Dele af Østre Skole har 'høj arkitektonisk værdi'

Dele af Østre Skole har 'høj arkitektonisk værdi'
Den ældste del af mellembygningen i den tidligere Østre Skole er fra 1910. Den har høj arkitektonisk værdi og skal bevares, men tilgangen skal være mere lempelig end på bygningen ud mod Pingels Allé. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 16. SEP 2022 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
16. SEP 2022 • 15:30

Tre bebyggelser i den tidligere Østre Skole skal bevares i større eller mindre grad, når der skal laves boliger og erhverv i området.


Høj arkitektonisk værdi. Det er betegnelsen, som regionskommunen bruger om to at de gamle skolebygninger på Østre Skole, som en kommende lokalplan for området skal sikre bliver bevaret. Det drejer sig om den store skolebygning ud mod Pingels Allé og bygningen midt i skolegården.

Dent ældste byggeri er det, der har den mindst fremtrædende placering i bybilledet, og som omfatter Jens Anton Haunstrups pavillonbygninger med tilhørende mellembygning fra 1910. Den skal i høj grad sikres bevaret i en kommende lokalplan, har økonomi- og klimaudvalget besluttet.

Jens Anton Haunstrup var i samtiden anerkendt for sit skolebyggeri og var ansat hos stadsarkitekten i København. Han tegnede også Børneoptagelseshjemmet i Lille Madsegade 114, der i dag huser kommunens rehabiliteringsteam.

Tilføjelser og ændringer skal udføres og placeres på en sådan måde, at bebyggelsens arkitektoniske værdi og karakter bevares, men på grund af bygningens placering i den indre går skal tilgangen være mere lempelig end på bebyggelsen ud mod Pingels Allé.

Karakteristiske træer

Den er fra 1920 og er tegnet af Ove Funch-Espersen. Den skal i høj grad sikres bevaret på grund af sin høje arkitektoniske værdi og markante placering. Ud mod Pingels Allé skal tilføjelser og ændringer udføres og placeres på en sådan måde, at bebyggelsens arkitektoniske værdi og karakter bevares. Ind mod gården er tilgangen lidt lempeligere.

Ove Funch-Espersen var en lokal arkitekt, som også tegnede Afholdshotellet, også kendt som Østergade 54, og De Gamles Hjem, i dag Slottet, i Rønne.

Den mindst, men stadig bevaringsværdige af de tre bygninger omfatter gymnastiksalsbygningen fra 1939. Den har ifølge kommunen overordnet set høj arkitektonisk værdi, men ikke nogen markant placering. Da bebyggelsen i høj grad vil kræve en større ombygning for at kunne anvendes til andet end gymnastiksale og på grund af dens placering, er det primært bebyggelsens overordnede karaktertræk, som skal bevares.

Det gamle skoleområde indeholder også en række karaktergivende beplantning, herunder de knudebeskårne træer langs Pingels Allé. De er en del af en større beplantningsstruktur, som også omfatter beplantningen ved Rønne Bibliotek. Træerne er meget karaktergivende for området og skal bevares i en ny lokalplan, er det besluttet.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 22-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Torsdag eftermiddag, fredag morgen: Gode priser efter midnat. Gode som i meget, meget, meget lave. Mellem kl. 00 - 06 koster el 1,45 kr./kWh alt inkl. i gennemsnit. Det er cirka 2,45 kr./kWh billigere end kogespidspriserne kl. 17-18-19-20. Så flyt dit forbrug og få en yderligere besparelse. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning