Ansatte prøvede at råbe direktøren op: 'Jeg kan kun beklage'

Ansatte prøvede at råbe direktøren op: 'Jeg kan kun beklage'
NYHED | ABONNENT | 28. SEP 2023 • 19:00
NYHED | ABONNENT
28. SEP 2023 • 19:00

Direktøren på Bornholms Hospital, Annemarie Hellebek, er både 'berørt' og 'rigtig ærgerlig' over de beskrevne arbejdsforhold på intensivafdelingen.

– Man skal overholde arbejdsmiljølovgivningen.

Sådan lyder reaktionen fra direktøren på Bornholms Hospital, Annemarie Hellebek, efter det er kommet frem, at Arbejdstilsynet i et strakspåbud konkluderer, at der er risiko for, at sygeplejerskerne på intensivafdelingen bliver akut alvorligt syge som følge af for stor arbejdsmængde og tidspres.

– Jeg er både berørt af det og rigtig ærgerlig. Intentionen er jo, at det skal være godt at gå på arbejde på Bornholms Hospital. Når det ikke er det, er det noget, man tager meget alvorligt som direktør på hospitalet, siger Annemarie Hellebek.

Hun har selv været på besøg i afdelingen. Derfor vidste hun godt, at sygeplejerskerne er pressede. Af strakspåbuddet fremgår det, at intensivafdelingen de seneste seks år har været - og fortsat er - underlagt stor arbejdsmængde og tidspres. Det seneste halve år har arbejdspresset så været særligt tiltagende - et pres der beskrives som 'massivt' og 'det har aldrig været så slemt som nu'.

– At det har været så slemt denne sommer, må jeg sige, er kommet lidt bag på mig. Men der er ingen tvivl om, at de har været pressede gennem længere tid, siger Annemarie Hellebek.

Der står i strakspåbuddet, at sygeplejerskerne tidligere blandt andet har skrevet til hospitalsdirektøren. Hvordan kan det så være, at noget af det kommer bag på dig, og at forholdene ikke er blevet rettet op tidligere?

– Det kan jeg jo også kun beklage. Vi har arbejdet med det her, men at det er nået dertil, hvor det har været en sommer som den her, kan jeg kun beklage. Det er jeg rigtig, rigtig ked af.

Så du kunne godt have reageret på en anden måde tidligere?

– Du kan sige, at vi godt kunne have fulgt det her endnu tættere og sat løsninger ind omkring mere brug af vikarbureauer tidligere. Det kunne vi godt have gjort i bagklogskabens lys, ja.

Lovgivning ikke overholdt

Hen over sommeren har intensivafdelingen været præget af langtidssygemeldinger, hvor det har været svært at skaffe vikarer udefra, bekræfter hospitalsdirektøren. Af strakspåbuddet fremgår det, at sygeplejerskerne oplever arbejdspresset som 'konstant', da de på alle deres fridage bliver kontaktet for at få byttet eksisterende vagter og/eller bedt om at tage ekstravagter.

– Personalet beskriver, at man bliver ringet op og får sms'er, når man ligger og sover. Der er jo ingen, der ønsker, at vi er kommet derud. Det skal vi stoppe, og det er med det samme, siger Annemarie Hellebek og tilføjer:

– Vi skal jo sikre os, at medarbejderne ikke bliver kaldt på arbejde og bedt om eller foreslået at møde på arbejde på dage, hvor de skal sove og holde fri. Så der bliver en opbremsning på det.

Desuden har der ifølge strakspåbuddet været flere tilfælde af, at sygeplejersker på intensiv må tage dobbeltvagter, der er op til 16 timer lange.

Er det acceptabelt at spørge sygeplejersker på en intensivafdeling, om de vil tage en dobbeltvagt og være på arbejde 16 timer i træk?

– Det er ikke acceptabelt, at personalet bliver udtrættet i den grad, de har været. Det er ikke acceptabelt, at vi som ledelse har bedt personalet om at tage vagter ud over det, som er inden for arbejdsmiljølovgivningen. Selvfølgelig er det ikke det.

Bliver arbejdstidsreglerne overhovedet overholdt?

– Det er jo det, Arbejdstilsynet har konstateret, at de ikke bliver, og det er det, vi skal rette op på. Så det gør vi.

Var du klar over, at arbejdstidsreglerne bliver brudt?

– Jeg har jo været klar over, at afsnittet har været presset, og at man har kaldt folk ind. Men at vi direkte har overtrådt Arbejdstilsynet regler, har jeg ikke været klar over, nej, siger Annemarie Hellebek.

Kulturen skal ændres

Hun påpeger, at årsagen til, at medarbejderne arbejder så meget ekstra, at det nu resulterer i et strakspåbud, er en kultur på hospitalet, 'hvor vi gør rigtig meget for patienten'. Af strakspåbuddet fremgår det, at sygeplejerskerne godt ved, de kan sige nej til vagter, men ikke gør det på grund af dårlig samvittighed over for kollegerne.

"Flere vælger desuden at tage markant flere ekstravagter, end de magter, af frygt for, at der alternativt kommer vikarer ind, som ikke kender afsnittet, eller tager ekstra vagter som beskyttelsesstrategi for at sikre, at de kan undgå at blive pålagt ekstravagter på dage, hvor de virkelig ikke kan", står der i strakspåbuddet.

– Det er også det, Arbejdstilsynet sagde til os. Det er et tveægget sværd, at personalet er enormt dedikeret og vil det bedste for patienten. Dermed giver man måske også mere køb på sit fritidsliv end godt er - og lige pludselig vælter det. Det skal vi have stoppet, siger Annemarie Hellebek.

Hvordan kan du som direktør have accepteret, at arbejdsmiljøet har rykket sig til det her niveau?

– Vi har jo arbejdet med det her hele tiden. Vi har lavet forskellige tiltag med ledelse med at se på, om vi kunne skaffe vikarer og sådan noget. Så det er ikke fordi, vi ikke har arbejdet med det. Men det er bare rigtig, rigtig svært at skaffe personale på det her område.

Men hvordan kan du have accepteret, at det er nået til det sted, hvor det er nået? I har arbejdet med det, siger du, men hvordan har du så alligevel accepteret, at det er rykket til dette niveau?

– Jeg synes jo ikke, jeg på den måde har accepteret det. Der hvor vi er nu, hvor vi bliver gjort opmærksomme på det her af Arbejdstilsynet, der handler vi jo med det samme. Det her bliver en gamechanger for ikke at gøre mere af det samme med at forsøge at få dækket vagterne, men egentlig tage nogle andre redskaber i brug og arbejde videre på en anden måde.

Hvordan vil I efterkomme det her strakspåbud inden den 2. oktober?

– Det vil vi gøre ved, at der bliver lukket for, at man tager ekstravagter ud over det, man må i forhold til arbejdstidsreglerne – med det samme.

Derfor vil hospitalet nu henvende sig til diverse vikarbureauer for at se, hvad der kan laves af aftaler.

Er der mange vikarer at trække på i vikarbureauerne da?

– Det ved jeg faktisk ikke. Det er vores chefsygeplejerske i gang med at afdække, siger Annemarie Hellebek.

Annemarie Hellebek påpeger desuden, at hospitalet har fået midler af regionsrådet til at lave et partnerskab med Bispebjerg Hospital. I det partnerskab kommer de aktuelle udfordringer også til at indgå, så hospitalet på de områder, hvor hospitalerne er særligt pressede, kan samarbejde ekstra om det.