Rønne Havn afviser borgerforenings ønske: 'Vil mangle enhver form for gyldighed'

NYHED | ABONNENT | 20. SEP 2023 • 15:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
20. SEP 2023 • 15:30

Målinger af støj og miljøforhold i realtid vil være upålidelige, mener havnedirektør Lars Nordahl Lemvigh. Han tror, at bedre kommunikation om særligt støjende perioder vil være vejen til at opretholde et godt forhold til rønneboerne under havneudvidelsens etape 3 næste år.

I starten af 2024 går Rønne Havn i gang med den tredje udvidelse på fem år, og når havnen skal udvide oplægsarealet til vindmølledele, kommer anlægsarbejdet tættere på midten af byen end i de første to etaper.

Den nye lokalplan, der vil gøre havneudvidelsen mulig, var i høring indtil mandag. Rønne Borgerforening anbefaler i et høringssvar til kommunen, at opmærksomheden på støj og luftforurening øges, og at man sørger for at implementere ”en omfattende og kontinuerlig målingsordning, der giver borgerne mulighed for at følge udviklingen i realtid” på et offentligt tilgængeligt website.

Rønne Havns direktør synes ikke, det er en god idé at praktisere støjmålinger på denne måde.

– Det vil blive nogle generelle målinger, som vil mangle enhver form for gyldighed og pålidelighed, siger Lars Nordahl Lemvigh til Tidende.

– Med de miljøkonsekvensvurderinger, vi har lavet med vores rådgivere, og som vi har drøftet med BRK, er det simpelthen ikke proportionalt at indføre løbende målinger på den måde.

Fuglekvidder

Han fortæller, at man ikke med sikkerhed vil kunne vide, hvilke støjkilder man får med i målingerne. Under første fase af havneudvidelsen var der noget af tiden opsat måleudstyr ved det lille fyrtårn på Havnebakken og ved vandrehjemmet på Galløkken.

– Resultatet var, at målingerne var ubrugelige, for selv sådan noget som fuglekvidder fik målingerne til at overskride kravene i perioder, siger havnedirektøren.

Han lover, at når Rønne Havn bliver bekendt med støjproblemer under byggearbejdet, så vil havnen tage initiativ til at måle lydniveauet.

– Så vil vi bestille en akkrediteret måling, hvor vi får målt, om der er for meget støj omkring den pågældende kildetype. Sådan vil det være både i anlægsfasen og den fremadrettede drift, siger Lars Nordahl Lemvigh.

Næste gang skal en del af arbejdet foregå i havnebassinerne tættere på byen end i etape 1 og 2.

Gør I nogle konkrete tiltag for at mindske støjen – når I for eksempel skal banke spuns ned?

– Den støj, der må være der, bliver trukket videre ned til vores kunder i kontrakterne, så vi er sikre på, at de overholder de vejledende støjgrænser. Og med den nye miljøkonsekvensrapport får vi nogle indskrænkede muligheder i forhold til, hvad vi havde på etape 2. Blandt andet kan vi alene foretage det, der hedder ”særligt støjende arbejder” – som ramning, som du peger på – på hverdage i dagtimerne, fortæller havnedirektøren.

Under etape 2 kunne havnen også tage lørdage i brug til særligt støjende arbejder.

Øget fokus på kommunikation

På borgermødet om havneudvidelsen i sidste uge var støj og luftkvalitet oppe til debat, og en af havnedirektørens pointer er, at Rønne Havn kan forebygge konflikter ved at oplyse dens naboer om, i hvilket tidsrum de kan forvente larm fra havneområdet.

– Vi ved jo godt, at det støjer, når man rammer og laver andre ting på havnen, siger Lars Nordahl Lemvigh.

– Det er kommunikationen og den forventningsafstemning, vi kan have med hinanden, som sætter os i stand til at sameksistere. En vigtig kilde er, at vi på havnen bliver gode til at kommunikere om, hvornår vi har støjende aktiviteter – også selvom vi måtte holde os inden for grænseværdierne og de rammer, der er gældende.

Rønne Havn sigter efter at skrive en kontrakt med en entreprenør i december.