Energiø Bornholm: Handling bag ordene, tak

Energiø Bornholm: Handling bag ordene, tak
LEDER | 7. FEB 2024 • 05:30
LEDER
7. FEB 2024 • 05:30

Usikkerhed omkring energiøen kræver politisk handling og klarhed.

Energiø Bornholm, et projekt med potentiale til at være en klimamæssig game-changer, står nu over for en betydelig udfordring. Med Energiministeriet fjernelse af projektets 3 gigawatt strøm fra den kommende klimafremskrivning, rejser der sig alvorlige spørgsmål om politikernes engagement og projektets realitet.

Det er bekymrende, at et projekt af denne kaliber – tilsyneladende støttet af et bredt politisk flertal – nu synes at hænge i en tynd tråd. For Bornholms borgere og erhvervsliv, som har investeret tid, håb og ressourcer i visionen om Energiø Bornholm, er denne udvikling ikke blot skuffende, men også dybt problematisk.

Det centrale spørgsmål er, hvorfor vi skal investere vores samfund og liv i realiseringen af energiøen, hvis de positive klimaeffekter og den økonomiske bæredygtighed er så usikre, at de ikke engang indgår i ministeriets egen fremskrivning? Dette skaber en følelse af usikkerhed og manglende tillid til projektets fremtid.

Denne usikkerhed omkring Energiø Bornholms fremtid bør mane til politisk handling. Det er afgørende, at politikerne ikke blot ytrer støtte til projektet, men også aktivt arbejder for at sikre dets levedygtighed og realisering. Det indebærer en seriøs revurdering af økonomiske modeller og en justering af støtterammerne.

Den nuværende situation omkring Energiø Bornholm illustrerer et større problem i klimapolitikken: store visioner og løfter, der falder til jorden, når realiteterne banker på døren. For at opnå reel bæredygtig udvikling og klimaforbedringer er det ikke nok med smukke ord og aftaler. Vi har brug for konkret handling, sikker finansiering og gennemsigtige planer, som kan stå distancen, selv når udfordringer opstår.

For Bornholms del er det essentielt, at Energiø Bornholm ikke ender som en kuldsejlet drøm. Øens fremtid – økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt – kan hænge tæt sammen med succesen af dette projekt. Det er derfor afgørende, at politikerne på alle niveauer tager ansvar og handler med den nødvendige alvor og forpligtelse, der skal til for at omdanne Energiø Bornholms visioner til virkelighed.

Som borgere og som en del af et lokalsamfund, der står over for store klimamæssige og økonomiske udfordringer, forventer vi, at vores politikere handler med samme grad af alvor, som de taler om klimaforandringer og bæredygtig udvikling. Energiø Bornholm kan og bør være et fyrtårn for grøn omstilling, men kun hvis ord omsættes til handling.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 01-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Fredag eftermiddag - lørdag morgen: Over 4 kr. eller under 2 kr.  Hvis du flytter dele af dit forbrug fra kogespidsen (kl. 17-21) til efter midnat slipper du med halv skade. Så lær at programmere din vaskemaskine, tørretumbler eller elbil. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning