Gravgaard: Ingen strategi på biblioteket

Gravgaard: Ingen strategi på biblioteket
LEDER | 4. MAJ 2024 • 05:30
LEDER
4. MAJ 2024 • 05:30

Stå ved jeres egen strategi og arbejd for Bornholm på den lange bane.

I den bornholmske kommunalpolitik står vi tilsyneladende over for en alvorlig kovending, der kan risikere at underminere den netop vedtagne strategi for fremtidens biblioteksvæsen. I en tid, hvor det kommunale budget er mere end stramme, og behovet for at modernisere og effektivisere er større end nogensinde, står vi over for et paradoks: Vi har et fritids- og kulturudvalg, der vakler i deres egne beslutninger.

Den oprindelige strategi for bibliotekerne frem til 2027, som fritids- og kulturudvalget besluttede i november, var baseret på en skarp analyse af behovet for at konsolidere og styrke bibliotekstilbuddene i Rønne og Nexø. Dette skulle ske gennem en nødvendig reduktion af antallet af mindre filialer, hvilket ville frigøre ressourcer til at udvikle mere tidssvarende og tilgængelige bibliotekstjenester. Det er en visionær tilgang, der anerkender, at fremtidens bibliotek må omfavne digitalisering og nye medieformer og ikke blot bevare en forældet model baseret på fysiske bøger og traditionelle udlån.

Alligevel synes udvalget nu at frygte de nødvendige, men upopulære beslutninger. Anne Jensen (S) og resten af fritids- og kulturudvalget udtrykker nu en ny tøven med at gå videre med planen om at lukke de mindre filialer, selvom det er klart, at dette skridt er essentielt for at realisere den overordnede strategi. Dette fremstår ikke kun som en manglende vilje til at følge igennem med svære beslutninger, men også som en mangel på mod til at forsvare og forklare disse beslutningers langsigtede fordele for borgerne.

Det, der står på spil, er mere end bare lokaliseringen af bibliotekstjenester. Det handler om at sikre, at Bornholms Biblioteker kan fortsætte med at være relevante, tilgængelige og økonomisk overkommelige. Ved at holde fast i en forældet struktur risikerer vi at hæmme bibliotekernes evne til at innovere og tilpasse sig en hastigt foranderlig kulturel og teknologisk virkelighed.

Politikere bør ikke vige tilbage for beslutninger, der kan virke hårde i øjeblikket, hvis de er til fordel for samfundet på lang sigt. Bornholms fremtid kræver et modigt og fremadskuende lederskab, der tør stå ved og gennemføre de nødvendige ændringer for at sikre, at vores kommune ikke blot overlever, men trives.

Det er på høje tid, at fritids- og kulturudvalget genfinder sit formål og sin beslutsomhed og holder fast i den oprindeligt vedtagne plan. Kun ved at stå fast på disse upopulære, men nødvendige besparelser kan vi sikre, at Bornholms biblioteker fortsætter med at være en værdifuld og dynamisk ressource for alle øens borgere.