Fugato: Har Bofa købt sække nok, fortsætter vi

Fugato: Har Bofa købt sække nok, fortsætter vi
Det lokale firma Fugato står på HCS' vegne for dagrenovationen indtil videre. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 24. SEP 2022 • 14:19
NYHED | ABONNENT
24. SEP 2022 • 14:19

HCS har en kontrakt med Fugato, som for tiden står for dagrenovationen – og Fugato fortsætter gerne efter den 27. november, hvor HCS egentlig skulle have taget over.

Fredag aften meddelte regionskommunen i en pressemeddelelse, at ifølge den kontrakt, Bofa og dermed kommunen har med HCS, skulle firmaet senest den 27. november være klar med den nye affaldsordning, hvor husstandenes affald skal sorteres i første omgang i 10 fraktioner og til næste år i 11, når tekstiler kommer med.

Men ifølge meddelelsen har ​HCS A/S Transport & Spedition meddelt, at de ikke vil være klar den dag.

HCS har indgået kontrakt med det lokale firma Fugato om, at det skal stå for dagrenovationen, indtil HCS tager over, så hvor stiller den nye udmelding Fugato?

– Jeg går ud fra, at HCS og Bofa stadig har en kontrakt, der er i hvert fald ikke meddelt noget om, at den er ophævet. Det vil sige, at jeg har en kontrakt med HCS om, at vi kører den nuværende løsning videre, indtil HCS er klar, siger Kristoffer Nothlev, direktør i Fugato.

– Det, udmeldingen ændrer, er, at vi altså fortsætter også efter den 27. november, såfremt Bofa sørger for, at vi har affaldssække nok, for det er Bofa, der køber de affaldssække, som vi sætter på stativerne.

Hvis ikke Bofa skaffer sækkene, kan du så skaffe dem?

– Nej, der står i kontrakten, at det er Bofas opgave at indkøbe sækkene.

Hvor længe kan I fortsætte med at stå for dagrenovationen?

– Det, der sætter begrænsninger, er dels, hvor længe kommunen kan køre på en dispensation for at at sortere i de forskellige fraktioner, dels vores bilpark. Vores biler skulle egentlig være skrottet for lang tid siden, men udbuddet fra 2016 til 2019 var en gentagelse af den tidligere ordning, og fordi det kun var en treårig kontrakt, vurderede man dengang, at man var nødt til at køre videre med de biler, man havde. Ved det næste udbud fra 2019 til 2021 skete det samme., så det er nogle gamle biler, vi kører med, og det kan blive en udfordring, siger Kristoffer Nothlev.

Men I kan fortsætte, så længe bilerne holder?

– Ja, og så længe HCS har en kontrakt og ønsker, at vi kører den nuværende ordning videre.

Den rigtige løsning

Hvis kontrakten ender med at blive skrottet, og der kommer et nyt udbud, vil I så byde på det?

– Det har vi ikke taget stilling til endnu. Det er ikke nogen hemmelighed, at med de problemer, vi har lige nu, og al den administration, vi bruger på spande og vurderinger og så videre, så er det et spørgsmål, om det er smart for Fugato at køre dagrenovation. Der var jo også en grund til, at vi kom med den løsning, vi kom med, til det udbud, som HCS vandt – det var, fordi vi syntes, at et sorteringsanlæg var det rigtige for Bornholm.

Altså en automatiseret sortering?

– Ja, vi bød inde med en optisk posesortering, fordi vi mente, at det var den helt rigtige løsning. Men nu går jeg ud fra, at Bofa gennem HCS har købt spande ind til en anden ordning, og spørgsmålet er dels om vi i Fugato synes, det er en god ordning, som vi mener kan lykkes, dels om vi synes, det er værd at gøre med risiko for dårligt image og så videre. Men det er slet ikke noget, vi har snakket om endnu, for HCS vandt jo et udbud, som skal køre frem til 2032.

Så skulle der opstå et nyt udbud, siger du, at I vil kigge på det og tage stilling til det til den tid?

– Ja, siger Fugato-direktøren.

 

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 03-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Søndag eftermiddag - mandag morgen: Søndag nat nærmer vi os igen 2 kr./kWh. Priserne svinger lige omkring eller under 2,20 kr./kWh alt inkl. Det er mellem 00 og 06, at du kan hente en ekstra besparelse. Opdateret søndag 13.02. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning