Sygefraværet i kommunen vokser fra højt til endnu højere

NYHED | ABONNENT | 17. JAN 2023 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
17. JAN 2023 • 05:30

18 sygedage per medarbejder betyder, at kommunens ansatte i gennemsnit lagde to årlige sygedage oven i et sygefravær, der i forvejen lå klart over landsgennemsnittet. Mest steg fraværet i ældreplejen og Center for Sundhed, og udvalgsformand René Danielsson (DF) annoncerer, at en større indsats er på vej for at få fraværet ned.

Kommunens ansatte havde flere sygedage sidste år end året før.

I gennemsnit var de ansatte fraværende på grund af sygdom 6,9 procent af arbejdstiden, svarende til 18 arbejdsdage. Det er to dage mere end i 2021.

Det viser en opgørelse udarbejdet til kommunalbestyrelsen, som P4 Bornholm har fået adgang til.

Sygefraværet blandt regionskommunens ansatte lå i forvejen over landsgennemsnittet. Hvor kommunens ansatte på Bornholm havde 16 sygedage i gennemsnit i 2021, havde de kommunalt ansatte i landet som helhed kun 13,3 sygedage i gennemsnit.

Fraværet voksede sidste år i alle kommunens centre. Det voksede mest i Center for Ældre, dernæst i Center for Sundhed og Center for Psykiatri og Handicap, der politisk alle sammen hører under social- og sundhedsudvalget.

– Jeg tror, at det først og fremmest skyldes to ting: Vi har fået flere elever, og så er der en ekstra regning efter corona, der skal betales, siger udvalgsformand René Danielsson (DF).

– Vi havde sidste år et meget stort elevhold på 52 elever, der startede i Center for Sundhed. Omkring en tredjedel af de nye elever har haft fravær i en grad, der påvirker resultatet i Center for Sundhed, siger han.

Selvom epidemien er blevet slået ned, tror René Danielsson desuden, at også coronavirus stadig spiller ind.

– Coronaårene påvirker også stadigvæk, og det gælder nok særligt i ældreplejen, hvor de virkelig måtte løbe stærkt. Knokler man ekstraordinært i en længere periode, siger kroppen på et eller andet tidspunkt, at nu må den have noget ro, siger han.

René Danielsson fortæller samtidig, at der er en større plan på vej for at få de ansattes sygefravær ned, men at planen er så tilpas omfattende, at tiden endnu ikke er moden til at fortælle, hvad den indebærer.

– Der er nogle ting på bedding, og der kommer nogle løsninger, der vil indebære, at nogle ting bliver struktureret om. Men der går et par måneder, før vi er klar til at gå ud og informere offentligt om det, siger han.

– Der ligger nogle forslag, som vi gerne vil have drøftet med medarbejderne først, siger René Danielsson.