Mystikken om rystelserne vokser: Var det én eller flere hændelser?

Mystikken om rystelserne vokser: Var det én eller flere hændelser?
De kraftige lyde, rystelser og vibrationer sidste lørdag var stærkt koncentreret på det østlige Bornholm. Grafikken viser også, at ikke alle øjenvidner beskriver at have oplevet det samme.
NYHED | ABONNENT | 20. MAJ 2023 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
20. MAJ 2023 • 05:30

De kraftige rystelser, lyde og vibrationer på Bornholm sidste lørdag kom i mindst to og måske også tre isolerede bølger. Flest fortæller om rystelser og en høj rumlende lyd – men de stærkeste beskrivelser kommer fra et mindre antal, der oplevede fænomenet som en ændring af trykket. Beskrivelserne går i mange retninger – også når det kommer til, hvor mange ualmindelige hændelser folk oplevede.

Hvad var det, der skete, da det rystede og rumlede og vibrerede så mærkeligt og ubehageligt på Bornholm sidste lørdag?

Det er der betydeligt mere end ét svar på. Mange beskriver at have oplevet det samme. Men samtidig er der også klare forskelle på, hvad forskellige grupper af vidner oplevede. For nogle handlede det om rystelser og/eller lyd. For andre handlede det om trykket i luften, der blev ændret.

Bornholms Tidende har samlet alle beretninger om de kraftige lyde, rystelser og vibrationer, som øjenvidner har skrevet i kommentarer på Facebook. Det handler om i alt 135 vidneudsagn, samlet fra Bornholms Tidende, TV2/ Bornholm og Svanekes Facebook-sider.

De beretninger har Bornholms Tidende dernæst sorteret og sat i system. For at få overblik over hvad folk på Bornholm oplevede, hvor – og hvornår på dagen de oplevede det. Og desuden: Hvor mange enkeltstående oplevelser øjenvidnerne hver især beskriver.

Det samlede billede giver nogle svar og sætter nogle ting på plads. Men samtidig åbner vidneudsagnene på Facebook også nye gåder og spørgsmål. Først og fremmest rejser de spørgsmålet, om der var tale om ét og samme fænomen – eller om flere forskellige fænomener.

 

De mystiske begivenheder sidste lørdag på Bornholm fandt sted i mindst to og måske også tre forskellige bølger. Spørgsmålet er, om den gule gruppe af hændelser, der stopper klokken 14.32, er sammenhængende med den røde gruppe, der begynder klokken 15 – og hvorfor der i så fald er en halv time mellem de to.

Stor bølge efter klokken 15

I syv af de 22 tidsfæstede vidneudsagn fortæller folk om oplevelser mellem klokken 15 og 16, og der er ingen tvivl om, at perioden fra klokken 15 til 16 er det tidsrum, hvor flest mennesker mærker noget.

De mange beretninger fra tidsrummet mellem klokken 15 og 16 korresponderer også med, at den første rapport på sociale medier kommer klokken 15.23 på Svaneke-siden – og med, at Bornholms Politi modtager sin første anmeldelse klokken 15.25.

Resten af lørdagen får man let det indtryk, at der kun skete noget mellem klokken 15 og 16. Men søndag formiddag rapporterer den første så om oplevelser, der går helt tilbage til klokken 13.

"Vi oplevede flere buldrende lyde cirka mellem 13 og 15. Vi gik mellem Dueodde og Sømarken. Jeg tænkte sprængning langt væk. Lyden kom fra øst", skriver Majbritt Westh i en Facebook-kommentar.

I starten af denne uge kommer flere til. Flere, der har oplevet det samme lørdag før klokken 15. Blandt de i alt otte rapporter om hændelser før klokken 15, samler de seks sig om tidspunktet lørdag fra klokken 14.30.

"Jeg og min veninde observerede 3-4 episoder i Nexø i tidsrummet mellem 14.30 og cirka 15.45. Vi sad på en café på Nexø Havn og hørte en høj buldren eller rumlende lyd, der kom oppefra", fortæller Helle Falck Valentin-Hjorth.

"Vi oplevede en stærk trykbølge, der trykkede for ørerne og fik caféens glasdør til at ryste/vibrere samt caféens dørklokke til at ringe", fortsætter hun.

"Her i Aarsdale oplevede vi det fra cirka 14.30 til cirka 15.30, som når der er skydeøvelser på havet, dog mere intenst og længerevarende rumlen, vibrationer og som om luften flyttede sig", beretter Torben Mogensen fra Aarsdale.

"Jeg har en video fra klokken 14.32. Man kan ikke høre rumlen, men man kan se og høre på vores gruppe, at der sker noget. Alle stopper og spørger "Hvad sker der?", fortæller Carina Munch om en oplevelse ved Allinge Røgeri.

Fisker bliver svimmel

Her er den sjællandske tømrer og lystfisker Christian Lydom stævnet ud fra Simrishamn for at fange laks. Men da han kommer hjem, handler hans fortælling ikke om fisk.

– Jeg var sejlet ud fra Simrishamn nord for Bornholm og havde en fiskedag derude. Jeg vil tro, klokken var knap 14.30, da der kommer den her mærkelige vibration, meget rytmisk, fortæller han onsdag morgen til Radio4.

– Jeg bliver omgående svimmel og desorienteret og meget overrasket over, hvad det nu er. Der kommer også en dyb rumlen, ikke et brag men en vibration, der kører rytmisk og gør én fuldstændig svimmel. Jeg blev i hvert fald svimmel og måtte lige holde fast i sø-gelænderet et øjeblik.

– Der var en meget høj lyd ligesom en enorm jernplade oppe i himlen. Som et loft af en jernplade, som bliver trykket op og ned og får luften til at komprimere. Og så en rumlende lyd af noget meget meget stort, siger Christian Lydom til Radio 4.

– Jeg følte nok mest vibrationerne fysisk, måske var der lidt rystelser i båden, men det var ikke noget jeg lagde til, fordi jeg blev svimmel. Kort efter tænkte jeg, at det er måske mig selv, der har fået for lidt at drikke eller har været ved at få et ildebefindende

– Og så kort tid efter, måske ti minutter, så kommer det jo igen. Og det gentager sig så fire eller fem gange, før jeg beslutter at sejle hjem, fortæller Christian Lydom.

Om aftenen i Svaneke

Midt på ugen dukker der desuden beretninger op om rystelser lørdag aften – betydeligt efter dem, der fandt sted om eftermiddagen.

Beretningerne kommer kun fra Svaneke, og vidnerne er enige om, at der kun var tale om mindre rystelser. De er også enige om at tidsfæste lørdag aftens svagere rystelser til tidsrummet fra klokken 20.15 og cirka et kvarter frem.

"Jeg har indenfor de sidste 10 minutter to gange haft min havedør til at stå og klapre. Som ved de tidligere rystelser, bare i noget mindre skala", lægger Rikke Jørgensen fra Svaneke for ved at skrive klokken 20.18.

Selvom mange beretninger kommer fra Svaneke, er der også folk i byen, der var hjemme, men ikke oplevede noget usædvanligt.

"Vi bor midt i Svaneke og har intet mærket hele dagen", fortæller Jeppe la Cour i det samme kommentarspor på Facebook.

Næsten kun ved kysten

Lørdagens hændelser bliver oplevet både stærkest og af flest på den side af Bornholm, der vender stik øst: Strækningen mellem Svaneke i nord og Dueodde i syd.

Ikke mindst i Snogebæk bliver fænomenet oplevet meget kraftigt. Snogebæk har 700 indbyggere, men tegner sig for 14 beretninger om rystelser og lyde. Nexø er mere end fem gange større, men tegner sig "kun" for 23 beretninger.

"Jeg mærkede rystelserne helt tydeligt og fik det fysisk dårligt", fortæller Jimmy Sonne Ipsen lørdag kort før klokken 16.

"Vildt i Snogebæk. Børn og voksne blev forskrækkede", skriver Majken Mortensen to minutter efter.

"Oplevede tre gange rystelser her i Snogebæk. Sidste rystelse var meget kraftig. Ruderne i udestuen rystede. Blev fysisk påvirket", oplyser Heidi Trihøj Nielsen klokken 16.02.

Cirka 97 procent af alle beretningerne kommer fra kyststrækningen. Længere inde i landet kommer der kun i alt fire – en fra hver af Østermarie, Bodilsker, Aakirkeby og Åløse nær Østerlars.

"Flere gange i Østermarie", skriver Cathrine Lehmann lørdag klokken 17.07.

