Betalingsparkering på vej: Det er Enl. og V utilfredse med

Betalingsparkering på vej: Det er Enl. og V utilfredse med
Arkivfoto
NYHED | ABONNENT | 3. MAR 2023 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
3. MAR 2023 • 05:30

Enhedslisten og Venstre støtter embedsværkets oplæg til indførelse af betalingsparkering og en licensordning for bornholmere, men begge partier er utilfredse med, at kommunen i oplægget står til at tabe en million kroner i 2023, fordi ordningen først træder i kraft efter sommerferien.

I budgetaftalen, som Venstre, Socialdemokratiet og Enhedslisten indgik i efteråret, er der indregnet en nettoindtjening på fire millioner kroner i 2023 og seks millioner kroner om året fra 2024.

I embedsværkets regnestykke taber kommunen derimod godt 1 million kroner på betalingsparkering i 2023, da etableringsudgifterne overstiger de begrænsede indtægter, som kommunen kan få sidst på sommeren. Det skyldes, at betalingsparkering først indføres i sensommeren, mens licensordningen for bilejere med bornholmsk folkeregisteradresse først træder i kraft i 2024.

Der vil mangle godt fem millioner kroner i 2023, skønner administrationen, og det vækker utilfredshed hos partierne bag budgettet.

– Vi har jo lavet et budget, hvor det ligger som en indtægt. Ordningen skal etableres tidligere, og man bør droppe den prøveperiode på to måneder. Det er i sommerperioden, at den skal sættes ind, siger Søren Schow.

Det er først og fremmest muligheden for at øge kommunens indtægter, som driver Venstres opbakning til betalingsparkering og licensordningen i Svaneke, Gudhjem, Nexø, Rønne og Allinge, fortæller gruppeformand Søren Schow.

Også Enhedslisten vil presse på for at fremskynde betalingsparkeringen. Inden næste behandling i økonomiudvalget skal embedsværket udarbejde et nyt regnestykke.

– Vi bad også om, at ordningen går i gang 1. juni og uden overgangsperioden, så vi kommer i gang i år. Året går jo hurtigt, og det er klart, at hvis vi skal nå i mål på den budgetmæssige side, nytter det jo ikke noget at vente til, sæsonen er slut, siger Helle Munk Ravnborg, som stadig tror på, at det kan lade sig gøre at nå op på en nettoindtjening på fire millioner kroner.

– Nu må vi se, hvad administrationen kommer frem til i den supplerende sagsfremstilling, og så kan vi jo også danne os bedre billede af det, når man på et tidspunkt kan begynde at erhverve sig de her licenser.

Dermed lægger politikerne op til at overhøre anbefalingen om at lave en "blød opstart" på otte uger, hvor der ikke udstikkes p-afgifter

"Der skal være tid og mulighed for borgere til at erhverve sig en licens inden opstart af zonerne samt til at vænne sig til den nye ordning. I overgangsperioden kan parkeringsvagterne sætte flyers på bilerne i betalings- og licenszonerne. Her gøres der opmærksom på at bilisterne befinder sig i en betalings- eller licenszone frem for at udstede en parkeringsafgift. Det vil naturligvis betyde, at der ikke kan forventes indtægter fra parkering i overgangsperioden", skriver administrationens om overgangsfasen, som politikerne foretrækker at droppe.

Parkeringsøkonomien i år 1

Kommunalbestyrelsen har budgetteret med en nettoindtægt fra betalingsparkering på fire millioner kroner, men med embedsværkets foreløbige plan står kommunen til at mangle mere end fem millioner kroner.
Etableringsudgifter i 2023: 1.235.000 kroner, heraf 1 mio. kr. til indkøb og opsætning af skilte og afmærkning.
Drift i 2023 (primært til p-kontrol og administration af licenser: 920.000 kroner
Indtægter: 1.100.000 kroner
Heraf er 850.000 kroner fra salg af licenser, 200.000 kroner fra betalingsparkering og 50.000 kroner fra ugelicenser.
Nettoindtægt: Minus 1.055.000 kroner

 

