Stort jordskælv i kommunen skal gøre det lettere at være borger

Stort jordskælv i kommunen skal gøre det lettere at være borger
Kommunaldirektør Sine Sunesen og de to øvrige topchefer står bag nyt udspil. Arkivfoto
TOPNYHED | 20. FEB 2024 • 13:00
Jakob Marschner
Journalist
TOPNYHED
20. FEB 2024 • 13:00

Ikke længere 10 centre i kommunen, men kun syv. Og ikke for at spare penge, men for at kunne følge med mange nye krav og for at give borgerne en bedre service. Sådan spiller kommunaldirektør Sine Sunesen og kommunens to øvrige direktører ud til kommunalbestyrelsen, der enten skal godkende eller forkaste direktørernes ønske. Med planen vil både Byg og Plan blive flyttet, og også kommunens arbejde med både børn og ældre vil blive indrettet på en ny måde.

Bedre mulighed for at holde snor fra start til slut i bornholmernes sager hos kommunen. Mere sammenhæng og helhed i den måde, som sager bliver behandlet på. Og en mere sikker drift af kommunen gennem en mere smidig og effektiv organisation.

For at nå de mål ønsker kommunens direktion at indrette kommunens struktur på en ny måde. Anført af kommunaldirektør Sine Sunesen foreslår de tre direktører at skære dagens 10 kommunale centre ned til syv.

Sine Sunesen orienterede mandag klokken 17.31 kommunalbestyrelsen om direktionens ønske. Kommunens ansatte bliver tirsdag klokken 13 orienteret om planen via kommunens intranet, fremgår det af Sine Sunesens mail til kommunalbestyrelsen, som Tidende er i besiddelse af.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender direktørernes ønske, vil kommunaldirektøren få sin egen stabsfunktion. Både Byg og Plan vil blive flyttet, ligesom kommunens arbejde med både børn og ældre vil blive anderledes organiseret end i dag.

Center for Sundhed og Center for Ældre bliver i direktionens forslag lagt sammen til én enhed med navnet Center for Sundhed og Omsorg.

Center for Børn og Familie ønsker kommunens direktion at dele i to. Den ene del vil blive lagt sammen med Center for Skole i et nyt center kaldet Center for Børn og Læring.

Resten af Center for Børn og Familie ønsker direktionen at slå sammen med Center for Psykiatri og Handicap. Det nye center er tiltænkt navnet Center for Familie- og Voksenindsatser.

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat vil med direktionens udspil blive nedlagt og delt op i tre dele:

Byg og Plan vil blive flyttet til et nyt Center for Miljø, Plan og Kultur,

Kommunens arbejde med it og digitalisering vil blive lagt ind under Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Kommunens direktører foreslår, at centrets nye navn bliver Center for Job, Unge og Digitalisering

Borgmesterens sekretariat og dermed også arbejdet med at forberede sagsfremstillinger til politikerne vil med direktionens forslag blive flyttet til en nyoprettet stab under kommunaldirektør Sine Sunesen. Det samme vil efter planen kommunens udviklingsfolk.

Målet er ikke at spare

Det er ikke for at spare penge, at de tre direktører ønsker at indrette kommunens organisation anderledes, fortæller Sine Sunesen også i mandagens mail til kommunalbestyrelsen. Samtidig forventer direktionen dog, at øvelsen faktisk vil spare penge for kommunen.

"Omorganiseringen er ikke en spareøvelse, men en bedre ramme for at kunne løse kommunens opgaver så effektivt som muligt med fokus på budgetstyring", skriver Sine Sunesen i mailen.

Tiden er løbet fra den måde, som kommunen har været organiseret fra indtil nu, hedder det også i mailen. Fordi kravene til kommunerne har ændret sig siden regionskommunen indførte sin nuværende struktur.

"Bornholms Regionskommunes organisation med ti centre er stort set den samme som den, der trådte i kraft for ti år siden, hvor centermodellen blev indført", skriver Sine Sunesen.

"Kravene til den kommunale opgaveløsning har siden udviklet sig en del, således at der i dag er mere fokus på helhedsorienteret myndighedssagsbehandling. Vi ønsker med de planlagte organisationsændringer at tage højde for de ændrede krav og samtidig skabe en mere smidig og effektiv organisation", fortsætter kommunaldirektøren.

I forhold til borgerne er målene at "gøre det lettere at være borger i det kommunale system på Bornholm".

"Ændringerne i organisationen skal styrke borgerforløbene med færre overgange og bedre mulighed for at have tråd i borgernes sager fra start til slut. (Og) skabe større sammenhæng i sagsbehandlingen", begrunder Sine Sunesen desuden over for kommunalbestyrelsen.

"Det er allerede nu et krav at arbejde med helhedsorienteret myndighedssagsbehandling på børneområdet, det specialiserede socialområde og på beskæftigelsesområdet. Næste område forventes at blive ældreområdet i kølvandet på ældrereformen. Ændringerne i lovgivningen stiller krav om samarbejde og forenkling i kommunens organisation", fortsætter kommunaldirektøren.

Politikerne mødes ekstraordinært

Kommunens ansatte vil nu blive draget ind i arbejdet. Det vil ske gennem det centrale samarbejdsudvalg (CenterMED), hvor både chefer og tillidsrepræsentanter har plads.

Samarbejdsudvalget bliver involveret allerede før sagen bliver behandlet politisk.

Fordi kommunens nuværende struktur er politisk besluttet, kan strukturen også kun blive ændret, hvis kommunalbestyrelsen beslutter at gøre det.

Første skridt mod at det kan ske bliver et ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 29. februar. Senere samme dag træder hele kommunalbestyrelsen sammen, ligeledes ekstraordinært, med det ene formål at behandle ønsket om den nye struktur.