"I Bodilsker. Det lød som et tordenrabalder langt væk", fortæller Helle Nelausen Bohn klokken 16.10.

Fra Aakirkeby (2.100 indbyggere) kommer kun en enkelt beretning. Den beskriver det samme, som mange gør langs kysten. Men at der kun findes den ene beretning åbner også for, at PIa Kofoed kan have hørt noget andet, end folk gjorde langs kysten.

"Rumlen og rysten i Aakirkeby", skriver hun lørdag klokken 16.38.

Fra området nær Østerlars handler den ene beretning om et meget svagere fænomen i forhold til, hvad andre beskriver.

"Observerede at vandspejlet vibrerede i en skål med vand på mit nagelfaste, køkkenbord omkring den tid i dag", fortæller Pernille Sue Winton lørdag klokken 19.22.

Seks forskellige oplevelser

Ikke alle oplevede det samme. Med det forbehold, at "rystelser" og "vibrationer" i nogle tilfælde kan være forskellige ord for samme oplevelse, beskriver folk at have mærket seks forskellige ting:

Rystelser (20 beretninger). Rystelser og lyd (14 beretninger). Udelukkende lyd (10 beretninger). Lyd samt tryk og vibrationer (5 beretninger). Trykbølger eller trykfald (2 beretninger). Og endelig: Vibrationer (1 beretninger). Det resterende antal op til de i alt 135 beretninger oplyser blot at have oplevet noget.

Fra Dueodde beskriver Peter Madsen at have oplevet et tryk-fænomen, der minder meget om det, som fiskeren Christian Lydom beskriver fra havet ud for Simrishamn.

"Fem gange med tæt på et kvarters interval imellem kommer der nogen subsoniske trykfald i atmosfæren, lignende bjergkørsel, trykkende for ørerne, som flere beskriver det. Der var ingen hørbar tone i pulserne, kun trykfaldet at mærke og ingen rystelser fra jorden", beskriver Peter Madsen den oplevelse, som han og fem andre havde ved Dueodde.

Peter Madsen beskriver også to forskellige fænomener: Først ét – og dernæst et andet.

"En lille time inde er der en næsten ikke hørbar 1,5 Hertz pulserende lav rytmisk tone på cirka et minut", fortsætter Peter Madsen, der skelner klart mellem sin egen oplevelse og den oplevelse af rystelser og støj, som betydeligt flere beskriver.

"Jeg tror bare, at flere tager fejl af sonisk og subsonisk – hørbar og mærkbar – og alene mærkbare vibrationer", skriver han.

"Vi stod seks personer på stranden, og alle oplevede alene trykfaldet. Intet vibrerede. Ikke grunden, huse, træer, vandoverfladen, der var næsten blank. Intet…!", fortæller Peter Madsen.

Fra Nexø beskriver Rebecca Marx Bendixen sin oplevelse meget, som Peter Madsen og Christian Lydom også gør.

"Det var en slags trykbølger. Man kunne mærke det i kroppen, trommehinder m.m. Og det kom som bølger med 15-20 minutters mellemrum", skriver hun.

Forskelligt antal hændelser

Ligesom folk havde forskellige oplevelser, beskriver forskellige vidner også et forskelligt antal isolerede hændelser i den oplevelse, som de havde.

Ingen beskriver, at de kun hørte høj lyd eller mærkede rystelser eller vibrationer én gang. Beskrivelsen "flere gange" er den mest almindelige. Den bruger i alt 19 øjenvidner.

Men andre har hørt eller mærket mere end det. Jannie Asbahr Petersen i Snogebæk fortæller om "mange rystelser, cirka 15". Peter Madsen nævner fem adskilte tilfælde af trykfald. I Svaneke tæller Jette Overlund-Sørensen også til fem episoder. Her er det dog ikke trykfald, men rystelser.

Fra Gudhjem, Svaneke, Aarsdale og Snogebæk handler i alt fem beretninger om tre tilfælde af rystelser. Fra Allinge, Bølshavn og Nexø fortæller tre personer om to adskilte, ualmindelige hændelser.

 

 

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Du sparer mere end 68 kr., hvis du lader din elbil tirsdag kl. 01-02-03 i stedet for mandag kl. 17-18-19. Rent praktisk tanker du 200 km for 65 kr. Med andre ord: Efter midnat er det ’noget’ billigere. Opdateret 13.14. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning