Massive problemer på hospitalet: 'Det har aldrig været så slemt som nu'

Massive problemer på hospitalet: 'Det har aldrig været så slemt som nu'
"Ansatte oplever arbejdspresset som konstant, da de på alle deres fridage bliver kontaktet for at få byttet eksisterende vagter og/eller bedt om at tage ekstravagter", fremgår det af strakspåbuddet. Arkivfoto: Jacob Jepsen
TOPNYHED | ABONNENT | 28. SEP 2023 • 05:30
TOPNYHED | ABONNENT
28. SEP 2023 • 05:30

Et strakspåbud til Bornholms Hospital viser, at Arbejdstilsynet vurderer, der er risiko for, at ansatte på intensivafdelingen akut bliver alvorligt syge som følge af for stor arbejdsmængde og tidspres.

Sygeplejerskerne på intensivafdelingen på Bornholms Hospital behandler kritisk syge patienter. Nu viser det sig imidlertid, at der på afdelingen er risiko for, at stor arbejdsmængde og tidspres akut kan forringe sygeplejerskernes egen fysiske eller psykiske sundhed.

"På baggrund af oplysninger om, at flere ansatte aktuelt oplever alvorlige stresssymptomer, og at der foruden flere vakancer er flere langtidssygemeldinger, vurderer vi, at der er risiko for, at ansatte akut bliver alvorligt syge som følge af langtidseksponering samt fortsat udsættelse for stor arbejdsmængde og tidspres."

Det fremgår af et strakspåbud, Arbejdstilsynet har givet til Bornholms Hospital efter et besøg på afdelingen den 13. september. Her fremgår det også, at tilsynet vurderer, at den fare, de ansatte udsættes for, er så alvorlig, at der skal tages hånd om den straks.

"Virksomheden påbydes at sikre, at sygeplejerskernes arbejde med patienter i intensivt afsnit planlægges, tilrettelægges og udføres, så stor arbejdsmængde og tidspres ikke akut forringer ansattes sundhed", står der i strakspåbuddet, der er sendt til hospitalet i mandags, og som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i.

16 timer i træk

Af påbuddet fremgår det, at sygeplejerskerne på intensivafdelingen de seneste seks år har været - og stadig er - underlagt 'stor arbejdsmængde og tidspres' på grund af rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Det seneste halve år har der været et særligt tiltagende arbejdspres, og det beskrives som 'massivt' og 'det har aldrig været så slemt som nu'.

Siden før sommerferien har der på afdelingen været et højt antal ubesatte vagter på afsnittet. Arbejdstilsynet beskriver, at der i løbet af de fire uger, der gik forud for tilsynets besøg, var 60 ubesatte vagter i afdelingen. De vagter dækkes i vid udstrækning af de fastansatte sygeplejersker, selvom de i lang tid har været belastet af stor arbejdsmængde, skriver Arbejdstilsynet.

"Ansatte oplever arbejdspresset som konstant, da de på alle deres fridage bliver kontaktet for at få byttet eksisterende vagter og/eller bedt om at tage ekstravagter". For eksempel havde en ansat haft vagter ni dage i træk. På sit eneste fridøgn - inden efterfølgende fem dage med vagter i træk - blev vedkommende kontaktet for at høre, om hun kunne møde ind.

To dage inden Arbejdstilsynets besøg blev en sygeplejerske, som skulle have nattevagt, ringet op og spurgt, om hun ville starte i aftenvagt og dermed ville være på arbejde 16 timer i træk mod at få fri den næste nat. Det sagde hun ja til. Efter dobbeltvagten gik hun hjem og skulle til at sove. Klokken ni fik hun dog en sms, hvori hun blev spurgt, om hun kunne komme på aftenvagt samme aften. Da hun senere vågnede, var der kommet endnu en sms, hvor hun blev spurgt, om hun kunne komme på dagvagt.

Strakspåbud er alvorligt

Ifølge Christian Kummerfeldt, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd kreds Hovedstaden, er der tale om 'uacceptable arbejdsforhold' for sygeplejerskerne i afsnittet. Et strakspåbud er nemlig kun noget, der bliver givet, når der er tale om rigtig alvorlige forhold.

– Når man har arbejdstidsregler, er det dels for at beskytte personalet. Men det er altså også for at beskytte patienterne. Det nytter ikke noget - og da slet ikke på en intensivafdeling - at man har personale, der går rundt og er træt og udslidt, siger han og tilføjer:

– Når folk er trætte og udslidte, stiger risikoen for fejl. Den stiger voldsomt. Man er i et miljø på intensiv afdeling, hvor selv små fejl kan have meget, meget store konsekvenser.

Det er ikke muligt for sygeplejerskerne at afspadsere de mange ekstra timer, fremgår det videre af strakspåbuddet. Derfor bliver timerne udbetalt - men flere er så udbrændte, at ekstralønnen opleves som ligegyldig, da man langt hellere vil bruge tiden med familien.

"Ansatte ved, at de kan sige nej til vagter, men gør det ikke, grundet dårlig samvittighed over for kollegaerne. Flere vælger desuden at tage markant flere ekstravagter end de magter, af frygt for at der alternativt kommer vikarer ind, som ikke kender afsnittet, eller tager ekstra vagter som beskyttelsesstrategi for at sikre, at de kan undgå at blive pålagt ekstravagter på dage, hvor de virkelig ikke kan", fremgår det af påbuddet.

