Ringe interesse for at blive læge i Rønne

NOTITS | RØNNE | 6. DEC 2022 • 07:38
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS | RØNNE
6. DEC 2022 • 07:38

Region Hovedstaden har ikke modtaget nogen ansøgninger til to ledige lægekapaciteter i Rønne. Da fristen udløb, var der ikke kommet en eneste henvendelse.

Det fortæller TV 2 Bornholm.

Regionsrådsmedlemmerne Carsten Scheibye (V) og Leila Lindén (S) ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at tiltrække nogen læger, selvom der er gjort en aktiv indsats fra regionen, kommunen, Bornholms Hospital og tilflytterservice.

Samtidig glæder de sig over, at Region Hovedstaden forlænger lægepraksissen på hospitalet, så længe der er for få lægekapaciteter på Bornholm.