Dagplejere satser på idræt, leg og bevægelse

Dagplejere satser på idræt, leg og bevægelse
Uddannelsesprogrammet sluttede den 1. juni. Her ses dagplejerne modtage deres diplom. Foto: DGI Bornholm
NOTITS | 2. JUN 2023 • 16:11
Jesper Gynther
Journalist
NOTITS
2. JUN 2023 • 16:11

Det seneste halve år har halvdelen af dagplejerne i Bornholms Regionskommune uddannet sig for at bringe mere idræt, leg og bevægelse ind i børnenes hverdag.

DGI har på landsplan certificeret mere end 200 daginstitutioner med idræt, leg og bevægelse gennem de seneste år. Nu har DGI for første gang gennemført et certificeringsprogram, der er skræddersyet 100 procent til dagplejen på Bornholms specifikke behov og struktur.

Det er idrætskonsulent Laura Hulgaard og idrætskonsulent Kasper Fruergaard fra DGI Bornholm, som forestår undervisningen på modulerne.

– Bevægelse er afgørende for børns trivsel, og gennem forløbet får dagplejerne konkrete værktøjer til at arbejde med bevægelse i hverdagen. De er blevet mere bevidste i forhold til de ting, de allerede gør og blevet inspireret af hinanden i forhold til udfordringer og ideer, der skal til for at sætte bevægelsesaktiviteter i gang, fortæller Kasper Fruergaard.

Netop betydningen af, at bevægelse tænkes ind i hverdagen hos de allermindste børn, er vigtig for DGI og Bornholms Regionskommune.

– Vi skal sammen skabe rammerne for, at børn udfordres fysisk, fra de er helt små. De skal have mulighed for leg og bevægelse, der hvor de opholder sig, og det er uanset, om de er hjemme, i vuggestue, børnehave eller i dagpleje. Vaner grundlægges tidligt, og kun aktive børn bliver fortrolige med deres kroppe og får lyst til bevægelse. Alle sanser skal stimuleres med glæden i fokus. Og det er bestemt også det, vi ser ude i dagplejerne, siger idrætskonsulent Laura Hulgaard.

Certificeringsprogrammet er udviklet i en tæt dialog mellem dagplejen i Bornholms Regionskommune og DGI Bornholm, og DGI-Bornholm har forsøgt at udvikle konceptet, så det passer ind i dagplejernes struktur.

– Der er stor forskel på dagplejernes forudsætninger for at bringe leg og bevægelse ind i børnenes hverdag, ligesom mulighederne for bevægelse i den enkelte dagplejers hjem varierer meget. Selvom dagplejere har forskellige forudsætninger for at være med, er fokus på, at alle får noget med hjem, de kan bruge aktivt i hverdagen, siger Kasper Fruergaard.

Indsatsen finansieres via Bornholms Regionskommune, som ønsker at skabe gode oplevelser med leg og bevægelse som omdrejningspunkt, men også at give et kompetenceløft til de bornholmske dagplejere og derigennem styrke de motoriske færdigheder, hos de mindste børn på Bornholm.

Certificeringen af den bornholmske dagpleje er støttet blandt andet af fondsmidler fra De små børns Bornholm og Egmontfonden.


Fakta

Uddannelsesprogrammet består af fem moduler, som er blevet gennemført én aften om måneden fra februar til juni. Alle moduler har haft et indhold af teori og praksis. Især praksisøvelserne har deltagerne været meget begejstrede for, fortæller idrætskonsulent Laura Hulgaard.

Uddannelsesprogrammet sluttede den 1. juni med oplæg fra hver af deltagere med gennemgang af, hvordan de i deres hverdag har implementeret de mange nytilegnede værktøjer i deres praksis. Alt hvad dagplejerne har tilegnet sig af viden skal nu forankres i hverdagen. Der arbejdes på ønsker som eksempelvis at skaffe dagplejerne mere haltid, rekvisitter, forskellige mødearenaer ude som inde samt recertificeringer.