40-årig idømt forvaring for blandt andet to voldtægter

NYHED | 24. MAR 2023 • 10:47
NYHED
24. MAR 2023 • 10:47

En 40-årig mand blev fredag formiddag kendt skyldig i stort set alle otte forhold, han stod tiltalt for. Han anker sagen.

Kort efter klokken 11.30 fredag idømte dommer Henrik Engell Rhod i Retten på Bornholm en 40-årig mand forvaring, efter at den tiltalte tidligere på dagen var kendt skyldig i hovedparten af de i alt otte forhold, han stod tiltalt for, deriblandt to voldtægter mod en kvinde, som alle tiltalerne i øvrigt omhandlede.

Forvaring betragtes som en af de hårdeste straffe i Danmark, fordi den er tidsubestemt og den dømte altså ikke ved, hvornår vedkommende eventuelt kommer på fri fod igen.

Den dømte skal ydermere betales sagens omkostninger samt 120.000 kroner til den forurettede, oplyste dommeren.

Den dømtes forsvarer meddelte umiddelbart efter strafudmålingen, at hendes klient anker dommen til frifindelse.

I alt stod han tiltalt i otte forhold, alle begået i Rønne, og hvad angår voldtægterne stemte samtlige seks nævninge og de tre juridiske dommere for at dømme ham skyldig. Det samme gjaldt for tiltaler om forskellige former for ulovlig tvang og vold mod den forurettede.

I en tiltale omhandlende trusler stemte kun tre nævninge for, at han var skyldig, mens de øvrige nævninge og tre dommere stemte for frifindelse. I andre af de i alt otte forhold, manden stod tiltalt for, inklusive ulovlig tvang og trusler, var der ligeledes et par mindre elementer, han blev frikendt for, fordi de ikke blev fundet bevist med den fornødne sikkerhed.

I sin procedure argumentere anklageren for, at den 40-årige skulle idømmes forvaring, fordi han kan være til fare for samfundet. Han har da også stribevis af tidligere domme bag sig, siden den første da han var 16 år.

Alene siden 2009 har han på baggrund af diverse lovovertrædelser tilbragt ni år og 80 dage i fængsel.

I 2016 blev han, ligeledes for en voldtægtsdom, tildelt en forvaringsdom, som landsretten dog omstødte til fire års fængsel. Anklageren mente, at han dermed fik en chance til – som han nu havde forspildt.

Forsvareren påpegede, at han ikke er til generel fare for samfundet, idet hans overtrædelser har fundet sted inden for rammerne af et parhold, og hun forklarede, at en forvaringsdømt i gennemsnit tilbringer 13 år og 7 måneder i fængsel, mens hans lovovertrædelser i den aktuelle sag typisk ville udløse en dom på fem og et halvt års fængsel, hvilket hun fandt passende.

Muskelbundt

Den 40-årige hærdebrede mand med tætklippet hår fremstår som et muskelbundt og mødte op til retssagens sidst dag i blå Adidas-trøje og blå cowboybukser og virkede stort set udtryksløs, både da skyldsspørgsmålet blev bekendtgjort og også et par timer senere, da han blev idømt forvaring.

Det samme gjorde sig gældende, mens anklageren refererede fra diverse psykologiske undersøgelser, hvoraf det blandt andet fremgik, at hans barndom blandt andet har budt på bortvisning fra flere skoler, ligesom han har haft et årelangt misbrug af alkohol og stoffer, har sniffet lightergas og været med i en satanisk kult.

En enkelt gang, i 2018 under afsoning, har han været indlagt på en psykiatrisk afdeling, idet han blandt andet hørte stemmer og led af vrangforestillinger. Det har ikke været muligt at lave en decideret IQ-test på ham, men det blev i en retspsykiatrisk erklæring konkluderet, at hans begavelse lå inden for normalområdet. Hans følelsesliv fremstod dog overfladisk, og han var præget af en negativ livsindstilling og mindreværdsfølelse, men med tendens til at lægge skylden på omgivelserne, som han i øvrigt er vagtsom overfor.

Formentlig har en fødselsskade gjort, at han udviklet en såkaldt DAMP-lidelse, og som 11-årig kom han til en plejefamilie. Han har selv en søn og har på det seneste boet hos sin egen mor, når han da ikke har siddet i fængslet, hvilket han jo altså har gjort igennem mange år på grund af 13 domme siden 2009.