Ældrerådet og Handicaprådet bliver ikke halveret
Erik A. Larsen er formand for Bornholms Ældreråd, der i et notat til kommunalbestyrelsen lagde vægt på, at rådet repræsenterer over en tredjedel af den bornholmske befolkning. Foto: Jacob Jepsen

25. MAR 2021 • 22:03 • AF JAKOB NØRMARK • GRATIS

Ældrerådet og Handicaprådet bliver ikke halveret

Et forslag fra kommunaldirektør Johannes Nilsson om harmonering af råd og nævn blev afvist af kommunalbestyrelsen torsdag aften. Et af elementerne i forslaget var, at Bornholms Ældreråd fra næste valgperiode skulle være reduceret fra 11 til de lovpligtige fem medlemmer og Handicaprådet fra 12 til seks medlemmer, hvis politikerne havde vedtaget forslaget.

Desuden havde kommunaldirektøren lagt op til, at ingen medlemmer af råd og nævn skal forsynes med IT-udstyr af kommunen, hvilket medlemmerne af ældrerådet bliver i dag.

De to råd havde fremført, at det demokratiske grundlag ville lide skade, hvis færre personer skulle repræsentere henholdsvis ældre og handicappede.

Ingen ændringer

Med den brede politiske afvisning mener borgmester Thomas Thors (S) ikke, at der vil blive ændret på sammensætningen af rådene i næste valgperiode.

– Hensigten har været at følge op på en beslutning, vi traf i 2019. Man må sige, at der er forskel på de goder, de forskellige udvalg har. Når det falder, vil de hidtidige regler fortsætte. Jeg mener ikke, at vi kan pålægge administrationen at udarbejde et nyt forslag, sagde Thors.

Ifølge sagsfremstillingen ville omlægningen af råd og nævn være udgiftsneutral, da Johannes Nilsson lagde op til at øge medlemmers kørselsgodtgørelse og mødediæter, men bruge færre penge på blandt andet formandshonorering og IT-udstyr. Dansk Folkeparti var åben for at øge de samlede udgifter.

– Vi bør afsætte flere midler til at understøtte de forskellige råd og nævn, som vi ønsker, skal servicere os, sagde Linda Kofoed Persson (DF)

 
Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.