Stadig millioner på spil for kunderne: Her står varmestriden

NYHED | ABONNENT | 19. MAJ 2023 • 15:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
19. MAJ 2023 • 15:30

RVV og Beofs direktører forventer, at varmesagens største stridspunkt bliver afgjort i år. Ifølge Erik Steen Andersen, RVV, har fjernvarmekunderne ikke længere noget at tabe.

I flere år har Forsyningstilsynet haft til opgave at besvare det betændte spørgsmål om, hvordan Bornholms Energi og Forsyning (Beof) og Rønne Vand og Varme (RVV) bør fordele udgifterne på kraftvarmeværket imellem sig.

De to selskaber har over det seneste år indsendt oplysninger til den statslige myndighed, og nu er beskeden, at Forsyningstilsynet vil træffe en afgørelse i år. Siden 2020 har selskaberne opereret uden en varmeleveringsaftale. Forhandlingerne om en ny kontrakt har det seneste års tid kørt på lavt blus, fordi selskaberne har været enige om at vente på Forsyningstilsynet. RVV’s direktør Erik Steen Andersen fortæller, at seneste melding er, at tilsynet vil komme med den længe ventede udtalelse inden sommerferien. Begge parter har tidligere oplevet lang sagsbehandlingstid, så de har skruet forhåbningerne til en snarlig afgørelse ned.

– Forhåbentlig bliver det i 2023. Begge parter vil jo rigtig gerne have den lukket nu. Derfor afventer vi Forsyningstilsynets afgørelse, sagde Beofs administrerende direktør, Claus Andersen til Tidende, da Beof i april offentliggjorde koncernens årsregnskab.

Afgørende fordelingsnøgle

Det er umiddelbart den kommunalt ejede forsyningskoncern, der har mest at tabe ved afgørelsen. RVV har de seneste par år betalt de takster, som Beof fakturerer, og i 2020 og 2021 var priserne for varmekunderne i Rønne ekstraordinært høje, fordi underdækningen på cirka 40 millioner kroner fra de tre forudgående år var lagt oveni den regulære købspris. Afgørelsen kan betyde, at Bornholms El-produktions salgspris, som er baseret på den fordelingsnøgle af udgifterne, som selskaberne strides om, både skal korrigeres bagudrettet og i årene fremover.

– Det kan ikke få nogen betydning for os, for vi betaler det fulde beløb for øjeblikket – også deres advokatudgifter, siger RVV’s direktør, Erik Steen Andersen, om den vigtige afgørelse.

– Hvis Forsyningstilsynet bare giver os en smule ret, skal et større beløb betales tilbage til os. Og det er klart, at de penge skal retur til forbrugerne, tilføjer han.

– Som der også står i vores årsrapport, er det min vurdering, "at det er mest sandsynligt, at udfaldet ikke vil påvirke selskabet negativt i betydeligt omfang," siger Claus Andersen og tilføjer, at de økonomiske konsekvenser vil være overskuelige, medmindre Forsyningstilsynet ”væsentligt tilsidesætter vores vurdering".

Claus Andersen bekræfter samtidig, at afgørelsen kan komme til at flytte store beløb, hvis fordelingen af udgifter mellem el- og varmesiden ændres.

– Det kan potentielt dække de 15 år, som anlægget er tænkt at skulle producere. Hver gang man flytter en million kroner fra og til, bliver det til 15 millioner, så derfor er der en usikkerhed, siger Beofs direktør.

Efter Erik Steen Andersens opfattelse kan Forsyningstilsynet flytte noget større beløb, og i så fald kan varmekunderne se frem til at få refunderet flere tusind kroner og samtidig imødese lavere takster fremover.

– De (Beof, red.) siger, at de ikke regner med, at det får en større betydning for økonomien, men det er vi ikke enige i. Man ved jo reelt ikke, om underdækningen på 40 millioner kroner er korrekt, eller om det er 10 eller 20 millioner, siger Erik Steen Andersen.

Stort advokatforbrug

Sagen strækker sig tilbage til 2017, hvor Rønne Varme begyndte at betale et lavere beløb end Bornholms El-produktion fakturerede, efter at kraftværksblokken var bygget om til udelukkende at anvende træflis, uden RVV havde givet samtykke til projektet. Efterfølgende blev den tidligere kontrakt opsagt med virkning fra 1. januar 2020. Begge selskaber har vundet én sag ved voldgiftsretten, og derudover har der kørt flere klagesager. Også Bofa har været involveret i striden, da varmen fra affaldsforbrændingsanlægget, som også forsyner RVV’s net, bliver prissat ud fra Beofs salgspriser.

I årenes løb har selskaberne til sammen brugt over 15 millioner kroner på advokatrådgivning og voldgiftssager, opgjorde Tidende i februar 2022. Sidste år var de juridiske udgifterne hos RVV lavere end forventet, fortæller Erik Steen Andersen.

– Der har været lidt stille, så vi har ikke brugt vores advokat særligt meget.

Når Forsyningstilsynet kommer med den foreløbige afgørelse, får selskaberne lejlighed til at sende høringssvar, inden afgørelsen stadfæstes. Herefter har selskaberne mulighed for at anke til Energiklagenævnet. Erik Steen Andersen fortæller, at der fra politisk hold har været et pres for at få selskaberne til at forpligte sig til at acceptere afgørelsen, men RVV vil bevare muligheden for at køre sagen videre.

– Vi vil godt forbeholde os retten til at anke, hvis det ser helt forkert ud. Men vi håber, at det lander et sted, som begge parter kan acceptere, siger han.

Ser du det som et realistisk udfald, at afgørelsen kan fungere som et kompromis?

– Ja, det kan jeg godt.

På grund af stigende træflispriser hæver RVV 1. juni priserne med cirka 10 procent. Det er anden gang på et år, at rønneboernes takster stiger. Rønne Varme havde sidste år produktionsomkostninger for over 85 millioner kroner, og langt størstedelen er gået til køb af varme fra Beof og Bofa.

Fakta

Det skriver Beof om varmestriden i årsrapport 2022:

"Hvis Forsyningstilsynet tilsidesætter Bornholms El-Produktion A/S’ varmepriser, skal priserne reduceres med virkning fra den 1. januar 2020. Dertil kommer, at underdækningen for 2017-19 kan blive reduceret. Rønne Varme A/S har også ved betalingen af varme leveret i 2020 taget tilbagesøgningsforbehold.

(…=

Det er ledelsens vurdering, at det er mest sandsynligt, at udfaldet ikke vil påvirke selskabet negativt i betydeligt omfang, og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse hermed. Et eventuelt negativt udfald for Bornholms El-Produktion A/S vil eventuelt kunne påvirke den fremadrettede indtjening i selskabet og dermed værdiansættelsen af selskabets anlægsaktiver samt selskabets opkrævning af tidligere års underdækninger."