Bornholm får mange flere ældre: Så meget stiger udgiften

Bornholm får mange flere ældre: Så meget stiger udgiften
Arkivfoto: Jens Stolt
NYHED | ABONNENT | 22. MAJ 2024 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
22. MAJ 2024 • 05:30

Antallet af ældre over 80 år vil de kommende fire år gå i vejret med næsten 20 procent, forventer kommunen. Hvis ældreplejen skal holde sig på dagens niveau, vil udgiften om fire år være næsten 10 millioner kroner højere end i dag. Det vil ske samtidig med, at arbejdsstyrken bevarer sin nuværende størrelse.

For hver fem ældre bornholmere over 80 år i dag vil der være næsten seks på Bornholm over 80 om blot fire år. Gruppen af de ældste ældre vil frem mod 2028 vokse fra 3.102 personer i dag – til 3.867 personer.

Det viser den såkaldte demografikorrektion, som kommunalbestyrelsens økonomiudvalg får på bordet onsdag. I første omgang fordi tallene vil ændre en smule på, hvordan næste års budget kan komme til at se ud.

Først om fire år ser kommunen ud til at begynde at få brug for store ekstra beløb på grund af det voksende antal af ældre. Derfra vil det tage fart ind i 2030'erne.

Markant forskel

De 80-84-årige bornholmere er den gruppe, der ifølge prognosen vil vokse mest i størrelse i de kommende fire år. Nemlig med 30 procent, svarende til at der for hver 10 bornholmere mellem 80 og 84 år i dag vil være 13 i samme aldersgruppe om fire år.

Gruppen af bornholmere mellem 85 og 89 år vil ifølge prognosen vokse med godt 22 procent hen over de næste fire år. Gruppen af de lidt yngre ældre mellem 67 og 79 år vil derimod blive en smule mindre, nemlig knapt tre procent.

Ifølge et notat, som økonomiudvalget nu også får at se, er kommunens udgifter til en gennemsnitlig borger mellem 80 og 84 år godt fire gange højere end udgiften til en helt almindelig borger mellem 67 og 74 år.

Til de allerældste ældre over 90 år er kommunens udgift godt 17 gange højere pr. person i gennemsnit end udgiften til en gennemsnitlig borger mellem 67 og 74 år.

I kroner og øre betyder alle de her tal, at kommunens samlede udgift til ældrepleje vil være lige knapt 10 millioner kroner højere om fire år, end den er i dag. Hvis man forudsætter, at ældreplejen til den tid skal have det samme niveau som i dag.

Prognosen til økonomiudvalget rækker kun frem til 2028. At næsten hele den øgede udgift til ældrepleje ser ud til at opstå mellem 2027 og 2028 peger på, at udgiften vil blive ved at vokse i årene derefter, frem mod i hvert fald midten af 2030'erne. Igen forudsat at ældreplejen skal forblive på det niveau, som den har i dag.

I første omgang betyder de korrigerede antal af bornholmere i de forskellige aldersgrupper, at næste års kommunebudget bliver lettet en smule. Det skyldes i grove træk, at der bliver lidt færre børn i skolealderen – og at udgiften til at drive skolerne falder med mere, end udgiften til ældreplejen stiger med.

– Det er naturligvis positivt, når vi skal korrigere i en retning, der giver os flere penge, men med vores nuværende økonomiske situation falder det på et tørt sted. Underforstået at de bliver hurtigt brugt på andre områder, som f.eks. Børn og Familie og BAT, siger borgmester Jacob Trøst (K).

Samme arbejdsstyrke

Mens antallet af ældre borgere på Bornholm altså snart vil skyde meget i vejret, vil det samme ikke ske med gruppen mellem 18 og 66 år.

Antallet af personer i den arbejdsdygtige alder vil stort set ikke ændre sig. Gruppen er på 20.605 personer i dag. Om fire år vil den ifølge prognosen være på 20.638 personer, et plus på 33 personer.

Bornholms mange ekstra ældre kommer til på et tidspunkt, hvor Bornholm også får flere af de yngste børn. Derfor står kommunen samtidig over for voksende udgifter til daginstitutioner i de kommende år.

Fra 2027 venter kommunen også flere skolebørn end i dag, fordi dagens ret store gruppe af børn i daginstitutionerne den tid vil være skolebørn. Også sundhedspleje og skole-fritidsordninger står til at blive voksende udgifter for kommunen om få år.