til at skabe et socialt fællesskab, og projektet understøtter også udvikling inde på øen.

LAG-Bornholms indsatsområder

I 2023 tog LAG-Bornholm hul på en ny strategiperiode med fire indsatsområder.

• Lokale fødevarer og madkultur

• Kunsthåndværk

• Oplevelser, kultur og fællesskaber

• Havet og havnene

Midlerne skal fordeles med 50 procent, der relaterer sig til job- og vækstskabende erhvervsudvikling, og 50 procent, der relaterer sig til at forbedre rammevilkårene og livskvaliteten.