Spærretid skal behandles på to ekstraordinære møder

Spærretid skal behandles på to ekstraordinære møder
Borgmester Thomas Thors fremlagde på et pressemøde fredag sit eget forslag til nogle retningslinjer, som skal erstatte den udskældte spærretid. Foto: Jacob Jepsen
SPÆRRETID | BORNHOLM | 10. JUL 2021 • 08:11
Henrik Nielsen
Journalist
SPÆRRETID | BORNHOLM
10. JUL 2021 • 08:11

Det ligger nu fast, at der skal holdes to ekstraordinære politiske møder for at drøfte den melding om spærretid, som regionskommunens direktion kom med den 29. juni.

Kommunaldirektør Johannes Nilsson fortæller på kommunens hjemmeside, at økonomi-, erhvervs- og planudvalget efter planen mødes den 12. august. Det har tidligere været meldt ud. Det er desuden planen, at kommunalbestyrelsen mødes den 19. august.

Baggrunden for møderne er, at direktionens melding har ført til en større debat og har mødt kritik fra flere sider. Flere politikere har ønsket at få sagen behandlet politisk, og det vil ske på møderne i august.

Borgmester Thomas Thors (S) kom fredag med et forslag til en revideret udgave af spærretiden, som bliver ændret til retningslinjer for kommunens ageren i perioden op til kommunalvalget i november. Forslaget indgår i debatten og møderne i august. Bornholms Tidende har fået reaktioner fra de andre partier i kommunalbestyrelsen, og ingen bakker umiddelbart op om borgmesterens forsalg.

Indtil sagen om retningslinjer for Bornholms Regionskommune er behandlet politisk, og der er truffet en beslutning, er den tidligere udmelding om spærretid sat i venteposition, fortæller Johannes Nilsson på hjemmesiden.


Forslag fra borgmester Thomas Thors til retningslinjer

Retningslinjer for BRK’s samarbejde med medier og politikere i perioden op til et partipolitisk valg

For at sikre at ansatte i Bornholms Regionskommune og regionskommunens institutioner ikke risikerer at blive en del af politikernes valgkamp, har regionskommunen udarbejdet nogle retningslinjer, som træder i kraft tre måneder forud for, at et partipolitisk valg finder sted.
Retningslinjerne skal sikre, at der hverken tilsigtet eller uforvarende vil kunne drages tvivl om ansattes eller kommunale institutioners partineutralitet som led i tjenesten. Ligesom der heller ikke må opstå situationer, hvor kommunens ansatte kan skydes i skoene, at de i arbejdsmedfør skulle have udnyttet deres position og forsøgt aktivt at påvirke et valg.

Retningslinjerne, som gælder tre måneder forud for et partipolitisk valg, er følgende:

• Henvendelser fra medier/journalister skal i perioden gå til direktionen, en centerchef eller kommunens kommunikationskonsulent, som vil koordinere og sørge for at der bliver svaret på henvendelsen.

• I perioden har medier/journalister ikke adgang til kommunens institutioner/enheder, medmindre det er aftalt med direktionen eller en centerchef.

• Politikere kan i perioden udøve deres tilsynspligt som kommunalbestyrelsesmedlemmer i de kommunale institutioner og i øvrigt komme der som led i udøvelsen af deres valgte/udpegede politiske arbejde. Politikere kan derimod ikke medbringe gæster og/eller have følgeskab af medier/journalister under besøg på kommunens institutioner/enheder i perioden. Såfremt kommunalbestyrelsesmedlemmerne ønsker kontakt til de kommunale institutioner, skal de som vanligt kontakte borgmesteren eller direktionen.

• Det er dog centralt at understrege, at disse retningslinjer ikke er en begrænsning af de offentligt ansattes ytringsfrihed. Kommunens ansatte er til enhver tid i deres fulde ret til at deltage i den offentlige debat og i den forbindelse udtale sig om deres arbejde, så længe det sker på egne vegne.
Der er mere at læse om offentligt ansattes ytringsfrihed i Justitsministeriets vejledning om Offentligt ansattes ytringsfrihed