Folkemødet - demokrati eller politistat?

SYNSPUNKT | ABONNENT | 5. JUN 2024 • 19:00
Af:
Ivar Nielsen
Allinge.
SYNSPUNKT | ABONNENT
5. JUN 2024 • 19:00

Debattøren udtrykker en stærk kritik af situationen i Gaza og kæder dette sammen med Folkemødet. Det skal bemærkes, at holdningerne alene står for debattørens regning samt, at Folkemødet styres af en privat forening.

Der er opstået en vis kritik af Folkemødet om adgangen for demonstranter imod Israels folkemord, hvilket bunder i manglende forståelse for Grundloven og internationale love - blandt andre også hos Anders Fogh Rasmussen der sendte Danmark i krig imod Irak på direkte løgne og imod FN´s Irak resolution!

Man kunne analogt lige så godt sætte Fanden til at tolke Biblen hvad angår både internationale love og retten til at demonstrere i et demokratisk samfund!

Uroligheder andre steder

Når der andre steder i USA, England og Europa har været uroligheder, er disse enten provokeret af zionistiske tilhængere af folkemordet i Palæstina – eller markant opskaleret af magthavernes anvendelse af politimagt for ikke at tabe ansigt!

Palæstina er besat af en zionistisk regering i Israel og befolkningen har international lov til at yde modstand, så de er IKKE terrorister, men frihedskæmpere!

Det er Israel og USA, der er terroristerne, og alle andre nationer er medskyldige ved ikke at stoppe denne folkemorderiske terror og besættelse der er fordømt af FN siden 1967!

Selv den internationale domstol ICJ har nu igangsat en undersøgelse af Israel for folkemord og beordret en standsning af militære aktion – indtil videre uden at Israels zionistiske regering har rettet sig efter dette.

En international lovløshed hersker på området, oprindelig startet af USA der utallige gange har overtrådt loven om landes suverænitet og væltet adskillige regeringer – bare fordi de ikke har slikket USAs skiftende administrationer op og ned ad ryggen, som hele EU gør for tiden med dets manglende internationale holdninger til Israels folkemord og USAs støtte til Israel.

Hvis sådanne forhold ikke kan drøftes og demonstreres på Bornholms Folkemøde og andre steder, så er ”demokratiets festival” ikke noget værd overhovedet - og selve demokratiet heller ikke!

Så er vi i givet fald på vej imod en decideret fascistisk politistat!