Mere støtte til familier ramt af sygdom

NOTITS | 22. MAJ 2024 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
22. MAJ 2024 • 15:30

Børn og unge med alvorlig sygdom i familien skal føle sig velkomne, når de besøger hospitaler.

Region Hovedstaden skruer op for støtten til børnefamilier ramt af alvorlig sygdom. I fire år har den haft et pilotprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Det Nationale Sorgcenter. Det bliver nu permanent og udvidet til børn og unge i hele regionen.

Det sker i forlængelse af ?Folketinges beslutning om, at børn og unge skal have bedre støtte som pårørende, fordi de ofte glemmes, når en forælder eller søskende indlægges med en livstruende eller alvorlig kronisk sygdom.

– Det er børn og unge, der har brug for særlig imødekommenhed. De skal føle sig velkomne og have en så tryg oplevelse som muligt, når de er på besøg på hospitalet, siger formand Christoffer Buster Reinhardt (K) fra regionens sundhedsudvalg i en nyhed på regionens hjemmeside.

Målet er at støtte forældre i at støtte deres børn, så både børn og familier bedre kan tackle de følelsesmæssige udfordringer og dilemmaer, der opstår, når sygdom og død rammer. Selve indsatsen beror blandt andet på et kursus til personalet, og der er uddannet 93 børneansvarlige tovholdere. Projektet har primært fundet sted på afdelinger inden for onkologi og neurologi, der typisk har en høj andel af alvorligt syge patienter med børn.

– Børnene står langt stærkere i personalets bevidsthed. Samtidig har det været vigtigt under pilotprojektet at få indsatsen lokalt forankret. Nu skal erfaringerne bredes ud på alle relevante afdelinger og også omfatte psykiatrien og børn med alvorligt syge søskende, siger Christoffer Buster Reinhardt.