Bornholm kan mere, når vi står sammen

SYNSPUNKT | ABONNENT | 22. MAJ 2023 • 05:30
Af:
Inger Munk
Nålevejen 3
3730 Nexø
SYNSPUNKT | ABONNENT
22. MAJ 2023 • 05:30

Det er sikkert korrekt, at vi kan mere, når vi står sammen, men hvad er det, vi vil stå sammen om?

Der er store ændringer på vej, som i høj grad vil påvirke bornholmernes fremtid, og ifølge forlydender er løbene allerede kørt. Det gælder tilsyneladende for energiø- såvel som museumsprojektet. Men hvem er det, vi har hørt? Og hvad siger øens tavse flertal?

Jeg foreslår en folkeafstemning for de bornholmske vælgere, hvor man på demokratisk vis kan tage stilling til de enkelte projekter? Politikere og bestyrelsesmedlemmer vælges på demokratisk vis, men er jo ikke nødvendigvis eksperter på alle de områder, de beskæftiger sig med. Lad os finde ud af, om der et demokratisk flertal for disse vigtige projekter, - gerne med deltagelse af en rigtig stor del af det tavse flertal. EN AFSTEMNING BASERET PÅ FØLELSER FREMFOR ØKONOMI OG POLITIK. I første omgang kunne man måske på Campus Bornholm planlægge og afholde en eller flere afstemninger om disse emner. Og resultatet kunne bruges til udvikle behov/indhold af en folkeafstemning for hele øen.

I princippet synes jeg, de mange fremtidsplaner er spændende. Men jeg bliver i tvivl om deres berettigelse, når jeg tænker på energiøens sårbarhed. Den er jo en lækkerbidsten for fremmede magter, der ikke vil vores del af verden det bedste. Og det eventuelle område for placeringen vil sikkert allerede inden færdiggørelsen være et stort afspærret militært område med høje hegn, og ansigtsgenkendelse for at komme ind i området, selv om man bare gerne vil nyde naturen. Havvindmøller er sikkert en god ide, men kunne man ikke sprede risikoen ved at sende den opsamlede energi til flere forskellige modtagere, - nogle gerne i udlandet?

Omkring udvidelse af Kunstmuseet i Rø ser jeg fremtidige problemer med adgang/udkørsel og begrænsede parkeringsmuligheder. I dag er frakørslen fra Kunstmuseet direkte ud på en af vore mest befærdede veje i sommertiden. Ret upraktisk. Jeg forestiller mig, at man vil finde et egnet parkeringsområde på en mark ved Røvej, og dermed må bygge en tunnel under landevejen, - måske blot en gangsti eller et kørende fortov (som i Kastrup lufthavn) eller mulighed for kørsel med mindre el-køretøjer. Men jeg vil hellere høre om de muligheder, der er for at finde en ønskværdig placering for Bornholms Museum i Rønne.

Jeg anerkender, at mit lille indslag i den igangværende debat er som et lille pip i en rågekoloni i maj. Ser frem til at høre sangfuglenes milde kvidder.