Erhvervsliv og forskere vil skabe kreativt træningscenter for havmiljø

Erhvervsliv og forskere vil skabe kreativt træningscenter for havmiljø
Ivandet i Tejn arbejder for et forbedret havmiljø i Østersøen omkring Bornholm og er medinitiativtager til Østersø Lab, der vil samle forskere og erhvervsliv for at gøre noget ved sagen. Eget foto
NYHED | 11. SEP 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
11. SEP 2023 • 15:30

Offshore Center Bornholm i Rønne, Ivandet fra Tejn og Sensemakers i Nexø står bag nyt initiativ, der skal medvirke til at skabe et sundt havmiljø i Østersøen.

Østersøen har det dårligt. Det har været almen viden i flere år, og nu vil et nyt samarbejde mellem forskere og erhvervsliv gøre noget ved sagen. Vejen dertil er Østersø Lab, der vil samle kræfterne om udvikling af fremtidens grønne løsninger til havs. Initiativet er lanceret af Offshore Center Bornholm i samarbejde med formidlingsvirksomheden Ivandet fra Tejn og den miljøteknologiske virksomhed Sensemakers i Nexø.

– Visionen bag Østersø Lab er at skabe symbioser mellem de traditionelle maritime industrier, offshore-branchen og den forskningsdrevne indsats for at skabe et sundt havmiljø i Østersøen. Vi ser udviklingen af fremtidens erhvervsaktiviteter til havs som en enestående mulighed for at skabe mere biodiversitet, genoprette fiskebestande, planteliv og udvikle nye innovative metoder til at mindske og fjerne forurening af havmiljøet, siger medstifter Søren Femmer Jensen fra Sensemakers i en pressemeddelelse.

Ideen er at samle vidensinstitutioner, iværksættere og etablerede virksomheder fra hele østersøregionen i et såkaldt makerspace, der er en form for kreativt værksted for både hjerne og hænder. Gennem forskningsbaserede og designdrevne innovationsprocesser vil Østersø Lab være med til at udvikle fremtidens industrilandskaber på havet og indtænke naturgenopretning som en integreret del af sit virke.

– Vi er ikke i tvivl om, at timingen og placeringen på Bornholm er spot on til at sætte fokus på havnatur og miljømæssig innovation i Østersøen. Nu kommer så hele arbejdet med at samle, konceptudvikle, finde midler og den rette form, som gør det muligt at samarbejde på tværs af de maritime aktører, fortæller direktør Lone Reppien Thomsen i Offshore Center Bornholm, der sammen med Rønne Havn A/S bidrager til finansiering af udviklingsarbejdet. Målet er at samle en større partnergruppe som deltagere over de kommende måneder.

Døren er helt åben

Her på Bornholm er der allerede mange interessenter, der ifølge Lone Reppien Thomsen spiller en værdifuld rolle på området. Hun nævner foreningen Blå Bornholm, Baltic Energy Island, regionskommunen, havnene og Business Center Bornholm, og i de kommende måneder vil alle interesserede blive inviteret til at deltage i udviklingsarbejdet. Sammen skal man finde den rette organisering og finansiering samt bygge bro mellem eksisterende og nye tiltag.

– Vi ønsker at skabe en ramme, at få to plus to til at give fem, og døren er helt åben, siger Lone Reppien Thomsen.

Tankerne bag Østersøen Lab flugter fuldstændig med dem bag den socialøkonomiske virksomhed Ivandet, der blev etableret i 2020.

– Ivandet blev stiftet for at arbejde for en sundere østersø, og vi ser de kommende erhvervsmæssige aktiviteter i Østersøen som muligheder for samtidig at forbedre havmiljø og biodiversitet. Vi er dog overbeviste om, at det blandt andet kræver, at vi får samlet mere data fra kysten og havet, noget vi arbejder med, og som kan blive til gavn for mange gennem Østersø Lab, fortæller havbiolog Marie Helene Birk fra Ivandet i pressemeddelelsen.

For at skabe yderligere opmærksomhed om Østersø Lab vil initiativtagerne blandt andet være repræsenteret med en stand på den store teknologimesse Digital Tech Summit i Øksnehallen i København i november.

– Et slaraffenland for at netværke om miljøteknologi og sætte Bornholm på kortet, fortæller Lone Reppien Thomsen.