Ældre Sagen er ikke tilfreds: Respektløst spareforslag

10. JUN 2022 • 07:30
Henrik Nielsen
Journalist

En række spareforslag på social- og sundhedsudvalgets område bliver mødt med kritik af Ældre Sagen Bornholm


Alle de politiske udvalg har på det seneste behandlet en række spareforslag fra den kommunale administration forud for forhandlingerne om næste års budget. Det gælder også social- og sundhedsudvalget, som blandt andet er blevet præsenteret for en række forslag på ældreområdet. Dem har Ældre Sagen Bornholm kigget på, og man er ikke tilfreds med politikernes arbejde.

– Ældre Sagen Bornholm har gennemgået det administrative sparekatalog på ældreområdet og har konstateret, at social- og sundhedsudvalget har sendt forslaget videre til kommunalbestyrelsen uden kommentarer. Ældre Sagen finder, at spareforslagene er visionsløse og opgivende og i fuldstændig modsætning til ønsket om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Desuden foreslås det, at de ældres netværk og pårørende skal påtage sig opgaver, som burde være kommunale forpligtelser, siger formand Birger Rasmussen fra Ældre Sagen Bornholm i en pressemeddelelse.

Øget smitterisiko

Et af administrationens spareforslag går ud på, at der fremover skal være rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden uge. Det gælder både i hjemmeplejen og i plejeboliger.

Administrationen bemærker selv, at borgerne vil opleve, at hjemmet bliver mere tilsmudset end tidligere. For medarbejderne betyder det en tungere rengøringsopgave, og at kvaliteten af det udførte arbejde bliver forringet, idet mere smuds skal fjernes på samme tid. De skal opholde sig i mere tilsmudsede hjem, hvilket kan øge smitterisiko og påvirke sygefravær.

– Med den erkendelse virker det respektløst over for de beboere, der er tvunget til at opholde sig i et tilsmudset hjem hver dag, siger Birger Rasmussen.

Dybt forundret

Ældre Sagen ærgrer sig også over, at der er lagt op til at fjerne 5,3 millioner kroner fra puljen til øget værdighed, som er midler tilført fra staten, og man er dybt forundret over, at der i spareforslaget fjernes 1,5 million kroner, som er øremærket til voksenelevløn til sosu-elever mellem 18 og 24 år, da det netop skulle tiltrække medarbejdere.

– Ældre Sagen Bornholm regner med, at kommunalbestyrelsen vil forholde sig kritisk til de administrative spareforslag og se bort fra besparelserne på ældreområdet, siger Birger Rasmussen i pressemeddelelsen.