Gravgaard: Økonomisk realisme nødvendig

Gravgaard: Økonomisk realisme nødvendig
LEDER | 10. FEB 2024 • 05:30
LEDER
10. FEB 2024 • 05:30

Godt brølt: Tid til handling og klarhed i kommunens økonomi.

Den tidligere socialdemokratiske borgmester Thomas Thors' offentlige indgriben i debatten om Bornholms økonomiske situation er en vigtig påmindelse om, at den gode tone ikke altid er tilstrækkelig, når alvoren tager til. Hans bekymring, delt af kommuneøkonomieksperten Arne Ullum og mange bornholmere inklusive Tidende, peger på en dyb og potentiel faretruende situation for øens kommunale økonomi.

Det er bekymrende, at kommunalbestyrelsen synes at være så blændet af egne spareinitiativer, at de overser "hullet i kassen". Bornholm kan ikke være tjent med en økonomisk styring, der ikke tager højde for realiteterne og mulige konsekvenser. Det er ikke blot et spørgsmål om tal på papiret; det handler om øens fremtid og borgernes velfærd.

Thors' intervention er et væsentligt råb om opvågning. Hans erfaring som tidligere borgmester giver ham et indgående kendskab til kommunens økonomi, og hans bekymringer bør ikke afvises let. Det er nu op til kommunens nuværende ledelse at reagere konstruktivt og proaktivt.

René Danielsson (DF) udtrykker skepsis og vil efterprøve Thors' dystre udsigter, hvilket er en fornuftig tilgang. Men det er også vigtigt, at denne proces ikke bliver en øvelse i at validere en foretrukken fortælling, men en ærlig og åben evaluering af kommunens faktiske økonomiske situation.

Spørgsmålet om mulige skjulte motiver i forbindelse med Thors' udtalelser bør ikke fjerne fokus fra det centrale problem – nemlig kommunens økonomiske sundhed. Uanset politiske dagsordener eller individuelle motiver, er det essentielt, at kommunens økonomiske styring bygger på realistiske forudsætninger og en klar forståelse af konsekvenserne af de beslutninger, der træffes.

Bornholm står over for en række udfordringer, og det kræver en ansvarlig og gennemsigtig tilgang til kommunens økonomi. Det er vigtigt at tage Thomas Thors' og eksperten Arne Ullum alvorligt og foretage de nødvendige justeringer for at sikre en stabil og bæredygtig økonomisk fremtid for Bornholm.

Jo senere, kommunalbestyrelsen handler, jo dyrere bliver det for borgerne at få genoprettet kommunen.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 01-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Fredag eftermiddag - lørdag morgen: Over 4 kr. eller under 2 kr.  Hvis du flytter dele af dit forbrug fra kogespidsen (kl. 17-21) til efter midnat slipper du med halv skade. Så lær at programmere din vaskemaskine, tørretumbler eller elbil. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning