Plads til flere biler på havnen – et år efter Express 5 kommer

Plads til flere biler på havnen – et år efter Express 5 kommer
Staten er klar til at betale 25 millioner kroner for at udvide opmarcharealerne på Rønne Havn. Det kræver blandt andet en omlægning af Vesthavnsvej, og at tankstationen forsvinder. Hvis kommunalbestyrelsen giver grønt lys i år, kan det udvidede opmarchareal være klar til påsken 2024. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 9. SEP 2022 • 05:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
9. SEP 2022 • 05:30

Hvis kommunalbestyrelsen siger ja, kan nye opmarcharealer være klar på Rønne Havn til påske 2024. Det er et år efter, Express 5 er begyndt at sejle.

 

Hvis alt klapper, går der et år, fra hurtigfærgen Express 5 begynder at sejle mellem Rønne og Ystad, til et nyt opmarchområde med plads til flere biler er klar på Rønne Havn. Det viser tidsplanen, som forudsætter, at kommunalbestyrelsen er parat til at påtage sig en potentiel økonomisk risiko, den tidligere har besluttet, at den ikke ønsker at sidde med.

Onsdag modtog direktør Lillian Rasch Madsen besked om, at Folketinget er klar til at bevilge 25 millioner kroner til at gennemføre de ændringer, der skaber plads til flere ventende biler ved hurtigfærgens leje. Et overslag fra kommunens administration viser, at det vil koste 24,6 millioner kroner. Så burde alt vel være klappet og klart.

– Jeg skal lige sige med det samme, at det ikke er endeligt konfirmeret. De har ringet til mig og sagt det, men man laver lige et referat fra sådan et møde i forligskredsen for at bekræfte, at alle har hørt det samme, siger hun til Tidende.

Hvis onsdagens melding står til troende, vil Lillian Rasch Madsen gøre en sag klar til behandling, næste gang de politiske udvalg mødes. For nylig er der udarbejdet en orientering. Det var inden, Folketinget meddelte, at man gerne vil hæve sin bevilling fra 20 til 25 millioner kroner.

– Vores overslag siger, at det godt kan holde. Der er dog det lille aber dabei, at politikerne i februar vedtog, at administrationen skulle fortsætte med at tænke i det scenarie, men uden økonomi for regionskommunen. Man kan sige, at der altid er en risiko. Det er der ved alt, hvad man laver, og hvad nu hvis det bliver 27 millioner kroner. Jeg bliver nødt til at fortælle politikerne, at der altid er den risiko, og hvis der ikke er andre, der vil betale, hvad så. Hvordan vil de så gøre det? Det er den endelige beslutning, der skal træffes, siger Lillian Rasch Madsen.

Uhensigtsmæssigt om sommeren

Den kommunale administration har forberedt realiseringen af den ønskede løsning på Rønne Havn, så den kan iværksættes, når der foreligger en beslutning fra politikerne om at igangsætte anlægsarbejdet uden lokalplanlægning. Hvis politikerne beslutter, at det kræver en lokalplan, vil det medføre en forlængelse af den samlede proces, fremgår det af orienteringssagen.

– Vi har en forventning om, at hvis de kommer med et "go" før årsskiftet, så kan vi være klar til påsketrafikken 2024, siger Lillian Rasch Madsen.

Vurderingen er, at det af hensyn til trafikafviklingen på Rønne Havn ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre anlægsarbejder i sommerhalvåret. Derfor er det først realistisk at begynde i efteråret 2023.

– Så vi bliver ikke klar til, at Express 5 bliver sat ind. Det tror vi ikke på, siger kommunens direktør.

Tankstation kan ikke blive liggende

Den ønskede løsning betyder, at tankstationen på Ndr. Kystvej ikke kan blive liggende. Hvad der skal ske med den, er et af de spørgsmål, den videre proces skal besvare; om den skal flytte, eller om den skal helt væk.

– Det har vi ikke været særligt konkrete om i vores snakke. Vi har mest været fokuserede på, at den ikke kunne ligge der, siger Lillian Rasch Madsen.

Hvad der derefter skal ske, er i høj grad op til Rønne Havn og Q8, som driver tanken.

– Det er Rønne Havns areal, og det er dem, der må have den dialog. Det er ikke sådan, at de har spurgt, om den kan flytte hen på en bestemt position. Det er næste øvelse at finde ud af, om det er et ønske fra Rønne Havn, at der ligger en benzintank så tæt på havnen, siger hun.

I givet fald forventer Lillian Rasch Madsen en melding om, hvor man ønsker, at tankstationen skal ligge.

– Så må vi se, om det er hensigtsmæssigt. Den vil der ret sikkert skulle lokalplanlægges for, siger hun.

Udover ønsket om nye opmarchområder er der Rønne Havns udviklingsplan og tanker om udvikling af Nørrekås at tage hensyn til.

– Der er mange ting at tage højde for, siger Lillian Rasch Madsen.