Trefor skruer på prisen

Trefor skruer på prisen
Den 1. oktober ændrer Trefor El-net Øst på priserne, nå nettariffen bliver billiger og abonnementet dyrere. Foto: Trefor El-net Øst
NYHED | 4. JUN 2024 • 08:36
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
4. JUN 2024 • 08:36

I efteråret skruer Trefor El-net Øst ned for nettariffen og op for abonnementsprisen.

Målet er at få ejere af sommerhuse og flexboliger til at betale en større del af den samlede regning, når Trefor El-net Øst ændrer priserne i efteråret. En del af opkrævningen for private kunder flytter væk fra nettariffen og over til det faste abonnement. Modellen skal sikre en mere jævn fordeling af udgiften og er godkendt af Forsyningstilsynet, fortæller selskabet.

– Kort fortalt skærer vi toppen af nettarifferne, som bliver afregnet efter forbrug, og fordeler udgiften på det faste, månedlige abonnement. Derfor bliver nettariffen den kommende vinter lavere end tidligere, mens abonnementet fra 1. oktober bliver højere, siger elforsyningsdirektør Per Sørensen i Trefor El-net Øst i en pressemeddelelse.

Vintertariffen for boliger og mindre erhverv bliver 12 procent lavere end i vinteren 2023-24, mens det månedlige abonnement stiger med 40 kroner.

– Vi har lyttet til forslaget fra kunder og vores repræsentantskabsmedlemmer, og den nye model er indrettet efter det. Ved at lægge mere af opkrævningen over på det faste abonnement, så betaler de mindre energiforbrugende boliger som flexboliger og sommerhuse en større andel, og fastboende får udgiften mere jævnt fordelt over hele året, siger Per Sørensen.

Billigst om natten

Han tilføjer, at det kun er en mindre del af opkrævningen, som Trefor El-net Øst har fået mulighed for at omfordele. Der vil stadig være forskel på sommer- og vintertarif, og det vil stadig være billigst at bruge strøm om natten – og dyrest i tidsrummet mellem klokken 17 og 21.

– Vores ønske er at fordele opkrævningen af den historiske underdækning mere rimeligt og jævnt. Det mener vi, at denne model gør, og det har vi fået Forsyningstilsynets godkendelse til, siger Per Sørensen.

Den nye model træder i kraft den 1. oktober og gælder alle c-kunder, som omfatter private husholdninger, sommer- og flexboliger, landbrug og mindre erhverv. Trefor El-net Øst ændrer ikke på tarifmodellen for øvrige kunder.

 


Om historisk underdækning

Begrebet historisk underdækning dækker over en gæld til Trefor El-net Øst, som elforbrugere på Bornholm betaler via deres elregning. Trefor El-net Øst fortæller, at gælden er opstået, fordi forbrugerne i en årrække ikke har betalt de fulde omkostninger til at drive elnettet.

Den historiske underdækning har hidtil været opkrævet som en del af den forbrugsafregnede nettarif, men fra 1. oktober 2024 bliver udgiften i stedet fordelt på det faste, månedlige abonnement. Underdækningen udgør 100 millioner kroner, som skal afvikles i perioden 2021-2027.

Den nye abonnementsmodel er godkendt til og med 2027, hvor gælden er tilbagebetalt.

Nettariffen er sammensat af Trefor El-net Østs udgifter til nettab, transport af strømmen og vedligehold af elnettet. Dertil kommer det månedlige abonnementet.

Kilde: Trefor El-net Øst