Find en fælles retning for Bornholms skyld

SYNSPUNKT | ABONNENT | 22. JAN 2023 • 15:30
Af:
Michael Almeborg (DI Bornholm)
Peter Lund Olsen (Tekniq)
Frederik Tolstrup (Bornholms Landbrug
Fødevarer)
Karen Bladt (Erhvervsrådet
BCB)
SYNSPUNKT | ABONNENT
22. JAN 2023 • 15:30

Bornholm kan også være med helt fremme, hvis vi tør formulere en stærk, fælles vision og er tydelige med, hvad vi vil opnå med Energiø Bornholm.

 

Kære kommunalbestyrelse – det er tid til, at I finder fælles retning for Bornholms skyld.

Tak til Bornholms Regionskommune for invitationen til at deltage i studietur til Green Lab Skive sammen med politikere og embedsfolk. Her fik vi indblik i Skives udvikling af en grøn erhvervspark med fokus på synergier og symbioser mellem virksomheder omkring anvendelse af energi og andre ressourcer. Det er imponerende og meget inspirerende, hvad de har opnået i Skive på relativt kort tid. En vigtig faktor er, at man med rette timing har haft en stærk vision, startet i og af Skive kommune, hvor et samlet byråd bakker op om visionen. En vision med fokus på innovativt samarbejde. For os var denne tur et wakeup call.

Bornholm kan også være med helt fremme, hvis vi tør formulere en stærk, fælles vision og er tydelige med, hvad vi vil opnå med Energiø Bornholm og de dertil kommende erhvervsmuligheder og ikke mindst, hvis vi sammen – kommune, erhvervsliv og arbejdstagere – arbejder vedholdende med mulighederne. Der skal ikke være meget slinger i valsen, førend chancen er forpasset.

Bornholm får en energiø, det er fakta og ikke til diskussion. Udover energiøen er der store planer for udbygning af havvind i Østersøen, og her ligger Bornholm rigtig godt i centrum for mange aktiviteter.

Perspektiverne er derfor enorme, og med så store perspektiver er der både potentialer og trusler, som skal håndteres. Afkastet på vores lokalsamfund i form af arbejdspladser, flere indbyggere, grøn omstilling og skatteindtægter som følge af Energiø Bornholm afhænger helt af, hvordan vi griber det an. Man kan overordnet vælge to tilgange til disse perspektiver. Man kan se det an, og lade udviklingen gå sin gang uden aktivt at tage stilling eller drive processen. Det er nok den tilgang, vi som erhvervsliv frygter mest. Vi skylder os selv – det bornholmske samfund – at tage stilling og have en holdning til, hvordan vi skal tage imod de store forandringer, som vi står overfor. Hvordan får vi mest ud af mulighederne, og hvilke trusler skal vi værne os imod? Hvilke krav og ønsker kan vi som ø stille til de store spillere, som alle kigger nysgerrigt og interesseret mod Bornholm? For selvfølgelig skal der stilles krav om at bidrage til Bornholm, når man som eksempelvis Energinet, Ørsted eller anden stor aktør ønsker at anvende Bornholm til at løse globale klima- og forsyningsproblemstillinger. Disse krav og ønsker skal formuleres. Vi skal også sikre, at de eksisterende virksomheder på Bornholm bliver en del af fremtiden samt, at vi får mest mulig grøn omstilling til Bornholm, og så skal vi gøre det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig på Bornholm.

Der er gang i et spændende arbejde, og vi oplever, at mange dygtige mennesker involverer sig. Men vi har også brug for, at vores politikere sætter turbo på deres del af arbejdet. Der skal udarbejdes en vision for Bornholm, og vi skal være tydelige omkring, hvad vi som ø ønsker at få ud af energiøen og udbygningen af havvind i Østersøen. Det er et stort ansvar vores politikere står med, det kræver fremsynethed, mod og fremfor alt én fælles retning, som en samlet kommunalbestyrelse vedholdende kan bakke op om. Det er ikke tid til at pleje særinteresser eller lave politiske benspænd, som har kendetegnet det politiske landskab siden sidste valg. Det er sagen alt for vigtig til.

Vores opfordring til kommunalbestyrelsen er derfor: "Tag ansvaret på jer". Til gengæld vil vi, erhvervet, meget gerne bidrage og samarbejde om en fælles retning. Er vi mange, der trækker samme vej, så står vi stærkere!