Akut: Kommunen mangler millioner

TOPNYHED | ABONNENT | 27. MAJ 2023 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
TOPNYHED | ABONNENT
27. MAJ 2023 • 05:30

Årets kommunebudget opererer med indtægter, der ikke er kommet endnu. De første fire millioner kroner mangler, fordi betalingsparkeringen blev skrottet. At både tilflytterboliger og en bedre styring af kommunens bilflåde er blevet sat på pause koster også beløb, der kan vokse i de kommende år.

Fire millioner kroner i indtægt på parkering mod betaling. 100.000 kroner hentet på at styre kommunens store bilflåde bedre. Og 200.000 kroner i lejeindtægter fra nyindrettede boliger til tilflyttere.

Alle tre indtægtsposter er en del af årets kommunebudget. Men for dem alle gælder det, at indtægten alligevel ikke kommer, fordi projektet bag indtægten enten er skrottet eller blevet sat på pause.

Derfor mangler der ret akut 4,3 millioner kroner i kommunens budget for i år. Det er penge, som kommunen skal hente ind allerede i år.

Næste år vil hullet i kommunebudgettet fra de tre planlagte indtægtskilder vokse til 7,3 millioner kroner. Og fra 2025 vil hullet være 8,3 millioner. Det skyldes, at budgettet sætter kommunens indtægt på alle tre poster til at vokse hvert år frem til 2025.

Det fremgår en mail, som borgmester Jacob Trøst (K) onsdag sendte til de 22 andre medlemmer af kommunalbestyrelsen.

"Kirstine van Sabben har fremsendt et spørgsmål om, hvordan de manglende indtægter fra for eksempel parkeringsbetaling skal findes i 2023", hedder det i mailen.

"Udgangspunktet er, at budgetrammerne for 2023 skal holdes. Så hvis der er emner fra budgetforliget, som ikke kan implementeres (fuldt ud), skal der sager op, hvor der peges på løsninger, muligheder og finansiering inden for rammen/udvalgets budget. Administrationen er i proces med dette (i forhold til parkering, tilflytterboliger og flådestyring)", fortsætter borgmesterens mail til kommunalbestyrelsen.

Minusset vil vokse

Jacob Trøsts mail kommer også ind på, at kommunens minus fra de manglende indtægter vil vokse sig større i de kommende år. Og at de manglende indtægter derfor også kan gøre næste års allerede meget svære kommunebudget endnu sværere.

"Udfordringen kan være, hvis effekten heller ikke kan hentes i overslagsårene (altså i 2024 og frem), og der kun peges på finansiering i 2023. Så kan det blive et tema i budgetlægningen for 2024", skriver Jacob Trøst.

Borgmesteren lover til sidst i sin mail, at hvert af kommunalbestyrelsens udvalg i juni vil modtage "et overblik over, hvordan det står til".

Jacob Trøst orienterede kommunalbestyrelsen, efter at gruppeformand Kirstine van Sabben (BL) den 9. maj bragte de manglende indtægter fra de skrottede og udskudte projekter på bane over for ham.

"Jeg har et spørgsmål vedrørende budget 2023. Vi er jo godt klar over, at der kommer til at mangle en del penge, blandt andet fordi parkeringsordningen ikke bliver gennemført. Og så nogle andre, større poster. Kan du bekræfte, at de penge skal findes på indeværende års budget, og dermed ikke skal findes i 2024-budgettet?", spurgte Kirstine van Sabben her.

BL: Gæt i budget duer ikke

De manglende penge skal findes de steder i kommunen, hvor indtægten var beregnet på at havne. Det fremgår af, at Jacob Trøsts mail fortæller, at der skal findes løsninger "indenfor rammen/udvalgets budget". Det kan blive meget svært, mener Kirstine van Sabben.

– Så tænker jeg bare: Hvordan skal de gøre det? Kommunens centre sidder i forvejen og kæmper med at finde besparelser på næste års budget, siger hun.

– Hvad tænker budgetpartierne om det? Det er jo deres budget, der ikke holder, siger Kirstine van Sabben.

Mere generelt kritiserer Bornholmerlistens gruppeformand, at kommunebudgettet opererer med indtægter, der ikke er sikre, fordi de forudsætter nogle bestemte handlinger. Hvis de handlinger så ikke bliver gennemført, vil pengene mangle.

– Det er lidt det samme som dengang, hvor budgettet sagde, at vi ville spare nogle penge på, at der blev mindre sygefravær. Det skete bare ikke, siger hun.

– Man kan også sige, at man vil sælge så-og-så mange byggegrunde til den-og-den pris. Men det kan man jo ikke. Det bliver jo et gæt, og det er risikabelt, siger Kirstine van Sabben.

– Nu skal vi så ud og spare ret mange penge, som vi ikke får ind, fordi forudsætningerne for at få dem ind ikke holder. Det er penge, der skal findes i et år, hvor vi i forvejen står og skal finde rigtig mange penge næste år.