DF om nedstemt affaldsforslag: 'At tage tykt pis på Bornholm'

NYHED | ABONNENT | 23. SEP 2022 • 19:30
NYHED | ABONNENT
23. SEP 2022 • 19:30

Otte forslag. Alle stemt ned. Det måtte René Danielsson (DF) sande, da han fremsatte et ønske om, at kommunalbestyrelsen tog fat i affaldssituationen på Bornholm. At tage pis på Bornholm, kalder politikeren det.

 

På torsdagens kommunalbestyrelsesmødet blev de otte medlemsforslag, som René Danielsson (DF) havde fremstillet, stemt ned.

De otte forslag, som man kan læse i faktaboksen, var et ønske fra Dansk Folkeparti om, at kommunalbestyrelsen skulle håndtere den efterhånden omdiskuterede affaldsproblemstilling på Bornholm. Heriblandt at se på pejlemærkerne for de såkaldte "miljøer" og også en diskussion af prisstrukturen for borgerne.

Der blev stemt for forslagene, hver for sig, og med stemmerne 14 mod 9 blev alle otte forslag stemt ned i kommunalbestyrelsen.

– Jeg synes, det er tage tykt pis på Bornholm. En ting er, at bornholmerne snart har gået i et år og betalt for noget, de ikke får. Nu har vi set, hvor meget bøvl, der har været i den her proces, og jeg synes, som minimum man kunne prøve at fremlægge nogle af de svar, som jeg ikke kan se på de her problemstillinger, siger René Danielsson, da Tidende fanger ham på telefonen.

– Man prøver at danne en ring om Bofa og den beslutning, som den daværende kommunalbeslutning tog, og så vil man fastholde den, koste hvad det vil.

Hvad kan man reelt gøre, fordi der er jo indgået en kontrakt, og det vil vel blive meget dyrt, hvis man skal til at lave det om?

– Til at starte med kunne man jo prøve at snakke med de her mennesker. HCS vandt jo kontrakten på grund af deres løsning og pris. Men det kunne jo være, at der kunne være en dialog, lyder det fra politikeren.

Diskussion om procenter

Debatten på kommunalbestyrelsesmødet foregik primært mellem René Danielsson og Helle Munk Ravnborg (EL), der er forperson for natur- miljø og planudvalget.

Et af diskussionsemnerne var taksterne for dagrenovationen, der i det nye budget ifølge René Danielsson stiger med op til 42 procent. Tal som Helle Munk Ravnborg ikke er helt enig i.

– Samlet set så holder de procentsatser, som René henviser til, ikke stik. Jeg tror, hvis man sidder, som borger, skal man ikke være så bekymret, som man ellers kunne være, når man har hørt på René, lød det fra Helle Munk Ravnborg på mødet, hvilket René Danielsson svarede på:

– Jeg er lidt i chok. Det, jeg hører vores udvalgsformand sige, er, at det vores embedsværk skriver i takstbladet er noget vås. Helle har en point i, at når du kigger på den samlede ejendomsskatbillet, så er prisstigningen ikke på 42 procent. Men på selve renovationsdelen er den 42 procent. At camouflere den i alt mulig andet er på grænsen til uvederhæftigt.

Spørger man Helle Munk Ravnborg, synes hun man skal passe på med at skille tingene ad.

– Vores renovationstakst er sammensat af et miljøbidrag og dagrenovation, og de står begge to på din ejendomsskattebillet. Jeg synes ikke, det er et rimeligt billede at se isoleret på den ene afgift. Det er at tegne et halvt billede, hvis man kun kigger på den ene, siger udvalgsforpersonen.

Hvad går pengene til?

For René Danielsson er tålmodigheden ved at slippe op efter et forløb, der har været alt andet end strømlinet.

– Jeg må indrømme, at min tålmodighed er ved at slippe op. Man bliver ved med at sige, at hvis man prøver at lave det om, bliver det meget dyrere, men nu er det blevet dyrere to gange på et år, og vi har ikke set et resultat endnu. Hvad går alle penge til? Jeg forstår det ikke, siger René Danielsson.

