Bro i kritisk tilstand

Bro i kritisk tilstand
Foto: BRK
NYHED | ABONNENT | 31. MAR 2023 • 11:00
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
31. MAR 2023 • 11:00

Der er konstateret kraftige gennemgående revner i betonrør, og vejens underlag er eroderet.

En tre meter lang bro over i Klemensker er i så dårlig stand, at en renovering eller udskiftning er nødvendig for at kunne opretholde trafiksikkerheden.

Broen er en del af Skarpeskadevej og går over Blykobbe Å, og regionskommunen har givet tilladelse til ændring af broen, der er det sammen som en udbedring af den. Det er det rådgivende ingeniørfirma Broconsult, der har vurderet, at tilstanden af den eksisterende bro er kritisk, og virksomheden har på kommunens vegne søgt kommunen om tilladelse til at renovere den.

Ved to eftersyn er der konstateret kraftige gennemgående revner i betonrøret, som åen løber igennem, betonstøbningen over røret er nedbrudt i svær grad, og vejens underlag er eroderet. Ifølge Broconsult er hele bygværket i så dårlig stand, at det såvel teknisk som økonomisk set vil være mest fordelagtigt at udskifte det totalt.

Projektet omfatter blandt andet fjernelse af den eksisterende bro, omledning af vandløb, montering af ny underføring samt reetablering af vejbelægning. Arbejdet må ikke påvirke Blykobbe Å unødvendigt, fremgår det af tilladelsen.

Arbejdet skal sikre, at rørføringen under broen matcher vandløbets bundbredde og kapacitet, at vejens trafikbæreevne modsvarer de tidssvarende normer for trafiklaster, og at de fremtidige drift- og vedligeholdelsesudgifter holdes på et minimalt niveau.

Inden arbejdet kan gå i gang er tilladelsen sendt i offentlig høring. Eventuelle klager skal være kommunen i hænde seneste 13. april.