Fire gange med røde lamper

NYHED | ABONNENT | 26. SEP 2023 • 15:30
NYHED | ABONNENT
26. SEP 2023 • 15:30

Teaterforeningen Bornholms formand kunne mandag holde sin første beretning siden sin tiltrædelse.

Det var Peter Kruckow, der mandag aften ved Teaterforeningen Bornholms generalforsamling som formand stod for den mundtlige beretning – og det blev så første gang, efter at den mangeårige formand, Jette Glavind Petersen, trak sig ved generalforsamlingen i 2022.

Da kunne foreningen også markere sit 50 års-jubilæum, og Jette Glavind Petersen valgte efter 28 år som formand at give stafetten videre til ham.

I sin beretning, som han har fremsendt til avisen, nåede Peter Kruckow vidt omkring og kunne blandt andet fortælle, at i sæsonen 2022-23 havde foreningen 439 abonnenter.

– Lidt færre end året før, og igen må vi konstatere, at løssalget er stigende. For mange mennesker er det svært lang tid i forvejen at beslutte sig for et abonnement, sagde han og oplyste, at foreningen i sin seneste sæson havde stået for 25 forskellige forestillinger og solgte i alt 3.986 billetter, hvilket fire gange resulterede i røde lamper, altså udsolgt.

Den nye formand kigge i bakspejlet og omtalte de mange forestillinger, foreningen har stået for i det forgangne år, men kiggede også ud igennem forruden og kunne konstatere, at:

– Den nye sæson er allerede godt i gang, og sæsonen byder på ikke mindre end 29 forestillinger. Det største repertoire i Teaterforeningens 50-årige historie!

Og han forklarede, at foreningen har fået større rådighed over Ny Scene på Rønne Theater:

– Den viste sig ved jubilæumsforestillingerne at fungere rigtig godt. Det gør det derfor muligt for os at købe flere små, eksperimenterende forestillinger og dermed måske at skabe mere interesse for teatret blandt ungdommen, mens vi samtidig har plads på den gamle scene til de store forestillinger, som vi ved, vores stampublikum sætter meget pris på.

Han fortalte også, at efter at ny dansk dramatik i en lang periode har haft blikket stift rettet på kvindelivet med mange fantastiske monologer, dramaer, komedier og satirer, er pendulet nu svinget til den anden side, og en del af den nye danske dramatik, og i øvrigt også den udenlandske, har grebet fat i mandelivet.

– Vi viser i år en blandet buket af forestillinger om mandens situation. Der er satire, komik og drama også her, og vi håber, at I som publikum vil tage godt imod dette "tema’", som har sneget sig ind på os, uden vi egentlig havde planlagt det, sagde han og slog fast, at foreningen som sædvanlig byder på mange forskellige genrer: Musik, klassisk som jazz og pop, debatteater, komedier og dramaer.

En stigning

– Det går godt med salget af teaterbilletter. Vi har lige nu solgt 2.680 billetter og antallet af abonnenter er 455 – altså en stigning i forhold til sidste sæson. Vores forventning er at sælge 4.000-5.000 billetter.

Om økonomien understregede formanden, at Teaterforening Bornholm har en robust økonomi, men slog også fast, at den er afhængig af statslige og kommunale tilskud.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at budgetforhandlingerne i regionskommunen var en hård nød at knække for politikerne. Truslen om et mindre tilskud er absolut til stede – i sparekataloget fra administrationen lægges der op til, at vores tilskud skal beskæres med 100.000 kroner fra 2025, en beskæring på 40 procent. Og her kunne jeg så komme en lang epistel om politikernes mange skåltaler om, hvad frivillighed betyder for samfundet, frivillighedsstrategier, og hvad ved jeg – men det vil jeg undlade, sagde Peter Kruckow og tilføjede i stedet:

– Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at overbevise vores politikere om, at det er en rigtig dårlig ide, og at en konsekvens heraf kan være, at vi må begrænse antallet af forestillinger og alsidigheden i repertoirevalget.

I forhold til at Rønne Theater fra 30. november til og med 2. december fejrer jubilæum forklarede han, at teaterforeningen tager forskud på jubilæet den 29. november med forestillingen "Man skulle have været der", hvor Det kgl. Teater kommer forbi.

– Som en vigtig bruger af teatret har vi selvfølgelig givet en passende gave i anledning af jubilæet. Børnestole, caféopsætning i boxen samt et pengebidrag til teatrets jubilæumsforestilling instrueret af Martin Miehe-Renard, sagde den nye teaterforeningsformand, som sluttede sin beretning med disse velvalgte ord:

– Vi ses i teatret.