To placeringer er i spil til havvindmøller fem-seks kilometer fra kysten

To placeringer er i spil til havvindmøller fem-seks kilometer fra kysten
Disse fire placeringer blev introduceret under et borgermøde i april. Det mest populære område sydvest for Rønne vil næppe blive tilgængeligt de kommende to-tre år, vurderer Bornholms Havvind, der derfor koncentrerer sig om forslagene vest for Nordskoven og sydøst for Nexø. Illustration: Bornholms Havvind
NYHED | ABONNENT | 11. AUG 2022 • 10:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
11. AUG 2022 • 10:30

Bornholms Havvind er tæt på at afskrive den foretrukne placering ud for Rønne, hvor møllerne kunne stå foran energiøens vindpark. I stedet regner initiativgruppen med, at det skal undersøges, om det lokalt ejede havvindmølleprojekt kan placeres ud for Nordskoven eller Nexø/Balka.

Da initiativgruppen bag Bornholms Havvind i april holdt et borgermøde, stemte deltagerne om, hvor de foretrak, at de kystnære havvindmøller skal placeres. Fire valgmuligheder blev lagt frem, og favoritten var placeringen længst fra kysten – cirka 13 kilometer fra Rønne i nærheden af det område, hvor en af havvindmølleparkerne til Energiø Bornholm ventes at skulle opstilles i slutningen af årtiet.

Rønne-placeringen bliver dog vanskelig med den tidshorisont, som initiativtagerne foretrækker. Det skyldes, at den statslige arealreservation ikke ser ud til at blive ophævet, før man ved mere præcist, hvor kablerne til Energiø Bornholm vil blive lagt, og den afklaring forventes først at foreligge om nogle år, skriver Bornholms Havvind i et nyhedsbrev.

En havvindmøllepark ud for Nordskoven set fra Hasle. Visualisering: Bornholms Havvind

"Selvom vi naturligvis fortsat vil presse på for, at arealreservationen på arealet på ’indersiden’ af Energiø Bornholms møller ophæves, så er det vores vurdering, at den (mest) realistiske vej frem for Bornholms Havvind er at afklare, hvilken af de to øvrige placeringer – Nordskoven og Nexø – vi skal gå videre med, idet en yderligere venteperiode på 2-3 år giver meget lidt mening i forhold til at sikre en grøn og bæredygtig energiforsyning for Bornholm til gavn for både klima og den lokale økonomi".

Andre fundamenter i øst

Siden borgermødet er flere tvivlsspørgsmål vedrørende områderne ud for Nordskoven og Nexø blevet afklaret. Havbunden ud for Nexø/Balka er af en sådan beskaffenhed, at møllerne ville skulle stilles op på gravitationsfundamenter, altså nogle store betonklodser, frem for monopæle, som kan bruges de andre steder.

Eksperterne, som Bornholms Havvind har allieret sig med, har tidligere været i tvivl om, hvorvidt et projekt på 100 megawatt (svarende til omkring syv møller) vil være muligt med gravitationsfundamenter. Det tyder på at kunne lade sig gøre, og derfor er Nexø-placeringen, der var næstmest populær i afstemningsrunderne, fortsat i spil.

"Den gode nyhed er imidlertid, at fordi der nu er langt større interesse for at opstille havvind rundt omkring i vores nærområde, så er der nu flere projekter, som projekteres med gravitationsfundamenter. Derfor er det nu mere sandsynligt, at vi ville kunne lægge en ordre ind på sådanne fundamenter, skulle vi ønske det, end det var i april", skriver Bornholms Havvind i nyhedsbrevet.

Næste skridt er forundersøgelse

Arealet ud for Nordskoven – foretrukket af tredjeflest på borgermødet – begrænses for øjeblikket af en arealreservation, som Bornholms Havvind forventer vil blive ophævet i efteråret i forbindelse med en politisk møderække om klima- og energiplanen "Danmark kan mere II".

Om det lokale havvindprojekt ender med satse på Nexø eller Nordskoven, vil blive afklaret inden længe. En EU-bevilling har gjort det muligt at hyre et hold af eksperter til projektet, og de er tiltænkt en afgørende rolle, når beslutningen skal træffes.

Sådan vil en havvindmøllepark ud for Balka tage sig ud, når man befinder sig langs kysten nord for Nexø Havn. Visualisering: Bornholms Havvind

"Vi har heldigvis cirka halvdelen af pengene tilbage, og det betyder, at vi nu kan bede vores hold af eksperter om at gå videre med at forberede en ansøgning om forundersøgelsestilladelse, som vi kan indsende til Energistyrelsen, og i den sammenhæng bistå os i afklaringen af, hvorvidt vi skal indsende ansøgningen med henblik på området ud for Nexø eller ud for Nordskoven", står der i nyhedsbrevet.

Forperson Helle Munk Ravnborg har tidligere fortalt, at Bornholms Havvind kun har økonomiske midler til at igangsætte én forundersøgelse.

Det fjerde område, som blev præsenteret i april og modtog mindst støtte ved afstemningen, ligger ud for Slotslyngen. Denne placering omtales ikke nærmere i nyhedsbrevet.

Forskningsprojekt og Folkemøde

I orienteringen meddeler initiativgruppen også, at ambitionen om "en 100 procent lokalt- og folkeejet" havvindmøllepark tiltrækker opmærksomhed fra flere kanter.

"Endelig kan vi fortælle, at der fortsat er stor interesse for vores forehavende. Vi er således blevet kontaktet af arrangørerne bag Klimafolkemødet, som løber af stablen i begyndelsen af september 2022, om at præsentere vores initiativ der. Vi er også blevet kontaktet af en gruppe nordiske forskere på Nordregio, som gerne vil have Bornholms Havvind som case i et forskningsprojekt om betydning af lokalt ejerskab i energiomstilling. Begge dele har vi naturligvis sagt ja til".

Folkene bag Bornholms Havvind begyndte deres arbejde for tre år siden. De første år sigtede de efter at rejse møllerne på Rønnebakke syd for Arnager, men dette område måtte opgives på grund af nyt stort naturbeskyttelsesområde, der også kommer til at kile sig ind mellem energiøens havvindmølleparker. Det var hensynet til fuglelivet, som tvang Bornholms Havvind til at ændre planer.

Målsætningen er, at vindmølleparken kan sættes i drift i 2025 eller 2026.

 

 

AFSTEMNING OM FIRE PLACERINGER

Ved borgermødet i april stemte de 75 tilstedeværende om, hvilke(t) af de fire potentielle steder de foretrak.

Placeringen ud for Rønne fik størst opbakning med 45 tilkendegivelser, fulgt af Nexø/ Balka med 33 tilkendegivelser, Nordskoven med 24 tilkendegivelser og Slotslyngen med 15 tilkendegivelser. Hver af de fremmødte kunne pege på op til to placeringer.

Rønne-området befinder sig 13 kilometer fra land, mens afstanden fra kysten til den nærmeste mølle er 5-6 kilometer på de tre andre placeringer.

I det seneste oplæg antager initiativgruppen, at der skal opstilles syv vindmøller á 15 MW, der har en totalhøjde på knap 270 meter.

Kilde: Bornholms Havvind

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?