Fik presset ansigtet op i skærmen: Hospitalet forventer flere påbud

Fik presset ansigtet op i skærmen: Hospitalet forventer flere påbud
TOPNYHED | ABONNENT | 30. SEP 2023 • 05:30
TOPNYHED | ABONNENT
30. SEP 2023 • 05:30

I minimum to år var der frem til midten af maj eksempler på krænkende handlinger imellem ansatte på Bornholms Hospitals sengeafdeling SA 2. Det fremgår af et påbud, Arbejdstilsynet gav til hospitalet i juni, og som Tidende har fået aktindsigt i. Det vides ikke om påbuddet er efterkommet, men ifølge tillidsrepræsentanten på afdelingen har forskellige handleplaner en 'god effekt'.

Det er ikke kun i forhold til et stort arbejdspres og tidsmængde på intensivafsnittet, at Arbejdstilsynet har givet påbud til Bornholms Hospital. Tilsynet vurderede efter et besøg på hospitalets sengeafdeling, SA 2, i maj, at der var risiko for, at problemer med krænkende handlinger i arbejdet kunne forringe ansattes fysiske eller psykiske sundhed på kort eller langt sigt. Det fremgår af et påbud fra den 22. juni i år, hvor hospitalet påbydes senest ved årsskiftet at have sikret, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så krænkende handlinger ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed i forbindelse med arbejdet på den pågældende sengeafdeling.

Desuden oplyser hospitalsdirektør Annemarie Hellebek til Bornholms Tidende, at hospitalet forventer at få flere påbud, som 'vedrører personalets kommunikation med hinanden' og som handler om 'tidspres og psykisk arbejdsmiljø både for yngre læger og på intensivafsnittet'.

– Vi forventer at få fire påbud indenfor den kommende tid, som vi skal handle på inden for en tidsramme. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, men ser påbud som en hjælp til at vi skal handle på det her, lyder det fra Annemarie Hellebek i et skriftligt uddybende svar til Bornholms Tidende.

Hun uddyber om de fire påbud:

– Mammografi og rengøring: Her er der desværre også registreret et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og som nævnt tidligere: Det accepterer vi simpelthen ikke.

– Derudover forventer vi, at strakspåbuddet på intensiv omkring tidspres og stor arbejdsmængde også bliver et påbud med tidsramme.

– Det sidste påbud, vi forventer, er i relation til stor arbejdsmængde og høje følelsesmæssige krav blandt yngre læger, skriver Annemarie Hellebek, der om sidstnævnte forventede påbud blandt andet tilføjer:

– Vi har særlige udfordringer på Bornholms Hospital for yngre læger. Det kan være udfordrende, at man hurtigt får et stort ansvar. For eksempel, når man står i situationer, som man ikke har opnået rutine i. Vi har med mennesker at gøre i mange situationer.

'Så lær dog, hvad der står der'

Da Arbejdstilsynet besøgte SA 2 i maj, fortalte ansatte blandt plejepersonalet, at der var aktuelle eksempler på adfærd, der 'opfattes som sårende eller nedværdigende af ansatte'.

"Ansatte oplyste, at der jævnligt forekommer krænkende handlinger ansatte imellem, og at det har stået på i minimum to år", fremgår af det af påbuddet.

De krænkende handlinger bestod på tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg, ifølge de ansatte, blandt andet af af 'dybe suk, rullen med øjnene og hovedrysten'.

"Ansatte oplyste, at de jævnligt bliver mødt med denne adfærd som tegn på irritation, når de ansatte forsøger at forklare deres perspektiv i forhold til noget fagligt", står der i påbuddet.

Her bliver det også beskrevet, hvordan en ansat på et tidspunkt blev taget fat i nakken og fik presset sit ansigt helt op i en pc-skærm, hvor der samtidig blev sagt: "Så lær dog, hvad der står der". Denne episode skulle angiveligt være fundet sted et halvt år inden Arbejdstilsynets besøg. Ansatte fortæller også om irettesættelse og skælden ud. For eksempel blev der i en hård tone sagt: "Kan du ikke lære det?" – også mens andre kolleger var til stede.

De krænkende handlinger betød ifølge påbuddet, at ansatte på daværende tidspunkt undlod at sige deres mening af frygt for reprimander eller hånende svar, at ansatte ryddede ekstra op i afdelingen og lagde chokolade frem for at mildne de krænkende handlinger, og at de flyttede sig væk fra dem, der udøvede krænkende handlinger.

Tager oplysninger alvorligt

Samlet set vurderede Arbejdstilsynet som baggrund for påbuddet, at arbejdet på sengeafdelingen SA 2 udsatte de ansatte for en sundhedsmæssig risiko.

"Utilstrækkelig forebyggelse af problemer med krænkende handlinger øger ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som for eksempel angst, depression og hjertekarsygdomme samt for i nogle tilfælde at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)," oplyser Arbejdstilsynet i påbuddet.

De ansatte var klar over udfordringerne allerede inden påbuddet. Sengeafdelingen havde i maj i det seneste halve til hele år ellers arbejdet med kommunikation med hjælp fra en ekstern konsulent – herunder havde de ansatte arbejdet med feedback-kultur, oplyste både de ansatte og ledelsen til Arbejdstilsynet. Samtidig oplyste ledelsen, at den havde 'kendskab til manglende respekt og uhensigtsmæssig kommunikation faggrupperne imellem for nogle ansattes vedkommende gennem flere år'.

I hospitalets bemærkninger til påbuddet, som efterfølgende er sendt til Arbejdstilsynet, fremgår det, at 'hospitalet tager Arbejdstilsynets konstateringer meget alvorligt'. 

"Vi vil også i den kommende tid sætte fokus på, at samarbejdet mellem faggrupperne skal fungere bedre ud fra en forståelse af, at vi er hinandens forudsætninger", skrev hospitalet i de eftersendte bemærkninger.

"Når ledelserne er blevet gjort bekendte med episoder med krænkende adfærd, er der reageret i form af indkaldelse til samtale."

Hospitalet havde allerede på daværende tidspunkt iværksat yderligere intiativer for at sætte øget fokus på området, fremgår det. Effekten af disse nye initiativer kunne på Arbejdstilsynets besøg endnu ikke vurderes. Omvendt havde de tiltag, der dengang allerede var sat i søen, ikke virket forebyggende i forhold til krænkende handlinger i tilstrækkelig grad, vurderede Arbejdstilsynet.

"Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der stadig forekommer krænkende handlinger, som opleves nedværdigende, og at der er ansatte, der oplever personlige og arbejdsmæssige konsekvenser heraf", skrev Arbejdstilsynet i juni.

 

Hospitalsdirektør Annemarie Hellebek understreger, at "ingen skal opleve at blive nedgjort eller talt grimt til". Arkivfoto

 

En god dialog

Sengeafsnittets tillidsrepræsentant Lonni Due oplyser fredag til Tidende, der har været en god dialog med ledelsen efter juni måneds påbud om krænkende handlinger.

– Vi har lagt nogle gode handleplaner og ser, at de har en god effekt. Vi arbejder også med det i MEDudvalgene, skriver hun i en sms.

Bornholms Tidende har spurgt hospitalet om påbuddet er efterkommet. Det har hospitalet ikke svaret på. Annemarie Hellebek skriver i et svar, at hun ikke kan gå nærmere ind i den konkrete sag, da der er tale om en personalesag. Hun skriver dog, at ledelsen har taget de nødvendige personalemæssige skridt, samt at der siden sommer desuden er kendskab til én konkret episode, som ledelsen har fulgt op på.

– Jeg vil gerne understrege, at der ikke skal være tvivl om, at vi ikke respekterer dårlig tale og krænkende adfærd. Umiddelbart efter påbuddet indskærpede jeg vigtigheden af at man skal gå til ledelsen overfor hele hospitalet, hvis man oplever krænkende adfærd, så ledelsen kan handle på det.

– Ingen skal opleve at blive nedgjort eller talt grimt til. Hverken fra medarbejder til medarbejder eller fra leder til medarbejder, skriver Annemarie Hellebek.

Heller ikke Arbejdstilsynet havde fredag mulighed for at svare på, om påbuddet er efterkommet.

Krænkende handlinger
Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de ansatte.
Kilde: Påbud til Bornholms Hospital

Sengeafsnit 2
Sengeafsnit 2 er en del af hospitalets afdeling for medicinske sygdomme. Specialer på sengeafsnittet er kræftsygdomme, lungesygdomme og hjertesygdomme.
Kilde: Bornholms Hospitals hjemmeside


Trivselsmåling i hjerte-lunge-gruppen, marts 2023
Svarprocent: 54

"Jeg kan trygt udtrykke min mening om forhold på min arbejdsplads":
*I meget høj grad: 7%
*I høj grad: 67%
*I nogen grad: 20%
*I ringe grad: 6%

"I hvilken grad oplever du et godt samarbejde på tværs af faggrupper i din afdeling?"
*I meget høj grad: 7%
*I høj grad: 33%
*I nogen grad: 60%

Kilde: Påbud til Bornholms Hospital