FDM om p-plan: Decideret ulovlig

FDM om p-plan: Decideret ulovlig
Aktuelt er den store parkeringsplads i Gudhjem den eneste kommunale betalingsparkering på Bornholm, men regionskommunen planlægger at indføre det flere steder og supplere det med en ordning med parkeringslicenser. Arkivfoto: Berit Hvassum
TOPNYHED | ABONNENT | 6. MAR 2023 • 13:20
Henrik Nielsen
Journalist
TOPNYHED | ABONNENT
6. MAR 2023 • 13:20

Det er i strid med lovgivningen at indføre betalingsparkering for at skaffe penge til kommunekassen, siger FDM, og det er det, regionskommunen er i gang med, lyder vurderingen.

Der er ingen tvivl, mener bilisternes interesseorganisation FDM. Regionskommunen er på gale veje, når det gælder den foreslåede ordning for betaling for parkering i fem af øens byer, enten i form af beboerlicenser eller områder med egentlig betalingsparkering. Der er ikke noget i vejen for at indføre betaling, hvis det handler om at begrænse antallet af biler. Men hvis det handler om at skaffe kommunen en indtægt, er sagen en anden, lyder det fra chefkonsulent Dennis Lange.

– Hvis en kommune skal lave betalingsparkering, som man gerne vil gøre det her, så skal det ske af trafikale årsager, altså at man synes, der er for mange biler og for mange biler, der langtidsparkerer og så videre. Det man ikke må under nogen omstændigheder, det er at gøre det af økonomiske årsager, og når jeg kigger på indstillingen, så fremgår det endog meget tydeligt, at det her handler først og fremmest om at hive penge i kommunekassen, og det er lodret ulovligt at lave betalingsparkering på den baggrund, siger han til Tidende.

Dennis Lange har set den sagsfremstilling, regionskommunens administration har udarbejdet, og som politikerne forholder sig til. Han hæfter sig ikke mindst ved, at der står, at ordningen skal give regionskommunen en nettoindtægt på op til seks millioner kroner.

– Det er en decideret ulovlig begrundelse for at lave betalingsparkering. Man må ikke lave betalingsparkering, fordi man godt kan tænke sig flere penge i kommunekassen. Og det er meget tydeligt, at det er det, det handler om her. Så hvis man ender med at gøre det, så vil det være i strid med loven, siger Dennis Lange.

Helt central lov

I sagsfremstillingen henviser kommunen både til Færdselsloven og Bekendtgørelse om vejafmærkning. Det er ikke forkert at gøre, siger Dennis Lange, men det ville være mere relevant at kigge i Bekendtgørelsen om parkering på offentlig vej og især Vejloven.

I den står der blandt andet:

"Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret."

– Det undrer mig, at forvaltningen ikke har magtet at finde frem til den og slet ikke henviser til den lov, som vi mener er den helt centrale på det her område, siger han.

Ifølge Dennis Lange er det ikke noget nyt, at lovgivningen forhindrer kommunerne i at bruge betalingsparkering som en vej til ekstra penge i kommunekassen. Sådan har det været i mange år, siden meget få kommuner havde betalingsparkering.

– Jeg vil tro, at man allerede dengang ville forsøge at sikre, at det skal handle om de trafikale årsager; at man vil mindske antallet af parkerede biler. Det er det, det skal handle om. Det skal ikke handle om at indføre en ekstra skat, fordi kommunekassen er ved at løbe tør. Det er på ingen måde en ny bestemmelse, siger han.

Folk med flexbolig

Som sagen om parkeringslicenser og betalingsparkering er formuleret fra kommunens side, har Dennis Lange svært ved at se, hvordan man skal kunne argumentere for, at det slet ikke handler om penge, når man så klart skriver, at det er det, det gør.

– Der kan slet ikke være tvivl om, at det er det reelle formål, som jeg læser det. Man kan næsten ikke skrive det tydeligere, siger han.

På et andet område mener han til gengæld, at regionskommunen har sikker grund under fødderne, og det gælder opdelingen af bilister i folk med folkeregisteradresse på Bornholm og alle andre.

– Som udgangspunkt vil det kun være folk med folkeregisteradresse på Bornholm, man kan tilbyde det, man kalder beboerlicens. Sådan som lovgivningen er udformet, har man taget stilling til det og nævnt, at det specifikt skal være folk med folkeregisteradresse, siger han.

Nogle har nævnt muligheden for at lave en kategori for folk med flexbolig på Bornholm, men det tror Dennis Lange ikke er muligt, som reglerne er formuleret.

– Det vil være min vurdering, at det kan man nok ikke, siger han.

 

Chefkonsulent Dennis Lange hos FDM er ikke i tvivl om, at den foreslåede parkeringsordning vil være i strid med loven, sådan som den ser ud nu. Det må ikke handle om at sikre penge til kommunekassen, siger han. Pressefoto: FDM

 

 

FDM advarer kommunen om p-ordning

 

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen har efter Tidendes henvendelse til FDM modtaget en mail fra bilisternes interesseorganisation om den parkeringsordning, kommunen behandler for tiden, og som ifølge FDM er i strid med loven.

Det er det budskab, FDM har til politikerne med henvisning til Lov om offentlige veje og noterne til loven, hvor der står, at "betalingsordningen skal være trafikalt begrundet og have et trafikadfærdsregulerende formål." Det medfører ifølge FDM, at ordningen ikke må være begrundet i økonomiske hensyn.

Det fortæller chefkonsulent Dennis Lange til Tidende.

"Det fremgår tydeligt af natur-, miljø- og planudvalgs beslutning, at den reelle og primære årsag til indførelse af licens- og betalingsparkeringsordningen er, at kommunen ønsker at tilvejebringe en øget indtægt fra parkeringsområdet til at dække øvrige kommunale udgifter. Det står således klart, at den foreslåede parkeringsordning vil være i strid med gældende lov, da formålet er af økonomisk karakter", skriver chefkonsulent Dennis Lange fra FDM til de bornholmske politikere.

På den baggrund henstiller FDM til, at den foreslåede licens- og betalingsparkeringsordning på Bornholm ikke indføres.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 og frem at der skal indføres en licens- og betalingsparkeringsordning for byerne Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke, Allinge. I den forbindelse blev der budgetteret med nettoindtægter på 4,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. fra og med 2024.
Det blev samtidig besluttet, at (Citat):
"Administrationen skal udarbejde scenarier, der opfylder nettoindtægten. Der ønskes en model, der er økonomisk overkommelig for bornholmere og dyrere for gæster.
Modellen skal være let at administrere, frivillig og både løse trafikregulering i trængte boligområder og bringe det ønskede provenu."
Kilde: Natur-, miljø- og planudvalgets dagsorden for mødet 1. marts.

 

Betaling for parkering

Paragraf 90. Vejmyndigheden kan kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretningen og driften af sådanne pladser og anlæg samt til tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret.
Kilde: Lov om offentlige veje m.v.