4.000 får lov at sove ved Danmarks vigtigste helleristninger

4.000 får lov at sove ved Danmarks vigtigste helleristninger
Mogens Alstrup, som er sikkerhedschef på Folkemødet, viste den 17. marts fredningsnævnet rundt i området på Madsebakke. Arkivfoto: Holger Larsen
NYHED | ABONNENT | 30. MAR 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
30. MAR 2023 • 05:30

Madsebakke med Danmarks vigtigste helleristninger må gerne indtages af 4.000 campinggæster under Folkemødet. Det har fredningsnævnet givet dispensation til. Dog er der nu en høringsperiode.

Pelle Nybirk er skam glad.

Kommunikations- og produktionschefen på Folkemødet har nemlig modtaget en afgørelse fra Fredningsnævnet på Bornholm, hvoraf det blandt andet fremgår, at:

"I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler fredningsnævnet dispensation til anvendelse af arealet som midlertidigt campingareal i ugerne 22-25 i forbindelse med Folkemødet (uge 24) ...".

Essensen i fredningsnævnets afgørelse, som er enstemmig, er således, at ja, Folkemødet må gerne benytte området, som man kan se skitseret i tegningen her på siden, til at huse omkring 4.000 mennesker i telte og hytter i år – og i fremtidige scenarier helt op til 7.000 personer.

Der er vel at mærke tale om at lade folkemødegæsterne indtage Madsebakke, som er fredet på baggrund af, at

Madsebakke-området også kaldes Danmarks vigtigste helleristningsområde.

Området blev fredet i 2011, og fredningen omfatter et areal på 43 hektar, hvoraf staten ejer 26 hektar og Bornholms Regionskommune én hektar, mens de resterende 16 hektar ejes dels af private, dels af Foreningen Bornholm.

Det er området ved Samuels Høj, Folkemødet har kastet sin kærlighed på, og det ejes af staten, nærmere betegnet Naturstyrelsen, og den 18. marts kunne Bornholms Tidende fortælle, at Fredningsnævnet var på besigtigelse i området inden afgørelsen om en eventuel dispensation.

Men ...

Den er altså nu i hus, men – for der er et men:

– Vi er rigtig glade for dispensationen, det var det, vi havde håbet på, men vi kan først tage arealet i brug til Folkemødet i 2024, for vi er simpelthen for langt med planerne til årets folkemøde til, at vi kan at bruge det i år, siger Pelle Nybirk således.

Der er dog i dispensationen netop lagt op til, at bliver den ikke brugt i år, kan Folkemødet bruge den i 2024 og -25, slår kommunikations- og produktionschefen fast.

I har simpelthen måttet vente for længe på afgørelsen?

– Jeg ved ikke, om vi har måttet vente for længe, men vi kan ikke nu nå hele processen med at blive klar med en camp og får bestilt det ene og det andet. Også fordi der teknisk set stadig er mulighed for de næste fire uger at komme med indsigelser og klager i forhold til dispensationen. Så man kan sige, at vi er glade for den positive tilbagemelding fra fredningsnævnet, og nu afventer vi eventuelle indsigelser og klager. Først dernæst, kan man sige, kommer den endelig-endelige afgørelse, og det bliver så i ultimo april-primo maj. Til den tid er det for sent for os, eftersom Folkemødet jo finder sted allerede midt i juni, siger Pelle Nybirk.

Eventuelle klager

Men de to kommende år vil I så kunne benytte området?

– Ja, altså, det afhænger jo af de klager, der eventuelt måtte indløbe i høringsperioden, og som måske kan påvirke afgørelsen. Men fredningsnævnet synes altså, det er en god idé og bakker den op, og det er vi glade for.

Men hvis, såfremt, i fald dispensationen ikke bliver fejet ned af bordet, så vil I se frem til at benytte området til camping de kommende to år?

– Lige præcis, siger Pelle Nybirk.

Afgørelsen

Af fredningsnævnets afgørelse fremgår det, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden tre år efter, at den er givet, samt at den er gældende for Folkemødet i 2023 og 2024, alternativt for Folkemødet i 2024 og 2025, såfremt dispensationen ikke udnyttes i 2023.
Det fremgår endvidere, at:
"Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt".
Den 25. januar i år ansøgte Folkemødet om tilladelse til at etablere et midlertidigt campingareal på ejendommen matr. nr. 124-a, Allinge-Sandvig Markjorder, beliggende ved Samuels Høj i Allinge samt etablering af cirka 22 meter grusbelagt adgangsvej, alt i forbindelse med Folkemøderne.
Kilde: Fredningsnævnet for Bornholm

 

Det er her i Madsebakke-området, Folkemødet gerne vil etablere camping. illustration: Fredningsnævnet