Ifølge Helle Munk Ravnborg er der dog en naturlig forklaring på, hvad de penge, som borgerne allerede betaler, går til.

– Når man skal betale en højere pris her i starten, er det jo fordi, der blandt andet skal købes nogle biler til at samle spandene ind, og der skal købes det materiel, der skal til for, at vi kan sortere. Der er en stor omkostning i starten, og også inden ordningen er i gang, fortæller hun og fortsætter:

– Om man kunne have skruet kontrakten anderledes sammen, kan jeg af gode grunde ikke vide og var i øvrigt heller ikke med til at beslutte.

Adspurgt til om de tror på, at Bofa lever op til løftet om, at den nye affaldsordning når at træde i kraft senest den 27. november, lyder svarerne lidt forskelligt.

– Jeg bliver nødt til at forholde mig til, at Bofa siger, at de begynder senest 27. november. At jeg så personligt tror, at der er større chance for, at jeg vinder i Eurojackpot, end at det sker, er noget andet. Men jeg håber da ikke, at man går ud og siger sådan noget, hvis det ikke er rigtigt, siger René Danielsson, mens Helle Munk Ravnborg er lidt mere forsigtig.

– Jeg er jo ikke inde og have den daglige kontakt med dem, så det tænker jeg, at du skal spørge Bofa om, men jeg håber da ligesom alle andre, at det er sådan, det bliver.

 

 

DF indstiller til kommunalbestyrelsen

René Danielsson indstiller på vegne af Dansk Folkeparti følgende medlemsforslag på kommunalbestyrelsesmødet den 22. september:

• a) At kommunalbestyrelsen godkender at Natur, miljø og planudvalget får mulighed for at genbesøge de pejlemærker, som det daværende Natur- og miljøudvalg vedtog i forbindelse med udarbejdelsen af "miljøerne" således, at man kan se om de stemmer overens med den virkelighed, som er i det bornholmske byliv.

• b) At kommunalbestyrelsen godkender at Natur, miljø og planudvalget modtager en forklarende redegørelse, hvor Bofa fremlægger, hvorledes man har tænkt sig at få bragt de arbejdsmiljømæssige problemstillinger i orden i samarbejde med udfører på en måde, så der findes løsninger, som kommunalbestyrelsen kan godkende. Det skal være færdigt primo november.

• c) At kommunalbestyrelsen godkender at den videre proces godkendes politisk af fagudvalget således, at kommunalbestyrelsen som øverste myndighed hele tiden har indsigt i, hvordan problematikken omkring adgangsforhold hos bornholmske matrikelejere udarter sig.

• d) At Natur, miljø og planudvalget starter arbejdet med at få revideret affaldsregulativet således, at det bliver tilpasset den virkelighed, vi som samfund kigger ind i. Af hensyn til situationen omkring dagrenovation, sortering og håndtering, så fremrykkes arbejdet med regulativet således, at det kan være klart ikke senere end ultimo november.

• e) At kommunalbestyrelsen giver Natur, miljø og planudvalget lov til at undersøge, om der findes dispensationsmuligheder fra §21 i BEK 2512 af 10.12.2021

• f) Kommunalbestyrelsen beder Natur, miljø og planudvalget igangsætte revidering af affaldshåndteringsplanen jf. §14 i BEK 2512 af 10.12.2021.

• g) Kommunalbestyrelsen beder Natur, miljø og planudvalget diskutere prisstruktur for de borgere, som ikke længere kan få afhentet skrald jf. de i budget 2022 vedtagne takster.

• h) At kommunalbestyrelsen beder social- og sundhedsudvalget udarbejde retningslinjer for kommunens omsorgspersonale således, at vi sikrer at der ikke sker en opgaveglidning i perioden fra dags dato og frem til "miljøerne" står klar.

 

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?