Konservative blev overbevist: Flere dele af Østre Skole bliver bevaret

Konservative blev overbevist: Flere dele af Østre Skole bliver bevaret
Den kommunale administration lægger op til at bevare tre af de gamle skolebygninger: skolebygningen fra 1920 ud til Pingels Allé, mellembygningen fra 1910 og gymnastiksalsbygningen fra 1939. Arkivfoto: Berit Hvassum
NOTITS | RØNNE | ABONNENT | 16. SEP 2022 • 05:33
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS | RØNNE | ABONNENT
16. SEP 2022 • 05:33

Bygherren på Østre Skole har selv været med til at lægge retningslinjerne.

Inden økonomi- og klimaudvalgets møde onsdag var Konservative lidt i tvivl om, hvilke rammer partiet ønskede at sætte for udviklingen af den tidligere Østre Skole i Rønne. Den kommunal administration havde formuleret nogle mål og fokuspunkter, som i konservative ører kunne lyde mere restriktive end nødvendigt. Alligevel valgte liste C at følge indstillingen og stemme sammen med Socialdemokratiet og Enhedslisten og dermed sikre flertal for administrationens oplæg til rammer for en kommende lokalplan.

– Administrationen uddybede, hvad der lå til grund for det, og at punkterne i indstillingen var i fuld dialog med bygherre, siger gruppeformand Mark Palmquist fra De Konservative.

Dermed forsvandt partiets bekymring for, at administrationens oplæg ville begrænse bygherres muligheder for at udvikle den gamle skole og den omkringliggende grund.

– I og med at bygherre selv har været en del af drøftelserne og været inddraget i processen, kan man sige, så er det også i bygherres ånd, at retningslinjerne skal følges. Så var det mest naturligt at følge indstillingen, siger Mark Palmquist.

Den kommunale administration lægger op til at bevare tre af de gamle skolebygninger: skolebygningen fra 1920 ud til Pingels Allé, mellembygningen fra 1910 og gymnastiksalsbygningen fra 1939. Det omfatter materialer, overflader, udformning og placering. Ifølge den bør en kommende lokalplan også stille krav om, at eventuelle tilføjelser til de bevaringsværdige bygninger tilpasses disse, og at den karakteristiske beplantning langs Pingels Allé og i skolegårdene bevares.

Der er også flertal for, at en lokalplan skal fastlægge, at de fremtidige boliger kun må anvendes til helårsbeboelse, og at erhverv kun må være lettere erhverv som kontor- og serviceerhverv og publikumsorienterede serviceerhverv. De allerede gældende bestemmelser om facadehøjder og etageantal bør videreføres, og omfanget og placeringen af ny bebyggelse skal defineres af hensyn til de bevaringsværdige bygninger og det omkringliggende bymiljø, lyder det i administrationens oplæg.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 09-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Lørdag eftermiddag - søndag morgen: Kulden har sluppet sit tag, og søndag morgen er der rigtig gode elpriser til dem, der kan flytte deres forbrug. Mellem 00 og 05 svinger priserne mellem 1,67 og 1,59 kr./kWh alt inkl.  Opdateret 13.10 Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning