HCS melder ud: Har ikke begået kontraktbrud

NYHED | 26. SEP 2022 • 17:47
NYHED
26. SEP 2022 • 17:47

Der har indtil nu været stilhed i sagen om den nye affaldsordning fra HCS' side, men nu melder virksomheden ud. Det er ikke korrekt, at der er begået kontraktbrud, lyder det. 


HCS har udsendt en pressemeddelelse, hvori de tager afstand fra, at de skulle have begået kontraktbrud.

De refererer fra en udtalelse, Bornholms Regionskommune og Bofa sendte ud fredag den 23. september. 

"HCS A/S Transport & Spedition (HCS) har meddelt kommunen, at de ikke vil være klar senest den 27. november i år med den nye affaldsordning, hvor affaldet sorteres i flere fraktioner. Det er i strid med den kontrakt, der er indgået i selskabet. Lige nu pågår der derfor en dialog mellem henholdsvis kommunens og HCS's advokat om det videre forløb. Når der er nået en afklaring i sagen, vil vi informere yderligere, indtil da kan vi desværre ikke oplyse om yderligere."

Men det tager HCS afstand fra.

– Det er ikke korrekt, at HCS har begået eller begår kontraktbrud, som anført i nogle nyhedsmedier. HCS har varetaget affaldsindsamlingen på Bornholm siden 1. januar 2022, hvor Fugato er underentreprenør på opgaven for HCS.

– Det er korrekt, at der i henhold til den indgåede kontrakt er aftalt, at den nye affaldsordning skal igangsættes pr. den 27. november 2022, hvilket kontraktpartnerne - Bornholms Regionskommune/Bofa og HCS - gensidigt er forpligtet til. Udtalelsen i fredags burde derfor rettelig have lydt: Den nye affaldsordning bliver ikke klar til november, skriver de.

HCS skriver yderligere, at en af forudsætningerne for, at den nye affaldsordning skal kunne igangsættes den 27. november er, at det nye opsamlingsmateriel bestilt af Bofa den 11. juli 2022 og 23. september 'kan leveres, udbringes, monteres, etableres m.v. til/på de enkelte tømningsadresser/steder inden den 27. november, hvilket ikke er tidsmæssigt muligt'.

Det nye opsamlingsmateriel drejer sig ifølge HCS om følgende:

– Cirka 38.000 beholdere/containere med RFID tag, piktogrammer og adresselabels

– Cirka 20.000 miljøkasser

– 18.000 monteringer af RFID tag og piktogrammer på eksisterende beholdermateriel på de enkelte tømningsadresser

– 517 enheder til 107 nye MiljØer (og de eksisterende miljøstationer), hvor Bofa skal grave 469 huller til de nedgravede enheder, når Bofa endeligt har besluttet placering heraf

– Øvrigt diverse opsamlingsmateriel

– Bofa arbejder så vidt os oplyst med at færdiggøre den endelige lokaliseringen af de kommende MiljØer, hvorefter der vil skulle ske et større arbejde med etablering. Nærværende pressemeddelelse er for at bibringe fakta og virkeligheden, og således at HCS ikke uberettiget fremstilles som den part i kontraktforholdet, der ikke overholder det aftalte, skriver de i pressemeddelelsen. 

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?