4.000 overnattende på vej mod fredet areal

4.000 overnattende på vej mod fredet areal
Fredningsnævnet mødtes med repræsentanter fra høringsberettigede foreninger og Naturstyrelsen, som ejer området. Foto: Holger Larsen
NYHED | ABONNENT | 17. MAR 2023 • 15:30
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
17. MAR 2023 • 15:30

Fredningsnævnet var på besigtigelse, før der træffes afgørelse om eventuel dispensation til midlertidig campingareal på fredet område.

Det er en kold fornøjelse at være med Fredningsnævnet for Bornholm på besigtigelse fredag middag på et vindblæst bakke i Allinge med udsigt over Østersøen.

Besigtigelsen på Madsebakke var arrangeret, fordi kommunen/Folkemødet ønsker at bruge et seks hektar stort areal til et midlertidigt campingareal i fire uger om året (uge 22-25) i forbindelse med Folkemødet. Planen er, at her skal bo omkring 4.000 mennesker i telte, hytter med videre til Folkemødet i år, men i fremtidige scenarier regner man med, at op til 7.000 personer kan bo på området. Det oplyser Mogens Alstrup, der er kommunens folkemødemedarbejder.

Men for at den plan skal kunne gennemføres, skal der dispenseres fra fredningen af Madsebakke, for fredningen siger helt klart, at blandt andet etablering af campingplads ikke må ske på det fredede område.

Madsebakke-området, der kaldes Danmarks vigtigste helleristningsområde, blev fredet i 2011. Fredningen omfatter et areal på 43 hektar, hvoraf staten ejer 26 hektar og Bornholms Regionskommune en hektar. De resterende 16 hektar ejes dels af private og af Foreningen Bornholm.

Forpagtning er slut

Det område ved Samuels Høj, som Folkemødet har kastet sin kærlighed på, ejes af Naturstyrelsen (staten). Det har været forpagtet ud til økologisk dyrkning. Forpagtningen er nu ophørt, og det giver Folkemødet muligheden for at komme ind med planer for arealet, oplyser Folkemødets kommunikationschef Pelle Nybirk.

– Vi har tidligere år haft vores ungdomscamp på boldbanerne med lidt over 2.000 unge mennesker. Det er i høj grad den, vi gerne vil udvide. Samuels Høj er et område, vi har kigget på og talt om i længere tid, fordi det ligger i tilknytning til eksisterende camp, og det er et relativt plant areal, hvor forpagtningsaftalen er udløbet. Så lige nu er det bare en græsmark.

Pelle Nybirk siger, at der generelt er brug for flere muligheder for overnatning i forbindelse med Folkemødet:

– For at vi kan holde priserne nede i et niveau, hvor vi kan fortsætte med at holde Folkemøde på Bornholm. Derfor vil det bare være dejligt at kunne give flere gæster et tilbud om, at man kan slå sit telt op på en mark, hvor vi sørger for, at der er toilet og bad, siger Pelle Nybirk.

Samuels Høj

Der er ud over de tre medlemmer af fredningsnævnet mødt repræsentanter for Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, Foreningen Bornholm, kommunen og Naturstyrelsen som lodsejer.

Mogens Alstrup fortæller om kommunens/Folkemødets planer for den midlertidige campingplads, mens forsamlingen bevæger sig op mod arealet, man kalder Samuels Høj. Gravhøjen kan gå tilbage til bronzealderen, og der har stået to bautasten på højen. Efter registreringen i begyndelsen af 1800-tallet blev området imidlertid opdyrket, og gravhøjen forsvandt. Senere er højen dog igen blevet markeret i landskabet og kan i dag ses som en mindre høj.

Mogens Alstrup fra Bornholms Regionskommune fortælle de fremmødte ved besigtigelsen om kommunens/Folkemødets planer om et midlertidigt campingareal på en del af fredede Madsebakke-område. Foto: Holger Larsen

 

Adgangsvej

Mogens Alstrup forklarer, at man blandt andet ønsker at etablere en 22 meter lang adgangsvej af grus og ellers lægge køreplader ud på området.

Lejropbygningen vil starte i uge 22, og så vil alt være fjernet igen inden uge 25 er omme. Der bliver ikke fri camping på området. Man skal være tilmeldt, og det kan for eksempel være via en højskole eller en efterskole.

Mogens Alstrup lægger vægt på, at man er udfordrede på overnatningsfaciliteter, og at det midlertidige campingareal ikke skal konkurrere med kommercielle overnatningsvirksomheder. Gæsterne skal også betale for overnatning på pladsen, så man får dækket omkostningerne.

Retspræsident Henrik Engell Rhod er formand for fredningsnævnet, og han spørger nu de fremmødte høringsberettigede parter om bemærkninger til dispensationsansøgningen.

Skovrider Søren Friese er mødt fra Naturstyrelsen, og han har ikke nogen særlige indvendinger.

– Vi skal gøre, hvad vi kan for at støtte en for Bornholm så vigtig attraktion, siger han.

Foreninger er skeptiske

Der er mere skepsis hos de fremmødte foreninger. I Foreningen Bornholm mener man, at planerne er uforenelige med fredningen. Man mener, at der en udfordring i det slid, der vil være på arealet. Friluftsrådet erklærer sig enig i den betragtning, ligesom der er bekymringer i DN Bornholm.

– Vi oplever hele tiden, at der er pres på fredningerne. Intentionerne er gode, men det er ikke i orden i betragtning af den betydning, det vil få, siger Finn Ole Nielsen fra Foreningen Bornholm og kommer med et forslag:

– Kunne I ikke tale med ejerne af de private arealer, som også støder op til dette område?

Den løsning bliver der talt lidt om, og Mogens Alstrup mener, at den måske på sigt kan lade sig realisere.

Et kompromis?

Henrik Engell Rhod slutter af med et forslag, som måske vil kunne afspejle sig i en endelig afgørelse på sagen:

– Hvad siger I til, at der for eksempel gives en tidsbegrænset dispensation på to år til at bruge arealet som midlertidigt campingareal. Så kan man se, hvilken betydning denne brug vil have for arealet, og samtidig skal man undersøge mulighederne for at komme til at bruge de private, fredede områder.

Det forslag ser ud til at vinde gehør blandt de fremmødte, og således kan et koldt og vindblæst møde afsluttes efter 45 minutter.

– Nævnet kommer med en afgørelse i løbet af 14 dage, slutter Henrik Engell Rhod.