Claus Larsen-Jensen efter afvisning: Tænk jer om en ekstra gang

TOPNYHED | ABONNENT | 23. JAN 2023 • 19:57
TOPNYHED | ABONNENT
23. JAN 2023 • 19:57

Socialdemokraternes ønske om at få en plads i Økonomiudvalget blev ikke imødekommet på aftenens gruppeformandsmøde. Claus Larsen-Jensen ærgrer sig.

Kommunalbestyrelsesmedlem Jonna Nielsen forlod i sidste uge den socialdemokratiske gruppe og tog sine poster med, herunder posten i det vigtige Økonomi- og Klimaudvalg (ØKU). Efterfølgende udtalte gruppens nye formand, Claus Larsen-Jensen, at han ville undersøge mulighederne for at få en ny socialedemokrat ind i udvalget.

Mandag aften var gruppeformændene fra kommunalbestyrelsens partier samlet til et gruppeformandsmøde, hvor spørgsmålet stod på dagsordnen. 

Claus Larsen-Jensen fik imidlertid ikke sit ønske opfyldt.

– Jeg foreslog, at partierne i kommunalbestyrelsen i enighed sagde ja til at sammensætte ØKU efter aftale, hvor alle partier var medlem af ØKU, og at man derfor fraveg forholdstalsvalgmetoden, ganske som man gør i mange andre kommuner. Jeg har måttet konstatere, at der ikke hos andre partier er vilje hertil, skriver Claus Larsen-Jensen i en pressemeddelelse mandag aften.

 

Trøst: Det er ikke sådan bare lige

Borgmester Jacob Trøst (C) deltog også i mødet, og han forklarede efterfølgende, hvorfor det ville være svært at imødekomme socialdemokraternes ønske.

– Hele konstitueringen i sin tid, var jo en, hvor mange brikker har været oppe og vende. Hvis man begynder at pille ved et udvalg, kan det rykke ved nogle andre udvalg og det samlede billede. Så det er en svær øvelse, sagde Jacob Trøst mandag aften til TV2 Bornholm og uddybede:

–For at få én plads i ét udvalg, giver man måske afkald på en plads i et andet udvalg. Og den kabale er et samlet billede, som skal gå op, og alle skal føle sig tilgodeset. Og hvis man begynder at tage to pladser ud eller tilføjer to pladser, så kan der være nogen, der ikke bliver tilgodeset i det spil. Det er ikke sådan bare lige.

Hertil svarer Claus Larsen-Jensen:

– Jeg synes, at de partier, der afviser, skal overveje, at de samtidig stiller den socialdemokratiske gruppe helt frit i kommunalbestyrelsen. Samtidig siger de til os, at hvis vi skal i ØKU, så skal vi indgå i en ny konstituering, som vil betyde grundlæggende ændringer af i ØKU og udvalg, og ekstern repræsentation. Det har vi villet undgå, for det vil skabe en masse splid og ballade, og partier vil miste poster, hvis der blandt et flertal i partierne er vilje til denne forandring. Og vi har villet undgå dette, og indgå en bred og frivillig aftale med alle partierne, som netop lagde op til det brede samarbejde, som ikke har været der i kommunalbestyrelsen.

–Derfor vil jeg endnu engang opfordre de øvrige partier om at gennemtænke, hvad der er klogest for Bornholm og samarbejdet i kommunalbestyrelsen, slutter Claus Larsen-Jensen.

 

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?