Gravgaard: Drop hærværk i Tejn

Gravgaard: Drop hærværk i Tejn
LEDER | 7. MAJ 2024 • 05:30
LEDER
7. MAJ 2024 • 05:30

Det er under al kritik at male på FB Gruppens byggeri i Tejn.

I den seneste tid har diskussionerne om byggeprojektet Tejn Havnehus været heftige og følelsesladede.

Dette er naturligvis forståeligt, da projektet har betydelige konsekvenser for lokalmiljøet, både i forhold til æstetik og teknik. Det er vigtigt, at disse debatter finder sted, da de er fundamentale for et demokratisk samfund, hvor vi har ret og pligt til at ytre os og blive hørt. Men der er en grænse, og den grænse går ved lovovertrædelser.

Det er uacceptabelt, at nogen føler sig berettiget til at tage loven i egen hånd ved at begå hærværk, som det vi har set på Tejn Havnehuse i sidste uge. At male graffiti på private og offentlige ejendomme er en kriminel handling, der ikke bør tages let på. Hærværk er ikke en legitim måde at udtrykke utilfredshed eller politisk protest på. Det skader ejendom, det skaber utryghed, og det pålægger samfundet unødige omkostninger.

Det er bekymrende, at nogen ser ud til at mene, at hærværk er et passende svar på byggeprojekter eller virksomhedsbeslutninger, de ikke er enige i. Denne form for selvtægt underminerer retsstaten og de demokratiske processer, der er designet til at håndtere meningsforskelle og konflikter på en civiliseret og retfærdig måde. Hvis hærværket bliver set som acceptabelt, er der en risiko for, at dette kan sprede sig til andre områder og skabe en farlig præcedens for, hvordan vi som samfund løser konflikter.

Som samfund må vi klart og tydeligt fordømme disse handlinger. Det er afgørende, at de ansvarlige bliver stillet til ansvar for deres handlinger, og at vi som samfund står sammen om at bevare loven og orden. Vores budskab bør være klart: Uanset hvor stærke følelserne er, og uanset hvor legitim kritikken af et projekt måtte være, er hærværk aldrig acceptabelt.

Samtidig må vi som medier, og som samfund generelt, sørge for at skabe rum for konstruktiv dialog. Når vi dækker sagen, giver vi også opmærksomhed til hærværksmændene m/k. Det er ikke ideelt. Men det er vigtigt, at vi som samfund kender til disse mørkets gerninger og sammen kan tage afstand fra dem.

Lad os skrive vores meninger i Tidende – ikke med spraymaling på mursten.