Erhvervslivet giver opsang til politikere efter tur til Jylland: Det er foruroligende

Erhvervslivet giver opsang til politikere efter tur til Jylland: Det er foruroligende
For en uge siden deltog flere kommunalpolitikere, embedsmænd, erhvervsledere og organisationsfolk i et besøg i Skive. Karen Bladt, der er formand for Bornholms Erhvervsråd og bestyrelsen for Business Center Bornholm, vendte hjem fra Jylland med en opfattelse af, at politikerne har svært ved at finde fælles fodslag. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 23. JAN 2023 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
23. JAN 2023 • 05:30

Formænd for erhvervsorganisationer opfordrer kommunalbestyrelsen til at droppe benspænd og særinteresser og i stedet arbejde for en fælles vision, så de bornholmske interesser omkring energiøen kan varetages bedst muligt.

”Tag ansvaret på jer!”

Dette budskab, som kigger frem mod de kommende års afgørende beslutninger på energiområdet, leverer Michael Almeborg (DI Bornholm), Peter Lund Olsen (Tekniq) Frederik Tolstrup (Bornholms Landbrug og Fødevarer) og Karen Bladt (Erhvervsrådet, BCB) til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

I et synspunkt, der bringes i mandagsavisen med overskriften ”Kære kommunalbestyrelse - det er tid til, at I finder fælles retning for Bornholms skyld”, opfordrer erhvervslivets topfolk politikerne til at være tydeligere omkring de bornholmske interesser og finde én fælles retning på energiområdet.

”Der skal ikke være meget slinger i valsen, førend chancen er forpasset,” skriver firkløveret, som opfordrer politikerne til at indtage en mere proaktiv rolle.

”Man kan overordnet vælge to tilgange til disse perspektiver. Man kan se det an, og lade udviklingen gå sin gang uden aktivt at tage stilling eller drive processen. Det er nok den tilgang, vi som erhvervsliv frygter mest. Vi skylder os selv – det bornholmske samfund - at tage stilling og have en holdning til, hvordan vi skal tage imod de store forandringer, som vi står overfor. Hvordan får vi mest ud af mulighederne, og hvilke trusler skal vi værne os imod? Hvilke krav og ønsker kan vi som ø stille til de store spillere som alle kigger nysgerrigt og interesseret mod Bornholm?” skriver erhvervslederne med adresse til kommunalbestyrelsen.

Foruroligende

Karen Bladt forklarer, at synspunktet er skrevet som en reaktion på besøget i Skive for en uge siden. Her deltog flere kommunalpolitikere, embedsmænd, erhvervsledere og organisationsfolk, og Karen Bladt, der er formand for Bornholms Erhvervsråd og bestyrelsen for Business Center Bornholm, vendte hjem fra Jylland med en opfattelse af, at politikerne har svært ved at finde fælles fodslag.

– Jeg synes, det er foruroligende, at vores politikere kan blive i tvivl om, hvorvidt de kan blive enige om noget som helst, siger hun.

Karen Bladt fortæller, at hun skrev sit bidrag til indlægget, få timer inden Søren Schow (V) i Tidende beskrev sin skepsis ved power-to-x-anlæg og en større erhvervspark på bornholmsk jord i tilknytning til energiøen.

– For mig er det netop et udtryk for, hvad jeg forsøgte at sige i synspunktet, siger hun om Venstre-gruppeformandens udmelding.

Pointen fra erhvervslivet er dog ikke, at politikerne skal lægge deres kritiske sans til side, understreger Karen Bladt.

– Jeg er enig i, at man skal stille nogle krav. Der er rigtig mange spændende muligheder, men også mange krav, der kan stilles. Det er vigtigt at vide, hvad man vil. Og det er den proces, som ikke er kommet i gang fra politisk side, siger Karen Bladt.

I indlægget betegner de fire erhvervsledere turen til Green Lab i Skive som et ”wakeup call”, og de efterlyser en ”stærk, fælles vision”. Netop arbejdet med at udarbejde en ny vision mislykkedes sidste sommer, da den nye kommunalbestyrelse sandede, at de ikke kunne blive enige. Indtil videre har politisk uenighed ikke haft afgørende betydning på beslutninger, der knytter sig til energiøen og de afledte energiprojekter, som erhvervslivet håber kan skabe masser af arbejdspladser i fremtiden, vurderer Karen Bladt, men hun frygter, at den politiske splittelse kan få konsekvenser.

”Det er et stort ansvar vores politikere står med, det kræver fremsynethed, mod og fremfor alt én fælles retning, som en samlet kommunalbestyrelse vedholdende kan bakke op omkring. Det er ikke tid til at pleje særinteresser eller lave politiske benspænd, som har kendetegnet det politiske landskab siden sidste valg. Det er sagen alt for vigtig til,” lyder det i synspunktet fra formændene for DI Bornholm, Bornholms Landbrug og Fødevarer, Tekniq og Erhvervsrådet / BCB.