Betalingsparkering og licensordning

Licensordningen er gældende for de centrale dele af Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke og Allinge (i de gult markerede områder på kortene).
Det er kun muligt at opnå licens, hvis man har bornholmsk folkeregisteradresse.
Prisen er 400 kroner for husstandens første bil og 600 kroner for bil nummer to.
I de røde zoner indføres betalingsparkering fra 1. maj-31. oktober.
Her vil taksten være 25 kroner i timen fra klokken 8 til klokken 18. Alle kan parkere gratis de første 15 minutter.
- Det skal være muligt for turister og lokale beboere uden licens at erhverve sig dags- eller ugelicenser til henholdsvis 50 kroner pr. dag eller 200 kroner pr. uge til parkering i licenszonerne. Dags- og ugelicenser fritager ikke for betaling på betalingsparkeringspladser.

 

 

S står ved plan om betalingsparkering


Der tegner sig et politisk flertal for at indføre betalingsparkering med en licensordning i Gudhjem og Svaneke samt store dele af Rønne, Nexø og Allinge, men inden kommunalbestyrelsens behandling er det usikkert, hvordan ordningen skal udformes i detaljer.


Socialdemokratiets medlem i natur-, miljø- og planudvalget, Karen Lynn Jacobsen, undlod at tage stilling til punktet om betalingsparkering på onsdagens udvalgsmøde. Hun understreger, at partiet fortsat går helhjertet ind for at indføre betalingsparkering og står ved budgetaftalen, men udtrykker samtidig en bekymring over prisniveauet.

– Det er ikke betalingsparkering, jeg anfægter, men størrelsen på zonerne og priserne, siger hun til Tidende.

Hun fortæller, at hun "blev chokeret over", at det skal koste 400 kroner for den første bil og yderligere 600 kroner, hvis man også ønsker licens til bil nummer to. Samme udtalelse gav hun til TV 2/Bornholm inden udvalgsmødet, hvorefter partiets gruppeformand Claus Larsen kort efter udsendte en pressemeddelelse, hvor han gjorde det klart, at Socialdemokratiet ikke har skiftet grundlæggende holdning til betalingsparkering.

"Socialdemokratiet tager endelig stilling til disse forslag ved sit gruppemøde den 22. marts 2023, forud for kommunalbestyrelsesmødet d. 23. marts 2023. Men det står selvfølgelig klart, at vi får en parkeringsbetaling på Bornholm," skriver Claus Larsen-Jensen.

Over for Tidende slår han fast, at han personligt ikke afskrækkes af prislejet.

– 400 kroner er ikke noget, der chokerer mig, siger han med henvisning til prisniveauet for parkeringsordninger andre steder i landet.

Direkte adspurgt, hvad Karen Lynn Jacobsen mener, vil være et passende niveau får en årlig licens til beboere med folkeregisteradresse på Bornholm, peger hun på et forslag, som Socialdemokratiet spillede ud med til budgetforhandlingerne. Her var prisen ifølge ophavsmanden Claus Larsen-Jensen sat til 250 kroner om året.

– Den model, som Socialdemokratiet præsenterede var mere rimelig. Mange steder har vi ikke ordentlig offentlig transport, siger Karen Lynn Jacobsen.

Hvordan Socialdemokratiet vil sikre et overskud på seks millioner kroner, når betalingsparkering er fuldt indfaset, hvis licensordningen skal være billigere for bornholmerne, kan Karen Lynn Jacobsen på nuværende tidspunkt ikke svare på.

– Det har vi ikke diskuteret i gruppen endnu, siger hun.

DF: Bornholmere straffes

Uden for de tre budgetpartier mødes administrationens forslag med større skepsis. René Danielsson (DF) hæfter sig især ved, at mere end tre fjerdedele af parkeringsindtægterne i beregninger kommer fra bornholmerne.

– Vi er imod, at bornholmerne bliver straffet. Og det synes vi, at de bliver med begge modeller, siger han.

Administrationen havde udarbejdet to forslag til udbredelsen på området, som omfattes af betalingsparkering (de røde på kortet). Venstre og Enhedslisten foretrækker modellen, hvor betalingsområdet er størst, mens Karen Lynn Jacobsen (S) hælder til den anden model. Udstrækningen af licensområdet er det samme i begge forslag.

René Danielsson er bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få i byerne – både i randzonerne lige uden for licensområdet og for de private parkeringspladser inden for zonen.

– Det kan være, at vores supermarkeder bliver nødt til at indføre parkeringsafgifter. Det har man set i Jylland. Det kan blive skruen uden ende, siger DF'eren, som i Rønne forventet øget pres på parkeringspladserne ved biblioteket, Stenbanen og Landemærket, der ligger lige uden for licensområdet.

Han undrer sig især over, hvorfor Søren Schow (V) støtter administrationens oplæg.

– Venstre siger blankt ja. Jeg kan ikke få ind i mit hoved, hvordan et parti med et liberalt synspunkt kan forsvare det, siger René Danielsson.

Søren Schow fortæller, at Venstre som det eneste parti oprindeligt var imod idéen om at udvide den kommunale parkering, som i dag kun findes på Gudhjem Havn, da Enhedslisten bragte betalingsparkering på dagsordenen sidste sommer.

Efter parkering blev et element i den samlede budgetaftale, har Venstre på overfladen foretaget en U-vending. Debatten under budgetforhandlingerne handlede ifølge Søren Schow om at skrue en ordning sammen, der skulle ramme bornholmerne mindst muligt, men selvom kommunens tal viser, at langt størstedelen af regningen havner hos lokale bilejere, støtter Venstre oplægget.

– Jeg har ikke nogen bedre forslag, siger Søren Schow, der ud over at sikre kommunale indtægter håber, at betalingsparkering vil gøre byer som Svaneke, Gudhjem og Rønne mere tilgængelige i turistsæsonen.

– Vi har jo lavet et budget, hvor det ligger som en indtægt. Jeg går ud fra, at det nyder stor opbakning i hele kommunalbestyrelsen, for vi var oprindelig det eneste parti, der var imod, siger Søren Schow.

Denne udlægning bestrider René Danielsson. Ifølge ham har DF aldrig gået ind for en parkeringsordning, som vil gøre det dyrere at være bornholmer.

– Vi bor i en landsdel med de absolut mindste medianindkomster.

Han peger på, at de, som bliver hårdest ramt af en licensordning, kan vise sig at blive familier i de mindre byer, som har to biler for at kunne komme på arbejde i byerne. Den eneste parkeringsmodel, som DF eventuelt kunne støtte, ville bestå af mindre betalingszoner i hjertet af byer med mange turister (det vil sige de røde områder på kortene), mens den bredere licensordning skal falde dropeps.

– Men det ville aldrig kunne løse de økonomiske udfordringer, siger René Danielsson.

Hvis målet er af forbedre fremkommeligheden i byerne i højsæsonen, ville det være bedre at investere i nye parkeringspladser, påpeger han – og nævner samtidig, at der vil gå mange eksisterende p-pladser tabt, hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal etableres miljøøer som led i den nye affaldsordning.

De Konservative, som ikke har plads i natur-, miljø- og planudvalget, har endnu ikke taget stilling til modellerne fra embedsværket, oplyser Jacob Trøst (K). I hans oplæg til budgetforhandlingerne sidste år indgik et alternativt forslag om betalingsparkering, der skulle indbringe regionskommunen fire millioner kroner om året.

 

P-planen

 

 

Det vil fremover kræve en parkeringslicens at parkere bilen i det gule område. 

Den røde zone omfattes af betalingsparkering fra maj til og med oktober.

Alle kortene viser udstrækningen af betalingszonen i scenarie B, som Enhedslisten og Venstre foretrækker.

I scenarie A er den røde betalingszone mindre og primært begrænset til eksisterende parkeringspladser. Størrelsen på den gule licenszone er den samme i begge modeller, som embedsværket har præsenteret politikerne for.

 

 

 

Illustrationer: BRK

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Du sparer mere end 68 kr., hvis du lader din elbil tirsdag kl. 01-02-03 i stedet for mandag kl. 17-18-19. Rent praktisk tanker du 200 km for 65 kr. Med andre ord: Efter midnat er det ’noget’ billigere. Opdateret 13.14. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning