Gode råd til det korrekte forbrugsregnskab

BRUNATA.DK • GRATIS

Gode råd til det korrekte forbrugsregnskab

ANNONCE:

Som udlejer er det afgørende at have styr på forbrugsregnskaberne, da det har stor betydning for, om der skal kræves efterbetaling af aconto fra en lejer. Læs med og bliv klogere på lovgivning, frister vedrørende forbrugsregnskaber og gode råd til et overskueligt forbrugsregnskab.

Følg lejeloven

Lejeloven er meget tydelig omkring, hvad et forbrugsregnskab skal indeholde. Derfor kan en udlejer nemt finde de informationer, som gør det muligt at udarbejde gyldige forbrugsregnskaber. Alligevel er det dog altid bedre at udarbejde ugyldige forbrugsregnskaber end slet ikke at sende regnskaber til lejeren overhovedet.

Et korrekt forbrugsregnskab skal indeholde nogle punkter, som er angivet i lejeloven. Her fremgår det, at forbrugsregnskabet skal indeholde følgende:

Lejerens andel af de samlede forbrugsudgifter.Oplysninger om lejerens muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet inden for 6 uger fra modtagelse.Oplysning om tidspunktet for udlejers modtagelse af opgørelsen fra forsyningsselskabet ( hvis forbrugsregnskabet først udleveres til lejer efter 4-måneders fristen).

Frister du skal kende til

Noget af det vigtigste og mest afgørende ved forbrugsregnskaber er regnskabsåret. Er regnskabsåret ikke specificeret i lejekontrakten, betyder det, at det løber fra 1. juni til 31. maj. Hvis du som udlejer ikke klar over dette, risikerer du at levere forbrugsregnskaberne til din lejer for sent, og så er det ikke tilladt at kræve efterbetaling fra lejer.

Når forbrugsåret afsluttes, skal der aflæses målere så tæt på forbrugsårets slutdato som muligt. Dette gøres for at fastslå lejers forbrug i regnskabsperioden samt afregne for meget eller for lidt indbetalt aconto til udlejer i det forgangne forbrugsår.

Efter afslutningen af regnskabsåret har udlejer som udgangspunkt 4 måneder til at udlevere et gyldigt forbrugsregnskab til lejer. Der kan dog være en lille forskel for varmeregnskaber, hvor fristen kan forlænges med 3 måneder, hvis udlejer modtager varmeopgørelsen mere end 1 måned efter regnskabets termin.

Den korrekte måling

En betydelig del af forbrugsregnskabet er, at du med sikkerhed har en korrekt varmeaflæsning. I dag er der 3 forskellige måder at aflæse målere alt afhængigt af, hvornår den pågældende måler er fra. De skal enten aflæses manuelt på stedet, automatisk via fjernaflæsning eller via en radioforbindelse, som overfører målerne registreringer, når man kører forbi adressen.

Hvis lejer ikke betaler efterregningen

En lejer kan naturligvis være tilfreds, eksempelvis hvis forbrugsregnskabet er ugyldigt. Derfor er det meget vigtigt, at du som udlejer er opmærksom på at huske alle de nødvendige punkter. Hvis forbrugsregnskabet er ugyldigt, så har lejer ikke pligt til at betale en eventuel efterregning, og faktisk må lejer stoppe sine aconto-betalinger, indtil der foreligger et gyldigt forbrugsregnskab.

Indsigelser

Hvis en lejer vælger at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet, skal det ske skriftligt og være grundigt begrundet. Det betyder også, at en indsigelse ikke er gyldig, hvis lejeren blot ytrer sin utrilfredshed med beløbet.

Har din lejer foretaget en gyldig indsigelse, og ønsker du som udlejer at fastholde sit krav, så har du pligt til at indbring sagen for huslejenævnet inden for 6 uger efter lejers indsigelsesfrist er udløbet. I en sådan situation vil huslejenævnet afgøre uenigheden. Hvis du som udlejer derimod er enig med lejeren i deres indsigelse, så kan det sagtens løses uden at inddrage advokater.

Overskueliggør dit forbrugsregnskab

Uanset om man er administrator eller beboer er det absolut nødvendigt at modtage præcise data, der giver overblik og sikrer en fair fordeling af udgifterne. Derudover er det også enormt vigtigt, at disse data er nemme at aflæse og forstå - både for den professionelle og den private.

Brunata tilbyder en unik visualisering, der giver modtager et nemt og overskueligt billede af forbrug og udgifter. Baseret på den nyeste teknologi tilbydes der forbrugsdata med en pålidelig fordeling af omkostninger ved forbrug af el, vand og varme samt ejendomsdata til optimering af hele ejendommens energiforbrug, tilstand og indeklima.

Mere fart på i Nyker end i Rønne
4. MAR 2021 • 08:52 • GRATIS

Mere fart på i Nyker end i Rønne

Mercedes fik ridser i lakken
4. MAR 2021 • 08:51 • GRATIS

Mercedes fik ridser i lakken

Hash fundet under ransagning
4. MAR 2021 • 08:50 • GRATIS

Hash fundet under ransagning

Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Øjvind Hesselager (chefredaktør)
oh@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.