Mand tiltalt for voldtægter, vold og trusler får sin dom

Mand tiltalt for voldtægter, vold og trusler får sin dom
Dommen bliver afsagt her i Retten på Bornholm fredag. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 23. MAR 2023 • 16:16
NYHED | ABONNENT
23. MAR 2023 • 16:16

Seks nævninge og tre juridiske dommere voterer i alvorlig sag mod 40-årig mand, som har været for Retten på Bornholm. Fredag klokken 9 falder skyldkendelsen.

En 40-årig mand stod torsdag i Retten på Bornholm i en nævningesag anklaget for otte forhold, deriblandt to voldtægter samt diverse tilfælde af vold, ulovlig tvang og trusler.

Anklagerfuldmægtig Mads Larsen oplyser, at nævningene oven på dagens retsmøde nu skal votere, og at skyldkendelsen vil blive afsagt i retten på Store Torv, Rønne, klokken 9 fredag.

– Og lige så snart, vi har fået skyldkendelsen, går vi i gang med at procedere i forhold til, hvad straffen skal være, siger han til Bornholms Tidende og tilføjer:

– Den dom bliver så afsagt senere fredag.

Han oplyser, at der er seks nævninge og tre juridiske dommer, der afgør sagen.

Første forhold består ifølge anklageskriftet, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i, i en tiltale for voldtægt efter straffelovens paragraf 216, idet den 40-årige den 7. september 2021 ved 21.30 tiden på en adresse i Rønne skal have voldtaget kvinden XX, idet han uden at have sikret sig hendes samtykke til samleje og ved anvendelse af vold eller den i situationen underliggende trussel om umiddelbar anvendelse af vold, gav hende to muligheder for samleje, nemlig "den gode måde" eller "den dårlige måde". Kvinden valgte "den gode måde", hvilket – trods hendes protester – afstedkom forskellige seksuelle aktiviteter.

Næste forhold skal have fundet sted en mandag i april samme år, hvor den tiltalte, som tidligere er straffet for både vold og voldtægt, igen på en adresse i Rønne, under særligt skærpende omstændigheder voldtog kvinden, hvorunder han blandt andet lagde en pude over hendes hoved, så hun troede, hun skulle dø.

Blødninger

De øvrige tiltaler handler ifølge anklageskriftet om forskellige variationer af vold, hvor den tiltalte har slynget kvinden rundt, slået og sparket hende, skubbet rundt med hende, flået hår ud af hovedet på hende, påført hende hudafskrabninger, forårsaget punktformede blødninger i øjnene og andet.

Dertil har han udtalt diverse trusler, som kunne vække alvorlig frygt for både kvindens og andres liv, helbred og velfærd, idet han for eksempel ved en episode har udtalt "jeg smadrer alle, du har kær", "jeg gør dine nærmeste noget" og lignende.

De seneste episoder i sagen har fundet sted hen over sommeren 2021.

Anklagemyndigheden har ifølge anklageskriftet nedlagt påstand om forvaring i medfør af straffelovens paragraf 70, stk. 1 og 2.

I Danske Love kan man læse, at "en person kan dømmes til forvaring, hvis:

1) han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i § 266 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og

2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed".