Gigantisk landanlæg begynder at tage form

Gigantisk landanlæg begynder at tage form
Der kan blive tale om at bevæge sig gennem anlægget på gangbroer. Illustration: Arkitema
NYHED | ABONNENT | 20. MAR 2023 • 23:51
NYHED | ABONNENT
20. MAR 2023 • 23:51

Energinet præsenterede mandag aften udformningen af energiøens gigantiske landanlæg, som skal etableres syd for Aakirkeby.

Mandag aften præsenterede Energinet på Møbelfabrikken i Nexø sit bud på design og placering af den kommende omformerstation, der skal bygges syd for Aakirkeby som en del af Energiø Bornholm.

Det var tredje gang, Energinet slog dørene op til et åbent møde om Energiø Bornholm, hvor borgerne kunne møde frem og give deres besyv med – denne gang for at præsentere oplægget til, hvordan stationen skal se ud.

Præsentationen var kulminationen på en proces, der siden december har inddraget bornholmerne i arbejdet med at udforme og indpasse den store station, der bliver hjertet i Energiø Bornholm, og allerede inden aftenens møde havde Kim Søgaard Mikkelsen, som er hovedprojektleder hos Energinet for Energiø Bornholm, udtalt:

– Vi glæder os til at vise vores forslag til en kommende station frem for Bornholmerne. Vi har haft rigtig god deltagelse i processen og fået rigtig mange gode input og ideer med til arbejdet, så jeg er spændt på, hvordan vores oplæg bliver modtaget.

Første workshop med borgerinddragelse fandt sted i december, den anden i starten af februar, og nu var det altså blevet tid til at præsentere forslaget til udformningen og indpasningen af stationen, som også kommer til at danne udgangspunkt for Energinets ansøgning om en lokalplan for byggeriet.


Hver af de ni bygninger til venstre er i størrelsesordenen 100 gange 50 meter. Illustration: Arkitema

 

Både Kim Søgaard Mikkelsen og John Strandfelt, som er partner og forretningsområdechef hos arkitektfirmaet Arkitema, redegjorde for nogle af tankerne bag udførelsen af anlægget, ligesom også borgmester Jacob Trøst (K) indledningsvist holdt et indlæg, hvor han blandt andet forklarede, at han godt forstår, at anlægget er en stor mundfuld at sluge for mange bornholmere, men at kommunen har valgt at gå konstruktivt ind i sagen, som jo også handler om arbejdspladser og økonomi.

Dimensionerne på de bygninger, der skal opføres, kan vitterligt syne monstrøse, eftersom knap 10 af dem vil blive 100 meter lange, 50 meter brede og 25 meter høje og dertil kommer jo altså også en række andre bygninger.

En korridor

Kim Søgaard Mikkelsen og John Strandfelt redegjorde for, at det ikke bliver muligt at beplante sig ud af problemet, altså, bygningerne kan ikke skjules med buske og træer, og i stedet er det strategien dels at få bygningerne til at falde så harmonisk som muligt ind i landskabet, dels skal de også med et 100 meter bredt bælte af træer – i form af en såkaldt beplantningsstrategi – skærmes af.

Dertil kommer blandt andet, at der vil blive etableret en "landskabelig korridor", hvor man vil kunne spadsere ned gennem anlægget langs en å og studere det nærmere ad en sti, som bevæger sig oppe fra Natur Bornholm og ned til Risebækken.

Facaderne på de store bygninger vil blive karakteristiske, idet de vil komme til at ligge som gigantiske sten med skrånende flader i mat og naturligt farvemateriale, og selv om det vil være tydeligt, at der er tale om et menneskeskabt landskab, vil det også blive tilstræbt, at der vil være størst mulig biodiversitet. Det er dog også vigtigt at pointere, at der stadig kan komme ændringer i spil i forhold til anlægget og dets udseende.

I en umiddelbar reaktion på de plancher, der blev fremvist, siger Jacob Trøst blandt andet:

– Jeg synes, de har lyttet til de input, der er kommet fra borgerne på de workshops, der har været. Og når nu det er det sådan, at vil skal have det anlæg, så synes jeg, det er en fornuftig løsning – men selvfølgelig er naboerne til anlægget meget berørte af det.

Onsdag klokken 14-18 er der åbent hus i Aakirkeby-Hallerne, hvor man kan møde op og kommentere landanlægget.

 

 

Den kommunale planlægning

Allerede gennemført:

• Indkaldelse af ideer og forslag.
• Igangsætning af kommunalplantillæg.

Det kommer til at ske:

• Anmodning om lokalplan (Energinet).
• Igangsætning af lokalplan (Økonomi- og Klimaudvalget).
• Udarbejdelse af planforslag og miljørapport (Administrationen).
• Godkendelse af planforslag og miljørapport (Kommunalbestyrelsen).
• Offentlig høring, otte uger – forår 2024.
Endelig vedtagelse af planer mm – juni 2024 (Kommunalbestyrelsen).
• Offentliggørelse af lokalplan mm (Administrationen).

Kilde: Jacob Trøst