Vores indtægter sakker agterud

Vores indtægter sakker agterud
Gennemsnitsindkomsten er steget på Bornholm, men langt mindre end i en kommune som Gentofte, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
NYHED | ABONNENT | 27. MAJ 2024 • 19:00
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
27. MAJ 2024 • 19:00

Indkomsterne vokser hurtigst i de kommuner, hvor borgerne i forvejen tjener mest. Det er ikke Bornholm.

I alle dele af Danmark er indkomsterne vokset fra 2012 til 2022, og de er vokset hurtigst i de kommuner, hvor borgerne i forvejen havde større indkomster.

De er også vokset her på Bornholm, men vi ligger i den tunge ende, viser analyse fra AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Væksten i gennemsnitsindkomsterne er størst i Gentofte, hvor de er gået fra 505.900 kroner til 664.600 kroner. Det er en fremgang på 31,4 procent. Borgerne i Gentofte havde i forvejen den gennemsnitligt højeste indkomst tilbage i 2012. Til sammenligning er de på Bornholm gået fra 254.600 kroner til 275.500 kroner, hvilket er en stigning på 8,2 procent, viser AE's tal, der er korrigeret for inflation. På landsplan er den gennemsnitlige disponible indkomst steget med 14,2 procent – fra 288.600 kroner i 2012 til 329.600 kroner i 2022.

Bornholm er en af seks kommuner, hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er mindre end 280.000 kroner.

– Den gode nyhed er, at indkomsterne er steget i alle kommune, når der korrigeres for inflation. Men når man dykker ned i tallene, ser man, at de forskelle, der var i forvejen, er blevet endnu større, siger chefanalytiker Sune Caspersen i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en pressemeddelelse.

Lille betydning

Analysen kigger også på det såkaldte tilflytterbidrag, hvor AE ser på de borgere, som er flyttet til kommunen i perioden.

Tilflytterbidraget viser, hvor mange procent tilflytternes indkomst løfter den gennemsnitlige indkomst i kommunen. På Bornholm er tilflytterbidraget minus 0,8 procent.

– Der er et lille negativt bidrag, men der er ikke en særlig stor påvirkning fra tilflyttere til indkomstudviklingen. Dem, der er flyttet til kommunen, deres indkomster ligner i ret høj grad de borgere, som har boet i kommunen over hele perioden, uddyber Sune Caspersen til Tidende.

– Hvis der ikke havde været tilflyttere til kommunen, så havde indkomstudviklingen været en lille smule højere, 0,8 procentpoint højere, men det er nede i småtingsafdelingen, så jeg vil helt klart konkludere, at tilflyttere har haft relativt lille betydning for udviklingen i indkomsten på Bornholm, tilføjer han.