Museets flytning til Snorrebakken kan koste kommunen 10 millioner

TOPNYHED | ABONNENT | 1. JUL 2022 • 21:00
Jakob Marschner
Journalist
TOPNYHED | ABONNENT
1. JUL 2022 • 21:00

Bornholms Museum tilhører ikke kommunen. Alligevel kan det komme til at koste kommunen op til 10 millioner kroner at lade museets administration flytte ind på Snorrebakken. S og V undrer sig, mens borgmesteren siger, at det endnu står uklart, hvordan kommunen og museet skal fordele udgiften.

 

Flere undrede sig, da kommunalbestyrelsen under sidste uges budgetseminar blev præsenteret for en planche, der fortæller, at det vil koste mellem seks og ti millioner kroner at gøre lokaler på Snorrebakken udenfor Rønne klar til at kunne huse Bornholms Museums administration.

Museet blev i marts tilbudt at rykke sin administration ind på Snorrebakken. Det skete som led i den nye plan for kommunens flyttekabale, der opstod, efter at partierne bag borgmester Jacob Trøst (K) havde kasseret den hidtidige plan.

Ved budgetseminaret kom det så frem, at der også knytter sig en mulig udgift for kommunen til at lade museet flytte med til Snorrebakken.

I praksis så politikerne et overslag over, hvad det vil koste at placere ikke bare Bornholms Museum, men også Bornholms Ø-Arkiv og den kommunale madleverandør Devika på Snorrebakken.

At bygge Snorrebakkens bygning Syd og bygning Øst om til brug for Bornholms Museum vil koste mellem seks og 10,5 millioner kroner. At bygge bygning Vest om til ø-arkivet og Devika vil koste mellem 3,5 millioner og 5,3 millioner kroner.

Desuden fremgik det af prisoverslaget, at Bornholms Museum skal bruge 14,8 millioner kroner for at kunne opføre en ny magasinbygning. Det er uafklaret, hvem der skal betale den udgift. Det er også uafklaret, om kommunen overhovedet må medvirke til det.

– For mig kom det som en overraskelse, da det på budgetseminaret blev oplyst, at det kan koste kommunen op til 10 millioner kroner at overlade lokalerne på Snorrebakken til Bornholms Museum. Og at der hertil kommer fem millioner kroner i delfinansiering af museets og ø-arkivets fælles magasin på Snorrebakken, siger medlem af kommunalbestyrelsen Claus Larsen-Jensen (S).

V: Ikke kommunens opgave

Netop fordi det er uafklaret, hvem der skal betale, undrer både Claus Larsen-Jensen og gruppeformand Søren Schow (V) sig over, at Bornholms Museums anslåede udgifter til at flytte sin administration til Snorrebakken første gang kom frem ved kommunalbestyrelsens budgetseminar.

– Jeg har intet imod, at kommunen støtter Bornholms Museum, men det skal i så fald ske ved en aktiv beslutning i kommunalbestyrelsen, og ikke gives som en oplysning under anlægsbudgettet ved et budgetseminar, siger Claus Larsen-Jensen.

– Jeg har heller ikke noget imod at støtte, at der skal investeres i et mere sikkert og tidssvarende magasin til ø-arkivet, og at det logisk nok lægges samme sted som Bornholms Museums magasin, men det skal ikke bare være en oplysning på et budgetseminar, men derimod også en aktiv beslutning i kommunalbestyrelsen.

– Ved at droppe forslaget om Snorrebakken sparer man 115 millioner kroner. Nu bruger man så 10-15 millioner på museet, og mange andre udgifter til renoveringer og tilbygninger venter nu forude – uden at vi ved, hvad det kommer til at koste, siger Claus Larsen-Jensen.

Hos Venstre konstaterer gruppeformand Søren Schow, at det ikke kan være kommunens opgave at betale for Bornholms Museums flytning.

– Det undrer mig, at de her udgifter kommer op på den her måde. Jeg undrer mig også over, at det åbenbart kommer til at koste så meget at flytte en del af museet til Snorrebakken, siger han.

– At flytte museets magasin til Snorrebakken er ikke en opgave for kommunen, når museet nu ikke er kommunens. Da planen var at museets magasin skulle til Tejn, skulle museet også selv bygge bagved Tejn Rådhus. Selvfølgelig kan vi hjælpe med lokaler, men vi kan ikke hjælpe med finansiering, siger Søren Schow.

– Derfor er det lidt pudsigt, hvis den her udgift nu kommer ind i kommunens anlægsbudget. Jeg er heller ikke sikker på, at vi kan finde penge til det, siger han.

Venstre har andre anlægsprojekter, som partiet ser som vigtigere end at flytte Bornholms Museum med op på Snorrebakken.

– Vi skal have renoveret en del af kommunens bygninger, og vi har også nogle udfordringer på havnene. Paradisbakkeskolen har ikke plads nok, og når der kommer flere børnefamilier til, betyder det også øget pres på daginstitutionerne, siger Søren Schow, der ikke tør spå, om der kan findes et flertal for at betale Bornholms Museums flytning til Snorrebakken.

– Det ved jeg ikke. Men jeg tror, at det bliver svært at finde, siger han.

Trøst: Regning ikke placeret

At de sandsynlige udgifter til at bygge bygninger på Snorrebakken om til brug for Bornholms Museum kom til at figurere på en planche ved kommunens budgetseminar, forklarer borgmester Jacob Trøst (K) med, at kommunen har regnet på udgiften efter marts-beslutningen om at lade museet flytte med til Snorrebakken.

– I løsningen om at flytte Bornholms Museums administration til Snorrebakken lå der også, at vi skal finde noget plads til museet i de eksisterende lokaler på Snorrebakken. Og man kan ikke bare flytte museet ind i bygningerne på Snorrebakken, som de er nu, fordi det er klasselokaler. Derfor har vi regnet på, hvad det kræver at få ændret på det, siger han.

Jacob Trøst understreger samtidig, at det ikke er afgjort hvem der skal betale for at bygge to bygninger på Snorrebakken om til noget, som Bornholms Museum kan bruge.

– Der forestår et arbejde med at finde ud af, hvem der skal finansiere det. Hvad kan og må vi som kommune? Det arbejde er slet ikke færdigt, så ved budgetseminaret gjorde vi det, at vi hejste et flag for at sige, at her kan der komme nogle udgifter, siger han.

Men er det en opgave for kommunen at betale eller være med til at betale for Bornholms Museums flytning?

– Jeg siger ikke, at vi enten skal eller ikke skal støtte. Men jeg synes i hvert fald, at vi skal støtte vores museum i et eller andet omfang, siger Jacob Trøst.

Ser du sådan på det, at kommunen påtog sig en moralsk forpligtelse til at være med til at betale, da man sagde til museet, at det godt kunne flytte ind på Snorrebakken?

– Ja, det er klart. Og jeg vil ikke løbe fra en aftale.

– Vi har endnu ikke drøftet, om Bornholms Museum måske selv kan rejse nogle af de penge, der bliver nødvendige. Jeg skal mødes med (museumsdirektør, red.) Jacob Bjerring-Hansen efter ferien. Der vil vi tage det op.

– Jeg synes, at det er vigtigt, at vi støtter vores museum, og kommunen har jo også støttet Bornholms Kunstmuseum ganske betydeligt. Desuden har vi jo lige lagt 115 millioner kroner tilbage i kommunekassen, fordi vi ikke gennemfører den plan for Snorrebakken, der lå før valget, siger Jacob Trøst.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?