Arbejdstilsynet vurderer derfor, at sygeplejerskernes muligheder for restitution mellem vagterne er utilstrækkelig.

Mistænker flere sygemeldinger

Intensivafdelingen på Bornholms Hospital er normeret til 13,6 årsværk. Et årsværk svarer til en fuldtidsansat, som der på afdelingen i øjeblikket kun er tre af, fremgår det af strakspåbuddet. Da Arbejdstilsynet var forbi afsnittet, var der to ubesatte stillinger, hvorfor afsnittet kun var besat med 11,5 årsværk fordelt på 14 sygeplejersker - fire er dem er endnu ikke specialuddannet og en er på barsel. Desuden har tre ansatte sagt deres stilling op i år, og afdelingen er ramt af langtidssygemeldinger. Skal man tro påbuddet, så mistænker de ansatte på afdelingen, at flere andre er 'på nippet' til en sygemelding.

"De ansatte oplever alvorlige personlige konsekvenser som følge af arbejdspresset, herunder glemsomhed, kort lunte, udfordringer med at få privatlivet til at hænge sammen, konflikter på hjemmefronten eller oplevelsen af at være så udkørt, at de ikke er mentalt til stede derhjemme", skriver Arbejdstilsynet i påbuddet, hvor det også bliver beskrevet, at de ansatte oplever, at de har let ved at græde og er alvorligt bekymrede for deres kollegaer - inklusiv den nærmeste leder.

Mangelfuld støtte

På grund af det komplekse arbejde på det intensivafdelingen skal der være mindst én specialuddannet sygeplejerske på arbejde i alle døgnets timer. Der har dog været enkelte dage, hvor reglen er blevet omgået ved at vagtsætte en sygeplejerske, som endnu ikke har været helt færdig med sin intensivuddannelse. Samtidig har ledelsen valgt at gå på kompromis med kompetenceudviklingen blandt personalet. Det har blandt andet betydet, at man har måtte trække en igangværende klinisk specialistuddannelse tilbage.

De ansatte på afsnittet fortæller til Arbejdstilsynet, at de oplever, at støtten fra ledelsen er mangelfuld, fordi der ikke bliver handlet på de ting, der bliver påpeget. Desuden er sygeplejerskernes nærmeste leder 'meget presset' af blandt andet vagtplanlægning.

Tre ansat

Bornholms Hospital forsøger dog at fjerne de 'store huller' i vagtplanen med eksterne vikarer, vikarer fra vikarbureau samt såkaldte FEA-vagter, der er egne sygeplejersker eller fra anæstesi. Ledelsen forsøger at 'være opmærksomme på', at ansatte i intensivafdelingen og vikarer fra andre af hospitalets afsnit ikke tager for mange ekstravagter. Samtidig er der netop ansat tre sygeplejersker til intensivafdelingen, der begynder i oktober, november og december senere i år.

Det fremgår samtidig, at ledelsen 'i modificeret grad' genkender sygeplejerskernes oplysninger om forekomsten af stor arbejdsmængde og tidspres - og at de tager oplysningerne til efterretning. Ledelsen oplyser til Arbejdstilsynet, at den har en opfattelse af, at nogle sygeplejersker gerne vil tage mange ekstravagter, fordi de gerne vil tjene ekstra penge. Det er samtidig meget sjældent, at sygeplejerskerne bliver pålagt at tage ekstra vagter.

Bornholms Hospitals direktør, Annemarie Hellebek, havde onsdag ikke mulighed for at stille op til et interview med Bornholms Tidende. Hospitalets kommunikations- og pressechef, Pernille Gjede, oplyser, at man stiller op til interview torsdag. Strakspåbuddet skal senest være efterkommet den 2. oktober.


Intensivafdelingen

Afsnittet har plads til maksimalt fire patienter ad gangen. Afsnittet undersøger, overvåger og behandler kritisk syge patienter, hvor et eller flere organer svigter alvorligt. Den konstante overvågning af organfunktionerne foregår ved både personale- og elektronisk overvågning, og arbejdet omkring patienterne beskrives som komplekst og meget specialiseret.

Kilde: Strakspåbud til Bornholms Hospital

Arbejdstid på afsnittet

Intensivt afsnit er bemandet hele døgnet med to sygeplejersker ad gangen i otte timers vagter, henholdsvist dag, aften og nat. Til afsnittet er tilknyttet en cheflæge, en chefsygeplejerske og en oversygeplejerske. Både cheflæge og chefsygeplejerske er også tilknyttet andre afdelinger.

Kilde: Strakspåbud til Bornholms Hospital

Stort arbejdsmængde og tidspres

Der er tale om stor arbejdsmængde og tidspres, når der er ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet, så der arbejdes

* intensivt, for eksempel i højt tempo eller uden pauser til restitution eller

* i mange timer, som kan påvirke muligheden for restitution

Kilde: Strakspåbud til Bornholms Hospital

Tip vores journalist

Har du relevante oplysninger til avisen i sagen? Skriv til vores journalist, William Sonne Kaalø, på wk@tidende.dk. Du kan også ringe på 56903005.