Gravgaard: Byg broer frem for fremmedhad

Gravgaard: Byg broer frem for fremmedhad
LEDER | 7. NOV 2023 • 05:30
LEDER
7. NOV 2023 • 05:30

Vi skal ikke stoppe islamiseringen af Bornholm. Vi skal være stolte af vores frie og gode samfund og bygge videre på det.

På Bornholm har vi en lang tradition for at værne om de værdier, der gør vores samfund stærkt og sammenhængende. Vi tror på demokrati, åben debat og religionsfrihed - principper, der er hjørnestenene i det danske samfund og afgørende for vores selvforståelse som et frit folk - modsat mange andre.

For en uges tid siden forsøgte gruppen Generation Identitær på at importere en form for yderliggående aktivisme til vores ø, en aktivisme, der søger at så splid og intolerance. Gruppen demonstrerede mod opførelsen af en moské på Bornholm, et projekt, der er kommet i stand gennem demokratiske processer og med støtte fra øens muslimske samfund. Det gjorde de med et mislykket forsøg på at erobre den nationale dagsorden ved at hænge bannere på gode gamle Hammershus.

Heldigvis har forsøget indtil nu været mislykket, og her på Tidende vil vi slå fast med syvtommersøm: Vi ønsker ikke denne form for yderliggående aktivisme, der skaber splid mellem mennesker på grund af deres religion. Vi har ikke i nævneværdig grad oplevet de integrationsudfordringer, som andre dele af landet har kæmpet med. Vores samfund er præget af en rummelighed og en vilje til at leve sammen på trods af forskelligheder. Det er en styrke, ikke en svaghed. Vi er så få, at vi kender og hjælper hinanden. Det må ikke erstattes af frygt og foragt for andres kultur.

Aktivisterne fra fastlandet bringer en retorik til øen, der er fremmed for os. De taler om 'islamisering' og 'befolkningsudskiftning', som om vi stod på randen af en eksistentiel krise. Men virkeligheden på Bornholm er en anden. Her lever vi side om side, uanset tro og baggrund, og vi løser vores udfordringer gennem dialog, ikke gennem konfrontation og udelukkelse.

Det er vigtigt at huske på, at religionsfrihed er en grundlæggende rettighed i Danmark. Det betyder friheden til at praktisere sin religion, men også friheden til ikke at praktisere nogen religion. Når vi begynder at begrænse disse friheder for nogle, er det en glidebane, der kan true alles frihed.

Bornholm har en rig historie med mange trossamfund. Vi skal ikke lade frygt og fordomme diktere vores politik eller vores sociale opførsel.

Lad os stå sammen om at beskytte vores øs værdier og afvise de kræfter, der søger at undergrave dem. Lad os holde fast i, at Bornholm er et sted, hvor broer bygges. Lad os sammen sikre, at Bornholm forbliver et fyrtårn for frihed, tolerance og demokratisk samtale.

 

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 11-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag: Mandagens anbefaling er nem. Efter kl. 06 er prisen stabil resten af dagen på omkring 2,50 kr./kWh alt inkl., hvis du altså lige springer kogespidsen (17-21) over. Læg mærke til, at kogespidsen langsomt nærmer sig 4,00 kr./kWh. Opdateret 00.14. Næste opdatering 13.15.

Bornholms energi og forsyning