Trøst: 'Pulje er den store joker' i aftale med regeringen

NYHED | ABONNENT | 26. MAJ 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
26. MAJ 2023 • 15:30

Regeringen og kommunerne har landet en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Aftalen indeholder blandt andet en forhøjelse af puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner.

Det lød forjættende, da det kom frem, at regeringen og KL torsdag landede en aftale med 2,4 milliarder til børn og ældre. Det var sådan, aftalen om kommunernes økonomi for 2024 blev præsenteret, og da borgmester Jacob Trøst (K) læste den overskrift, var hans umiddelbare tanke, at det er en sandhed med modifikationer.

– Jeg synes, det er vigtigt at sige, at den her økonomiaftale ikke kompenserer kommunere tilstrækkeligt i forhold til de udgifter, vi har, og de stigninger vi har i udgifterne. Selvom den her aftale er historisk god, så har der også været historisk store udgifter i kommunerne, så der er stadigvæk en manko. Det er vigtigt at få med, siger han til Tidende.

Resultatet er dog blevet bedre end regeringens meldinger inden forhandlingerne, mener borgmesteren.

– Der blev vi nærmest stillet i udsigt, at vi fik nul. Så resultatet er bedre end det udgangspunkt, siger Jacob Trøst.

Hvad aftalen præcis betyder for Bornholm, kan Jacob Trøst endnu ikke sige. Det er nationale tal, der er meldt ud, og regionskommunen skal i gang med at regne på, hvad aftalen konkret betyder for kommunens økonomi.

Umiddelbart en fordel

Regeringen og KL er blandt andet blevet enige om at forhøje særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 350 millioner kroner til 734,4 millioner kroner i 2024. Af aftalen fremgår det, at fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Det er umiddelbart til Bornholms fordel, mener Jacob Trøst, da regionskommunen i hans øjne stadig er inden for de kriterier, der skal til for at få midler fra den pulje.

– Den her pulje er den store joker. Den er heldigvis forhøjet, men vi kender stadig ikke de præcise tildelingskriterier. Vi håber og tror stadig på, at vi er berettigede, for det har vi været de foregående år, og vores økonomiske situation har ikke ændret sig. Så jeg mener sådan set stadig, vi er berettigede, siger Jacob Trøst.

Svært at budgettere

Om og i givet fald hvor mange penge Bornholm modtager fra puljen, får borgmesteren og kommunalbestyrelsen først at vide i slutningen af august. Sidste år var det to dage før de kommunale budgetforhandlinger. Det er ikke ordentlig arbejdsvilkår for kommunalpolitikerne, mener Jacob Trøst.

– Nummer et havde været, at man havde lavet en udligning, der tager højde for de ting, den skal, så det ikke havde været nødvendigt med den pulje. Hvis man så har en sådan pulje, så kunne det være rart med noget lidt mere langsigtet, så man i en årrække kender udgangspunktet, for det er meget, meget svært at budgettere med en ukendt faktor, der er så stor, siger han.

– Vi er selvfølgelig glade for puljen, men det havde været rart, hvis man kendte størrelsen i lidt bedre tid.

 

FAKTA

Torsdag aften indgik regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) en aftale om kommunernes økonomi for næste år. Blandt andet afsættes der penge til at dække udgifter til flere børn og ældre. Få et overblik over aftalens hovedelementer her:

* Den kommunale serviceramme løftes med 2,4 milliarder kroner i 2024.

Pengene skal blandt andet bruges til at dække den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre, samt til at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere.

* Der arbejdes også videre med en række initiativer, som kommer i forlængelse af anbefalinger fra den første delrapport fra ekspertudvalget på socialområdet. Rapporten blev præsenteret i starten af maj.

Det betyder blandt andet, at der indfører takstlofter på tilbud underlagt selvmødeprincippet, og at der gennemføres et eftersyn af tilsyn med sociale tilbud.

Derudover bliver der afsat en ekstraordinær ramme og lånepulje på 200 millioner kroner i 2024, 600 millioner kroner i 2025 og 700 millioner kroner i 2026 til investeringer i øget botilbudskapacitet.

* Der sker en reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 0,7 milliarder kroner i 2024 med det formål at frigøre ressourcer til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

* Et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og KL bliver etableret. Det skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne.

* Der afsættes en samlet ramme til investeringer på 19,3 milliarder kroner, herunder i øget botilbudskapacitet.

* Et samlet regionalt tilbud til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug vil blive oprettet.

De nuværende 114 særlige pladser i psykiatrien omlægges desuden til 88 pladser i et længerevarende og mere fleksibelt tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe.

Kilde: Finansministeriet. /ritzau/